Research Article
BibTex RIS Cite

Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 88 - 101, 23.12.2018
https://doi.org/10.22596/erj2018.0302.88.101

Abstract

The purpose
of this study is to examine the Montessori awareness of parents living in
Ankara and living in Seattle and whose children are attending Montessori
preschool. The study group of the research was created by 61 parents whose children are
attending Montessori Preschool in Turkey/Ankara and 21 parents whose children are attending Montessori Preschool in
USA/Seattle. The research data were collected through “General Information
Form” and “Parent Conception Form”. While General Information Form has demographic
questions, Parent Conception Form has questions about Montessori education to
gauge awareness of parents. Parent Conception Form is a three point Likert-type
form. IBM SPSS STATISTICS V23.0 was used in the analysis of the data. Frequency
and percentage values ​​are used in the analysis of the data. As a result of
the research, it was determined that the parents living in Ankara and sending
their children Montessori Preschool in Ankara have similar thoughts to parents
living in Seattle and sending their children Montessori Preschool in Seattle. It
has been determined that all parents that is included in the research have
knowledge about the Montessori approach-based education.

References

 • Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Investigation of the Effects of Montessori Education on Children's Development. Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research, 1(1), pp. 32-52.
 • Beken, S., & Şen, S. (2009). Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocuklarının El Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Can Yaşar, M., & Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kurumsal Eğitim Bilim, 3(2), pp. 201-209. Retrieved 2018, from www.keg.aku.edu.tr
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori Metodunda Okuma ve Yazma. Aile ve Toplum, 5(20), pp. 91-104.
 • Durualp, E., & Aral, N. (2010). A Study on The Effects of Play-Based Social Skills Training on Social Skills of Six-year-old Children. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, pp. 160-172.
 • Eratay, E. (2011). Montessori Yönteminin Etkililği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), pp. 11-19.
 • Güral, M. (2015). A child's Freedom in Montessori Education Approach. International Journal of Social Science, Autumn 2015(37), pp. 447-457.
 • Hainstock, E.G. (1997). Teaching Montessori In The Home. New York: First Plume.
 • Koçyiğit, S., & Kayılı, G. (2008). Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Anaokulu Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, pp. 511-516.
 • Lillard, P.P. (1972). Montessori A Modern Approach. New York: Schocken Books.
 • M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı: 36-72 Aylık Çocuklar İçin. Ankara: M.E.B.
 • Mallor, T. (1989). Montessori ve Çocuğunuz, Ana-Babanın El Kitabı. (F. Öztaş, & C. Gülten, Trans.) Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Montessori, M. (1965). Dr. Montessori's Own Handbook. New York: Schocken Books.
 • Montessori, M. (1967). The Discovery of The Child. New York: Balantine Books.
 • Montessori, M. (1995). Absörment Mind. New York: An Owl.
 • Oktay, A., & Polat Unutkan, Ö. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Soydan, S. (2013). Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), pp. 269-290.
 • Şahintürk, Ö. (2012). Montessori Yönteminin Okul Öncesi Dönemde Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.
 • Yiğit, T. (2008). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Çocukların Sayı Kavramını Kazandırmada Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 88 - 101, 23.12.2018
https://doi.org/10.22596/erj2018.0302.88.101

Abstract

References

 • Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Investigation of the Effects of Montessori Education on Children's Development. Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research, 1(1), pp. 32-52.
 • Beken, S., & Şen, S. (2009). Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocuklarının El Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Can Yaşar, M., & Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kurumsal Eğitim Bilim, 3(2), pp. 201-209. Retrieved 2018, from www.keg.aku.edu.tr
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori Metodunda Okuma ve Yazma. Aile ve Toplum, 5(20), pp. 91-104.
 • Durualp, E., & Aral, N. (2010). A Study on The Effects of Play-Based Social Skills Training on Social Skills of Six-year-old Children. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, pp. 160-172.
 • Eratay, E. (2011). Montessori Yönteminin Etkililği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), pp. 11-19.
 • Güral, M. (2015). A child's Freedom in Montessori Education Approach. International Journal of Social Science, Autumn 2015(37), pp. 447-457.
 • Hainstock, E.G. (1997). Teaching Montessori In The Home. New York: First Plume.
 • Koçyiğit, S., & Kayılı, G. (2008). Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Anaokulu Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, pp. 511-516.
 • Lillard, P.P. (1972). Montessori A Modern Approach. New York: Schocken Books.
 • M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı: 36-72 Aylık Çocuklar İçin. Ankara: M.E.B.
 • Mallor, T. (1989). Montessori ve Çocuğunuz, Ana-Babanın El Kitabı. (F. Öztaş, & C. Gülten, Trans.) Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Montessori, M. (1965). Dr. Montessori's Own Handbook. New York: Schocken Books.
 • Montessori, M. (1967). The Discovery of The Child. New York: Balantine Books.
 • Montessori, M. (1995). Absörment Mind. New York: An Owl.
 • Oktay, A., & Polat Unutkan, Ö. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Soydan, S. (2013). Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), pp. 269-290.
 • Şahintürk, Ö. (2012). Montessori Yönteminin Okul Öncesi Dönemde Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.
 • Yiğit, T. (2008). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Çocukların Sayı Kavramını Kazandırmada Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Sevinç Uçar

Ender Durualp

Publication Date December 23, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Uçar, S., & Durualp, E. (2018). Awareness of Parents about Montessori Education: A Sample of Ankara & Seattle. Education Reform Journal, 3(2), 88-101. https://doi.org/10.22596/erj2018.0302.88.101