Year 2017, Volume 8 , Issue 4, Pages 435 - 452 2017-12-29

PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması

Emine YAVUZ [1] , Bayram ÇETİN [2]


OECD’nin PISA 2012 Türkiye problem çözme raporuna göre Türkiye ve Sırbistan aynı matematik okuryazarlık düzeyindedir. Fakat Sırbistan’ın problem çözme okuryazarlığının, Türkiye’den daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmada iki ülkenin problem çözme okuryazarlığına etki eden okul değişkenleri belirlenip karşılaştırılmıştır. Nedensel karşılaştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada Türkiye örnekleminde 147 okuldan 4494 öğrenciye, Sırbistan örnekleminde ise 132 okuldan 4059 öğrenciye ait veri üzerinde ayrı ayrı HLM analizi yapılmıştır. HLM analizi sonucunda, Sırbistan için “engel ve aile bağışı” değişken etkileri, Türkiye için ise “terk, öğretmen morali ve matematik yarışı” değişken etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İki ülkede farklı değişkenlerin problem çözme okuryazarlığı üzerinde manidar etkileri olduğu görülse de bu değişkenlerin okul iklimi kavramının birer bileşeni olması oldukça dikkate değerdir.

PISA 2012, problem çözme okuryazarlığı, Türkiye, Sırbistan
 • Aydın A., Sarıer Y. ve Uysal Ş., (2012). Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 37(164), 20-30.
 • Baucal, A., Pavlovic-Babic, D. and Willms, J. D. (2007). Differential Selection Into Secondary Schools in Serbia. Prospects, 37(4), 539-546.
 • Baucal, A. and Pavlovic-Babic, D. (2009). Quality and Equity of Education in Serbia: Educational Opportunities of the Vulnerable PISA Assessment 2003 and 2006 Data. Ministry of Education of the Republic of Serbia.
 • Bryk, A., and Raudenbush, S. (1988). Toward a more appropriate conceptualization of research on school effects: A three-level hierarchical linear model. American Journal of Education, 65-108.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (14. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cadiz, J. (2001). Differences in 4th grade mathematics achievement among chilean elementary schools an application of hierarchical linear models (HLMS) (Doctoral Dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database.
 • Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul İklimi Ölçeği’nin (OİÖ) Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(157), 167-180.
 • Çelen F.K., Çelik A. ve Seferoğlu S.S., (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Demir, E. (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Bilişsel Alan Testlerinde Yer Alan Soru Tiplerine Göre Türkiye’de Öğrenci Başarıları (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.
 • EARGED, (2005). OECD PISA 2003 Araştırmasının Türkiye ile İlgili Sonuçları-PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf adresinden erişildi.
 • Farrell, J. P., and Oliveira, J. B. (1993). Teachers in developing countries: Improving effectiveness and managing costs. Washington, DC: The World Bank.
 • Fuller, B. and Clarke, P. (1994). Raising school effects while ignoring culture? Local conditions and the influence o f classroom tools, rules, and pedagogy. Review of Educational Research, 64(1), 119-157.
 • Hox, J.J. (2010), Multilevel Analysis: Techniques and Applications. (2. bs.) Great Britain: Routledge.
 • İş, Ç. (2003). Uluslararası Öğrenci Başarı Belirleme Programına Göre (PISA) Matematik Okur Yazarlığını Belirleyen Faktörlerin Kültürler Arası Karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.
 • Kavgacı, H. (2010). İlköğretimde Örgütsel İklim ve Okul-Aile İlişkileri (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.
 • Kılıç, S., Çene, E. ve Demir, İ. (2012). Comparison of Learning Strategies for Mathematics Achievement in Turkey with Eight Countries. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2594-2598.
 • Knighton, T. and Bussiere, P. (2001). Educational Outcomes at Age 19 Associated with Reading Ability at Age 15. Ottawa: Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics.
 • Maas, C. J. M. and Hox, J. J. (2005). Sufficient sample sizes for multilevel modeling. Methodology, 1(3), 86-92.
 • Mihyap, K. (2011). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (2007) Tarafından Belirlenen Öğretmen Endekslerinin İncelenmesi ve Bu Değişenlerin Sekizinci Sınıf Türk Öğrencilerinin Başarısı İle İlişkisinin Analizi (Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. https://drive.google.com/file/d/0B2wxMX5xMcnhaGtnV2x6YWsyY2c/view adresinden erişildi.
