Research Article
BibTex RIS Cite

AFGANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇÜN NEDENLERİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume: 13 Issue: 1, 27 - 38, 29.07.2022
https://doi.org/10.18354/esam.1059242

Abstract

Bu çalışmanın amacı 1979-2019 yılları arasında Afganistan’da yaşanan sorunlar sonucunda Afgan halkının yaptığı göçlere ilgin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nicel bir çalışma olup tarama yöntemiyle yapılmıştır. Amaca uygun olarak araştırmada göç eden Afgan halkının sosyo demografik özelliklerinin belirlenmesi adına sosyo-demografik anket ve göç nedenlerini belirlemeye yönelik göç anketi kullanılmıştır.
Araştırmada yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında elde edilen bulgulara göre; Türkiye’ye göç etme sebebine ilişkin verilen cevaplar incelendiğinde araştırmaya katılan Türkiye’ye göç etmiş Afgan bireylerin genel olarak savaş ve düşmanlıktan ötürü göç ettiği; Afganistan’da güvenlik problemi yaşama durumuna ilişkin cevaplara bakıldığında büyük çoğunluğu güvenlik problemi yaşadığı; Türkiye’de güvende hissetme durumuna göre verilen cevaplara bakıldığında katılımcıların tamamına yakını kendi güvende hissettiği; Türk toplumundan memnun olma durumuna göre dağılım incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlasının katıldığı; Türk komşuların yardımcı olma durumuna göre dağılıma bakıldığından katılımcıların yarısına yakını Türk komşularından yardım aldığı; başka bir ülkede yaşama durumuna verilen cevaplar incelendiğinde araştırmaya katılan Türkiye’ye göç etmiş Afgan bireylerin hemen hemen tamamı evet cevabı verdiği belirlenmiştir.

References

  • Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health (APHI/MoPH). (2011). Afghanistan Mortality Survey 2010. Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health (APHI/MoPH) [Afghanistan], Central Statistics Organization (CSO) [Afghanistan], ICF Macro, Indian Institute of Health Management Research (IIHMR) and World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO/EMRO) [Egypt], Calverton, Maryland, USA.

REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE

Year 2022, Volume: 13 Issue: 1, 27 - 38, 29.07.2022
https://doi.org/10.18354/esam.1059242

Abstract

This study aims to determine the views of the Afghan people regarding the migrations as a result of the problems experienced in Afghanistan between 1979-2019. For this purpose, the study usesa quantitative methodapproach and was conducted by scanning method. In accordance with the purpose, a socio-demographic survey was used to determine the socio-demographic characteristics of the Afghan migrants and a migration survey was used to determine the reasons for migration.Considering the results of the analysis made in the research, according to the findings; When the answers given regarding the reason for migration to Turkey are examined; Considering the answers to the situation of experiencing security problems in Afghanistan, the majority of them have security problems; Considering the answers given according to the state of feeling safe in Turkey, almost all of the participants felt safe; When the distribution according to the level of satisfaction with the Turkish society is analyzed, more than half of the participants agreed; Considering the distribution according to the helping situation of Turkish neighbors, nearly half of the participants received help from their Turkish neighbors; When the answers given to the situation of living in another country were examined, it was determined that almost all of the Afghan individuals who participated in the research who migrated to Turkey answered yes.

References

  • Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health (APHI/MoPH). (2011). Afghanistan Mortality Survey 2010. Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health (APHI/MoPH) [Afghanistan], Central Statistics Organization (CSO) [Afghanistan], ICF Macro, Indian Institute of Health Management Research (IIHMR) and World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO/EMRO) [Egypt], Calverton, Maryland, USA.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Hande EROL 0000-0002-0525-3846

Abuzar MOHAMMAD ALİ 0000-0002-8046-5769

Publication Date July 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 13 Issue: 1

Cite

APA EROL, H., & MOHAMMAD ALİ, A. (2022). REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 13(1), 27-38. https://doi.org/10.18354/esam.1059242
AMA EROL H, MOHAMMAD ALİ A. REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE. ESAM. July 2022;13(1):27-38. doi:10.18354/esam.1059242
Chicago EROL, Hande, and Abuzar MOHAMMAD ALİ. “REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE”. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 13, no. 1 (July 2022): 27-38. https://doi.org/10.18354/esam.1059242.
EndNote EROL H, MOHAMMAD ALİ A (July 1, 2022) REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 13 1 27–38.
IEEE H. EROL and A. MOHAMMAD ALİ, “REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE”, ESAM, vol. 13, no. 1, pp. 27–38, 2022, doi: 10.18354/esam.1059242.
ISNAD EROL, Hande - MOHAMMAD ALİ, Abuzar. “REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE”. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 13/1 (July 2022), 27-38. https://doi.org/10.18354/esam.1059242.
JAMA EROL H, MOHAMMAD ALİ A. REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE. ESAM. 2022;13:27–38.
MLA EROL, Hande and Abuzar MOHAMMAD ALİ. “REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE”. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 27-38, doi:10.18354/esam.1059242.
Vancouver EROL H, MOHAMMAD ALİ A. REASONS FOR THE MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TURKEY: AEGEAN REGION EXAMPLE. ESAM. 2022;13(1):27-38.