ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-7637 | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |


ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) altı ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iletişim, işletme, ilahiyat, sosyal hizmet, sanat, şehir, tarih, toplum, yönetim ve yöntembilim alanlarında akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Makale Son Gönderim Tarihleri

Nisan Sayısı: 15 Şubat    Ekim Sayısı: 15 Ağustos

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2717-7637 | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |
Cover Image


ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) altı ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iletişim, işletme, ilahiyat, sosyal hizmet, sanat, şehir, tarih, toplum, yönetim ve yöntembilim alanlarında akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Makale Son Gönderim Tarihleri

Nisan Sayısı: 15 Şubat    Ekim Sayısı: 15 Ağustos