Year 2016, Volume 7 , Issue 2, Pages 237 - 252 2016-07-31

AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ

Gülçin GÜREL GÜNAL [1] , Altuğ GÜNAL [2]


Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin beşinci kez genişlemesinin, Avrupa Birliği işgücü piyasasına etkisinin analizi amaçlanmıştır. İktisadi veriler, beşinci genişlemenin Avrupa Birliği ekonomisine bir dinamizm kazandırdığını ortaya koymaktadır. Ancak beşince genişleme, Avrupa Birliği nüfusunun önemli oranda artmasını da beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı ise doğal olarak işgücü piyasasında işsizlik oranlarının artabileceği yönünde bir endişe doğurmuştur. Bu çalışma, işgücü piyasası özelinde analiz yapmak suretiyle, söz konusu endişenin haklı olup olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Yöntem olarak, birlik içerisinde ülkeler arası mekâna bağlı etkileşimin yüksek olması nedeni ile söz konusu etkileşimin de dikkate alınabildiği mekânsal ekonometri yöntemi tercih edilmiştir. Bu çerçevede, 2009 itibari ile 27 üyeli olan Avrupa Birliği’nin 22 ülkesine ait veriler kullanılarak, 2002-2009 dönemi için mekânsal panel veri analizi yapılmıştır. Sonuçlar, birlik içerisinde mekânsal etkileşimin (komşuluk ilişkilerinin) birlik içerisinde etkili olduğunu ve beşinci genişlemenin, işgücü piyasası üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmadığını ortaya koymaktadır. 

İşgücü Piyasası, Mekansal Ekonometri, Avrupa Birliği, Genişleme
 • Anselin, L. Spatial Econometrics: Methods and models, Dordrect, The Netherlands:Kluwer. (1988).
 • Anselin, L. Spatial Econometrics, A Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Publishing Ltd, 2001.
 • Anselin, L. Ve Bera, A.K., Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics, Handbook of Applied Economic Statistics/edited by Aman Ullah, David E. A. Giles, USA, ss: 237-289.
 • Atik. H., Beşinci Genişlemenin Avrupa Birliği’nde Yol Açtığı Ekonomik Dönüşümler ve Türkiye, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, Yıl: 2006/2, Ss:173-189.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, AB’ye Genel Bakış, Ankara, 2009.
 • Barışık, S., Çevik, E.İ. ve Çevik, N.K., Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı, Maliye Dergisi, Sayı:159, Temmuz-Aralık 2010, ss:88-102.
 • BALTAGI, B. H., Econometric Analysis of Panel Data, Chichester, UK:Wiley, (2001).
 • Basile, R. ve Benedictis, L., Regional Unemployment and Productivity in Europe and the US, LLEE Working Document No.8. Nisan 2004.
 • Caroleo, F.E., ve Pastore, F., A New Regional Geography of Europe? The Labour Market Impact of the EU Enlargements, IZA DP No. 2620.
 • Dinç, C., Avrupa Birliği’nin Beşinci Genişleme Süreci: Ekonomik ve Siyasi Boyutlar, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı:1, Ocak 2012, ss:77-94.
 • Eom, T.H., Lee, S.H. ve Xu, H., ;Introduction to Panel Data Analysis: Concepts and Practices, Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition, 2007, ss:580
 • Fish, S. ve Kroenig, M., Diversity, Conflict and Democracy: Some Evidence from Eurasia and East Europe, Democratization, 13: 5, 2006, ss. 828-842.
 • Georgiou, M.N., Does Entrepreneurship Create Enough Jobs in Europe?, Discussion Papers on Entrepreneurship Growth and Public Policy, Germany, 2005.
 • Gunal, A., Sırbistan’ın Avrupa’ya Dönüşü: Nedenler, Engeller, Beklentiler ve AB Faktörü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Universitesi, 2011.
 • Hsio, C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Melbourne, Sydney, 2003.
 • Katos, A., Pallis, D. Ve Katsouli, E., System Estimates of Cyclical Unemployment and Cyclical Output in the 15 European Union Member-States, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.1-4(2004).
 • Kavalalı, M., AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri ile İlişkileri, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekim 2005.
 • Kok, W., Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Başarı ve Zorluklar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Raporu, 2003.
 • LeSage, James P., Econometrics Toolbox, http://www.spatial-econometrics.com/html/download.html (Erişim 20.12.2012)
 • Mourre, G., Wage Compression and Employment in Europe: First Evidence from the Structure of Earnings Survey 2002, European Commision, Belçika, 2005.
 • Niebuhr, A., Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe. European Journal of Spatial Development-http://www.nordregio.se/EJSD/-ISSN 1650-9544-Refereed Articles, 2003.
 • Önder, Ö., Karadağ, M. ve Deliktaş, E., The Effects of Public Capital on Regional Convergence in Turkey, Ege University Working Papers in Economics, No:07/01, 2007.
 • Pryymachenko, Y., Fregert, K. ve Andersson, F., The Effect of Emigration on Unemployment: Evidence from the Central and Eastern European EU Member States, Working Paper by Lund University, 2011:32.
 • T. Çalışkan, E. ve Kaya, A.A. Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği: Avrupa Birliği Uygulaması, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2015.
 • Tito B. ve Herbert, B. Eastern Enlargement and EU-Labour Markets: Perceptions, Challenges and Opportunities, Discussion Paper, The Institute for the Study of Labor in Bonn, 2001.
 • Wooldridge, J., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Second Edition, MIT Press, 2010.
 • Zeilstra. A.S., Employment Rates at the Regional and National Levels of the European Union: An Integrated Analysis, 46th European Regional Science Association, 30 August-3 September 2006.
 • Zeren, F., Mekansal Etkileşim Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 12, İstanbul, 2010, ss:18-39
 • ec.europa.eu/eurostat
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülçin GÜREL GÜNAL

Author: Altuğ GÜNAL

Dates

Publication Date : July 31, 2016

Bibtex @ { esam258811, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {237 - 252}, doi = {10.18354/esam.86184}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Gürel Günal, Gülçin and Günal, Altuğ} }
APA Gürel Günal, G , Günal, A . (2016). AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 237-252 . DOI: 10.18354/esam.86184
MLA Gürel Günal, G , Günal, A . "AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (2016 ): 237-252 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esam/issue/24418/258811>
Chicago Gürel Günal, G , Günal, A . "AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (2016 ): 237-252
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ AU - Gülçin Gürel Günal , Altuğ Günal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18354/esam.86184 DO - 10.18354/esam.86184 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 252 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.86184 UR - https://doi.org/10.18354/esam.86184 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ %A Gülçin Gürel Günal , Altuğ Günal %T AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ %D 2016 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.86184 %U 10.18354/esam.86184
ISNAD Gürel Günal, Gülçin , Günal, Altuğ . "AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (July 2016): 237-252 . https://doi.org/10.18354/esam.86184
AMA Gürel Günal G , Günal A . AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ. ESAM. 2016; 7(2): 237-252.
Vancouver Gürel Günal G , Günal A . AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2016; 7(2): 237-252.