 • Mohammadpour, E., and Abdul Ghafar, M. N. (2014). Mathematics achievement as a function of within-and between-school differences. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(2), 189-221.
 • Mortimore, P., Sammons, P., Stoll, L., Lewis, D., and Ecob, R. (1988). School matters: The ju nior years. Somerset, England. https://books.google.com.tr/books adresinden erişildi.
 • OECD, (2001). Knowledge and skills fo r life: First results from PISA 2000. Paris, France: OECD.
 • OECD. (2004a). Learning for Tomorrow’s World: Firsts results from PISA 2003. Paris, France: OECD.
 • OECD, (2004b). Problem Solving for Tomorrow's World First Measures of Cross-Curricular Competencies from PISA 2003. https://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34009000.pdf adresinden erişildi.
 • OECD, (2005). PISA 2003 Technical Report. Paris, France: OECD.
 • OECD, (2009), PISA 2009Assessment Framework: Key competencies in Reading, Mathematics And Science. http://www.oecd.org/turkey adresinden erişildi.
 • OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en adresinden erişildi.
 • OECD, (2014). PISA 2003 Technical Report. Paris, France: OECD.
 • Raudenbush, S.W. and Bryk, A.S. (2002). Hierarchical linear models (2. bs.). Newbury Park, CA: Sage Press.
 • Ryoo, H. (2001). Multilevel influences on student achievement: An international comparative study. (Doctoral Dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database.
 • Satıcı, K. (2008). PISA 2003 Sonuçlarına Göre Matematik Okuryazarlığını Belirleyen Faktörler: Türkiye ve Hong Kong-Çin (Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.
 • Scheerens, J. (2000). Improving school effectiveness (Fundamentals of Educational Planning No.68). http://doc.utwente.nl/92592/1/Improving-122424e.pdf adresinden erişildi.
 • Scheerens, J., and Bosker, R. J. (1997). The foundations o f educational effectiveness. Oxford, England: Pergamon.
 • Schleicher, A. (2007). Can competencies assessed by PISA be considered the fundamental school knowledge 15 year olds should possess? Journal of Educational Change, 8, 349-357. doi:10.1007/s10833-007-9042-x
 • Şimşek, H. ve Şahin, S. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri (Şanlıurfa İli Örneği). www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/906 adresinden erişildi.
 • Teodorovic, J. (2005). Factors Related to Student Achievemenet: What Works for Children in Serbia? (Doctoral Dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database.
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine YAVUZ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Bayram ÇETİN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { epod334610, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {}, publisher = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {435 - 452}, doi = {10.21031/epod.334610}, title = {PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Yavuz, Emine and Çeti̇n, Bayram} }
APA Yavuz, E , Çeti̇n, B . (2017). PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 8 (4) , 435-452 . DOI: 10.21031/epod.334610
MLA Yavuz, E , Çeti̇n, B . "PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması" . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (2017 ): 435-452 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epod/issue/33228/334610>
Chicago Yavuz, E , Çeti̇n, B . "PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (2017 ): 435-452
RIS TY - JOUR T1 - PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması AU - Emine Yavuz , Bayram Çeti̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21031/epod.334610 DO - 10.21031/epod.334610 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 435 EP - 452 VL - 8 IS - 4 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.334610 UR - https://doi.org/10.21031/epod.334610 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması %A Emine Yavuz , Bayram Çeti̇n %T PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması %D 2017 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 8 %N 4 %R doi: 10.21031/epod.334610 %U 10.21031/epod.334610
ISNAD Yavuz, Emine , Çeti̇n, Bayram . "PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 / 4 (December 2017): 435-452 . https://doi.org/10.21031/epod.334610
AMA Yavuz E , Çeti̇n B . PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2017; 8(4): 435-452.
Vancouver Yavuz E , Çeti̇n B . PISA 2012 Problem Çözme Okuryazarlığına Etki Eden Okul Değişkenlerinin İncelenmesi: Türkiye-Sırbistan Karşılaştırması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2017; 8(4): 435-452.