Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 133 - 148 2018-09-11

Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi
Analysis of Impacts of Dividend Announcements on Stock Returns

AYHAN KIRBAŞ [1]


Bu çalışmanın amacı, BİST’de işlem gören şirketlere ait verileri kullanarak temettü duyurularının hisse senedi getirilerine olan etkilerini incelemektir. Bu amaçla 2009-2014 yılları arasında toplamda 136 şirketin 548 temettü duyurusu kullanılmıştır. Bu duyuruların duyuru günü civarında oluşturulan olay pencereleri vasıtasıyla hisse senedi getirilerine olan etkisi regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışmada, nakit temettü, hisse temettü ve melez temettü dağıtım biçimleri için ayrı analizler yapılmıştır.  Nakit temettü analizinden elde edilen bulgulara göre, nakit temettü duyurusunun yapıldığı gün ve sonrasındaki günlerde temettü verimi ile anormal getiriler arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Bu ilişki, duyuru gününde başlamakta ve ilk iki gün içerisinde en anlamlı seviyesine ulaşmakta ve bu bilginin fiyata dönüşme süreci anlamlı bir şekilde en az 15 gün süresince devam etmektedir. Hisse temettü ve melez temettü için yapılan analizlerde anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Yatırımcılar,  duyuru günü ve çevresindeki günlerde hisse senedi ve melez temettü duyurularına karşı kayıtsızdırlar. Bütün analizlerde duyuru günü öncesinde anlamlı ilişkiler kurulamamıştır. Dolayısıyla, fiyatlara etki edebilecek önemli bir bilgi olan temettü bilgisinin şirket içerisinden piyasaya önceden sızdırılmadığı ve içerden öğrenenler ticaretinin (insider trading) olmadığı sonucuna varılmıştır.

The aim of this study is to examine the impact of dividend announcements on stock returns by using companies’ data registered in BIST. For this purpose, a total of 548 dividend announcements from 136 companies have been used. The impact of those announcements on stock prices has been tested by regression analysis using event date windows created around announcement date. Analyses have been carried out for each cash dividend, stock dividend and hybrid dividend distribution forms. According to results of cash dividend analyses, there is a significant and positive relationship between dividend yield and abnormal returns for the days after and including announcement date. This relationship starts at the day of announcement, reaches its peak during the first two days, and continues at least 15 days. However, significant relationships could not be reached by stock dividend and hybrid dividend analyses. Investors are indifferent to stock dividend and hybrid dividend announcements around announcement date. In all analyses, any significant relationships could not been set up in the days before the announcement date. Hence, it has been concluded that dividend information which is important information that can affect stock price has not been leaked from the company to market prior to announcement date and hence there is no insider trading.

