PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Pre-School Education Programmes Implemented in the European Union Countries and Turkey

Year 2013, Volume 2, Issue 2, 56 - 76, 01.10.2013

Abstract

The aim of this study is to search the programmes, the methods and the meterials applied in EU countries. For this aim, the pre-school education programmes of ten EU countries, which are Germany Austria, Belgium, United Kingdom, Bulgaria, Denmark, France, Italy, Spain and Norwey, despite not being a member of EU It accepts most of the economical and legal regulations of EU, have been studied. It has been observed in this study that even though there are similarites between the application of pre- school education of Turkey and the EU Countries, the schooling rate in Turkey drops behind the EU countries

References

 • Acun, S. ve G. B. Ertan. (1996). Okulöncesi eğitimi. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Anıl, H. (1999) İlköğretim kurumlarında uygulanan sosyal bilimler programının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akçay, C. (2006). Türk eğitim sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ball, C. (1994). Start dight: The importance of early learning. London: (ERIC) Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commence
 • http:// erıc.ed.gov/ERIC webPortal/custom (Erişim Tarihi:15.12.2009)
 • Dinç, B. (2002). Okul öncesi eğitimin 4-5 Yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2007) Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • DPT. (2007). AB üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde ekonomik gelişmeler. http://www.dpt.gov.tr/
 • abigm/abmeg/2007ekonomikgelisme.pdf. (Erişim Tarihi: 15.12.2009).
 • Erden, M. (1998) Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Erginer, A. (2006). Avrupa birliği eğitim sistemleri türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırmalar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Espinosa, L. M. (2003). High-Qality preschool: Why we need it and what ıt looks like. National İnstute for Early Education Research.
 • EURDICE. (2006), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, French Communıty of Belgıum. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/(Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2008a), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Bulgarıa. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009).
 • EURDICE. (2008b), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Germab-speaking Community of Belgıum.
 • http://www.eurydice.org
 • /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2008c), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Norway. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009a), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Germany. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009b), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Austrıa. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009c), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Belgium-Flemish Communıty. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009d), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Unıted Kıngdom (England, Wales /pdf/ 047DN/. Tarihi: http://www.eurydice.org
 • /ressources/eurydice (Erişim 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009e), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Denmark. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009f), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, France. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009g), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Italy. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009h), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Spaın. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003a). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, Germany. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003b). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, Austrıa. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003c). Structures of education, vocational training and adult education http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= in europa, belgıum french communıty. AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003d). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, spaın. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2007a). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa
 • german-speaking communıty.
 • http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode=
 • AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 23.11.2006)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2007b). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, norway. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2008). Structures of education, vocational training and adult education http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= systems in europa, ıtaly. AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2009). Educational, structures and education sistems for vocational training and adult education systems in europa, belgıum flemish community. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= AT&regionCode=null.(Erişim Tarih: 11.12.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2006). Eurybase the ınformation databese on education system in bulgaria http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2008a). Organisation of the education system in germany http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2008b). Organisation of the education system in spain http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009a). Eurybase the ınformation databese on education System in Europe http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009b). Eurybase the ınformation databese on education system in united kingdom
 • englandi,wales and norhen ıreland http://eacea.ec
 • eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009c). Organisation of the education system in denmark http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009d). Eurybase the ınformation databese on education system in europe- the education system in franse http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf
 • http://tr..wikipedia.org (Erişim Tarihi: 08.07.2014)
 • http://.www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A1181819 “Education in Norterhn Ireland” (Erişim Tarihi: 02.12.2009)
 • Gülcan, M.G. (2005). AB ve eğitim süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • http://nieer.org/researces/factsh eatsh/1 .pdf
 • Kandır,A. (2006). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 131.
 • MEB. (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Ankara: MEB. Yayınları.
 • MEB. (2013) Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB. Yayınları.
 • Oğuzkan, S. ve Oral, G. (1992). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: MEB Basımevi.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sözer, E. (1997). Üç avrupa ülkesinde eğitim almanya, danimarka ve fransa eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.
 • U.S. (National Research Council). (2001). Eeger learn educating our preschooles. Whastington: DC National Academy Press.
 • Yaşar, Ş. (2004). Okul öncesi eğitiminde bilgisayar öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuğunuzun ilk altı yılı. (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Zembat, R. (1992) Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim ve yönetici özellikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları

Year 2013, Volume 2, Issue 2, 56 - 76, 01.10.2013

Abstract

Bu çalışmada “AB ülkelerinin okulöncesi eğitim programları ve programların uygulanmasında kullanılan yöntem ve materyallerin incelenmesi” amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında AB ülkelerinden Avusturya, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya ile AB’de olmayıp; AB’nin pek çok ekonomik ve yasal düzenlemesine katılım gösteren Norveç olmak üzere on ülkenin okul öncesi eğitim programları alan yazın taraması yoluyla incelenmiştir. Çalışmada AB ülkelerindeki ve Türkiye’deki okul öncesi eğitim uygulamaları açısından benzerlikler olmasına rağmen okullaşma oranı açısından Türkiye’nin AB ülkelerinin gerisinde olduğu görülmüştür

References

 • Acun, S. ve G. B. Ertan. (1996). Okulöncesi eğitimi. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Anıl, H. (1999) İlköğretim kurumlarında uygulanan sosyal bilimler programının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akçay, C. (2006). Türk eğitim sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ball, C. (1994). Start dight: The importance of early learning. London: (ERIC) Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commence
 • http:// erıc.ed.gov/ERIC webPortal/custom (Erişim Tarihi:15.12.2009)
 • Dinç, B. (2002). Okul öncesi eğitimin 4-5 Yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2007) Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • DPT. (2007). AB üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde ekonomik gelişmeler. http://www.dpt.gov.tr/
 • abigm/abmeg/2007ekonomikgelisme.pdf. (Erişim Tarihi: 15.12.2009).
 • Erden, M. (1998) Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Erginer, A. (2006). Avrupa birliği eğitim sistemleri türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırmalar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Espinosa, L. M. (2003). High-Qality preschool: Why we need it and what ıt looks like. National İnstute for Early Education Research.
 • EURDICE. (2006), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, French Communıty of Belgıum. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/(Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2008a), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Bulgarıa. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009).
 • EURDICE. (2008b), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Germab-speaking Community of Belgıum.
 • http://www.eurydice.org
 • /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2008c), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Norway. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009a), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Germany. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009b), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Austrıa. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009c), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Belgium-Flemish Communıty. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009d), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Unıted Kıngdom (England, Wales /pdf/ 047DN/. Tarihi: http://www.eurydice.org
 • /ressources/eurydice (Erişim 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009e), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Denmark. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009f), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, France. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009g), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Italy. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURDICE. (2009h), National summary sheets on education system in europe and ongoing reforms, Spaın. http://www.eurydice.org /ressources/eurydice /pdf/ 047DN/. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003a). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, Germany. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003b). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, Austrıa. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003c). Structures of education, vocational training and adult education http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= in europa, belgıum french communıty. AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2003d). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, spaın. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ Eurydice/ ByCountryResults?countryCode=AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2007a). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa
 • german-speaking communıty.
 • http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode=
 • AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 23.11.2006)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2007b). Structures of education, vocational training and adult education systems in europa, norway. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2008). Structures of education, vocational training and adult education http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= systems in europa, ıtaly. AT&regionCode=null. (Erişim Tarihi: 12.10.2009)
 • EURYDICE/CEDEFOP. (2009). Educational, structures and education sistems for vocational training and adult education systems in europa, belgıum flemish community. http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode= AT&regionCode=null.(Erişim Tarih: 11.12.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2006). Eurybase the ınformation databese on education system in bulgaria http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2008a). Organisation of the education system in germany http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2008b). Organisation of the education system in spain http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009a). Eurybase the ınformation databese on education System in Europe http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009b). Eurybase the ınformation databese on education system in united kingdom
 • englandi,wales and norhen ıreland http://eacea.ec
 • eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009c). Organisation of the education system in denmark http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • EURYDICE/EURYBASE. (2009d). Eurybase the ınformation databese on education system in europe- the education system in franse http://eacea.ec-eurapa.eu/education eurydice/documents. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf
 • http://tr..wikipedia.org (Erişim Tarihi: 08.07.2014)
 • http://.www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A1181819 “Education in Norterhn Ireland” (Erişim Tarihi: 02.12.2009)
 • Gülcan, M.G. (2005). AB ve eğitim süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • http://nieer.org/researces/factsh eatsh/1 .pdf
 • Kandır,A. (2006). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 131.
 • MEB. (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Ankara: MEB. Yayınları.
 • MEB. (2013) Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB. Yayınları.
 • Oğuzkan, S. ve Oral, G. (1992). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: MEB Basımevi.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sözer, E. (1997). Üç avrupa ülkesinde eğitim almanya, danimarka ve fransa eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.
 • U.S. (National Research Council). (2001). Eeger learn educating our preschooles. Whastington: DC National Academy Press.
 • Yaşar, Ş. (2004). Okul öncesi eğitiminde bilgisayar öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuğunuzun ilk altı yılı. (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Zembat, R. (1992) Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim ve yönetici özellikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Sibel ATLI This is me
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi ABD

Publication Date October 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @ { epa611622, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {56 - 76}, title = {Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları}, key = {cite}, author = {Atlı, Sibel} }
APA Atlı, S. (2013). Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları . Eğitimde Politika Analizi , 2 (2) , 56-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48310/611622
MLA Atlı, S. "Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları" . Eğitimde Politika Analizi 2 (2013 ): 56-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48310/611622>
Chicago Atlı, S. "Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları". Eğitimde Politika Analizi 2 (2013 ): 56-76
RIS TY - JOUR T1 - The Pre-School Education Programmes Implemented in the European Union Countries and Turkey AU - SibelAtlı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 76 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları %A Sibel Atlı %T Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları %D 2013 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Atlı, Sibel . "Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları". Eğitimde Politika Analizi 2 / 2 (October 2013): 56-76 .
AMA Atlı S. Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları. Eğitimde Politika Analizi. 2013; 2(2): 56-76.
Vancouver Atlı S. Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları. Eğitimde Politika Analizi. 2013; 2(2): 56-76.
IEEE S. Atlı , "Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları", Eğitimde Politika Analizi, vol. 2, no. 2, pp. 56-76, Oct. 2013