 • Aydoğan, K., & Muradoğlu, G. (1998). Do markets learn from experience? Price reaction to stock dividends in the Turkish market. Applied Financial Economics, 8(1), 41-49. https://doi.org/10.1080/096031098333230
 • Başdaş, Ü. (2013). Event study methodology for Borsa Istanbul (Doctoral Thesis). Middle East Technical University Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Batchelor, R., & Orakçıoğlu, İ. (2003). Event-related GARCH: The impact of stock dividends in Turkey. Applied Financial Economics, 13(4), 295-307. https://doi.org/10.1080/09603100210138547
 • Bhattacharya, S. (1979). Imperfect information, dividend, and “The Bird in the Hand” fallacy. The Bell Journal of Economics, 10(1), 259-270. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3003330
 • Black, F., & Scholes, M. (1974). The effect of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns. Journal of Financial Economics, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.1016/0304-405X(74)90006-3
 • Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). Financial Management. Cengage Learning.
 • Easterbrook, F. H. (1984). Two agency-cost explanations of dividends. The American Economic Review, 74(4), 650-659. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1805130
 • Elton, E., & Gruber, M. (1970). Marginal stockholders' tax rates and the clientele effect. The Review of Economics and Statistics, 52(1), 68-74. https://doi.org/10.1142/9789814335409_0001
 • Fama, E., Jensen, L., & Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review, 10(1), 1-21. https://doi.org/10.2307/2525569
 • Gordon, M. J. (1963). Optimal investment and financing policy. Journal of Finance, 18(2), 264-272. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1963.tb00722.x
 • Grullon, G., Michaely, R., Bernartzi, S., & Thaler, H. (2002). Are dividend changes a sign of firm maturity. Journal of Business, 75(3), 387-424. https://doi.org/10.1086/339889
 • Grullon, G., Michaely, R., Bernartzi, S., & Thaler, H. (2005). Dividend changes do not signal changes in future profitability. Journal of Business, 78(5), 1659-1682. http://dx.doi.org/10.1086/431438
 • Günalp, B., Kadıoğlu, E. ve Kılıç, S. (2010). Nakit temettü bilgisinin hisse senedi getirisi üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığının İMKB'de test edilmesi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 28(2), 47-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/29107/311348
 • Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The Economic Review, 76(2), 323-329. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1818789
 • John, K., & Williams, J. (1985). Dividends, dilution and taxes: A signalling equilibrium. Journal of Finance, 40(4), 1053-1070. https://doi.org/10.2307/2328394
 • Karaca, S. S. (2007). Şirketlerin kâr dağıtım politikası ve kâr payı ödeme şekillerinin firma değerine etkisinin analizi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir inceleme (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Lintner, J. (1962). Dividends, earnings, leverage, stock prices, and supply of capital to corporations. Review of Economics and Statistics, 44(3), 243-269. https://doi.org/10.2307/1926397
 • Litzenberger, R., & Ramaswamy, K. (1979). The effects of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence. Journal of Financial Economics, 7(2), 163-195. https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90012-6
 • Litzenberger, R., & Ramaswamy, K. (1982). The effects of dividends on common stock prices tax effects or information effects?. The Journal of Finance, 37(2), 429-443. http://dx.doi.org/10.2307/2327346
 • Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business, 34(4), 411-433. http://dx.doi.org/10.1086/294442
 • Miller, M. H., & Scholes, M. S. (1982). Dividends and taxes: Some empirical evidence. Journal of Political Economy, 90(6), 1118-1141. http://dx.doi.org/10.1086/261114
 • Miller, M. H., & Rock, K. (1985). Dividend policy under asymmetric information. Journal of Finance, 40(4), 1031-1051. http://dx.doi.org/10.2307/2328393
 • Muradoğlu, G., & Aydoğan, K. (2003). Trends in market reactions: Stock dividends and right offerings at Istanbul Stock Exchange. The European Journal of Finance, 9(1), 41-60. http://dx.doi.org/10.1080/13518470110047611
 • Rozeff, M. S. (1982). Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios. Journal of Financial Research, 5(3), 249-259. https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.1982.tb00299.x
 • Yılmaz, A. A., & Selçuk, E. (2010). Information content of dividends: Evidence from Istanbul Stock Exchange. International Business Research, 3(3), 126-132. doi: 10.5539/ibr.v3n3p126
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Makaleler
Authors

Author: AYHAN KIRBAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 11, 2018

Bibtex @research article { epfad440313, journal = {Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {}, publisher = {Ersan ERSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {133 - 148}, doi = {10.30784/epfad.440313}, title = {Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi}, key = {cite}, author = {KIRBAŞ, AYHAN} }
APA KIRBAŞ, A . (2018). Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 133-148 . DOI: 10.30784/epfad.440313
MLA KIRBAŞ, A . "Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 133-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epfad/issue/39071/440313>
Chicago KIRBAŞ, A . "Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 133-148
RIS TY - JOUR T1 - Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi AU - AYHAN KIRBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30784/epfad.440313 DO - 10.30784/epfad.440313 T2 - Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 148 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.440313 UR - https://doi.org/10.30784/epfad.440313 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi %A AYHAN KIRBAŞ %T Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi %D 2018 %J Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 3 %N 2 %R doi: 10.30784/epfad.440313 %U 10.30784/epfad.440313
ISNAD KIRBAŞ, AYHAN . "Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (September 2018): 133-148 . https://doi.org/10.30784/epfad.440313
AMA KIRBAŞ A . Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(2): 133-148.
Vancouver KIRBAŞ A . Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(2): 148-133.