Review
BibTex RIS Cite

INNATAL PERIOD AND ETHICS

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 50 - 58, 06.04.2020

Abstract

The principles of bioethics provide a framework for health care delivery and policy to obstetric care professionals serving to improve the lives of women, children and families. Publications dealing with childbirth and ethical problems in the first 24 hours after delivery are very limited in the health care practices provided with in this framework. In this context, the aim of the review is to address the ethical problems that may occur during labor (innatal period). In this approach, the ethical approaches of health professionals and the controversial situations about the approaches were discussed and the problems were tried to be supported by the research results. At the same time, it was emphasized that the supportive care principles given in labor were based on ethical principles and responsibility and suggestions were made. 

References

 • Akın Korhan E, ve ark. Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Alanda Etik Sorunlar. Ege Tıp Dergisi, 2018;57(2):75-81.
 • Alp Yılmaz F, Başer M. Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;1:24-8.
 • American College of Nurse-Midwives Ad Hoc Committee on Code of Ethics. (2015). Code o Ethics with Explanatory Statements https://www.midwife.org/acnm/files/ACNMLibraryUPLOADFILENAME/000000000293/CodeofEthicw-Explanatory-Statements-June-2015.pdf. Erişim Tarihi: 13.03.2020.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists. Code of professional ethics of the American College of Obstetricians and Gynecologists. https://www.acog.org/About ACOG/ACOG-Departments/Committees-and Councils/Volunteer-Agreement/Code-of-Professional Ethics-of-the-American-College-of-Obstetricians-and Gynecologists. Erişim Tarihi:13.03.2020.
 • Aşcı Ö, Gökdemir F. Etik Yönleriyle Üreme Hakları ve Cinsel Haklar. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2017;3(3):151-62.
 • Başgöl Ş, Oskay Ü. Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Anne Dostu Hastane Modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;17(2):125-9.
 • Belling C, Coulehan J. A Window of Opportunity: Ethics and Professionalism in the Obstetrics and Gynecology Clerkship. Teaching and Learning in Medicine 2010;18(4):326–9.
 • Chervenak FA, et al. Planned Home Birth in the United States and Professionalism: A Critical Assessment. The Journal of Clinical Ethics 2013; 24(3):184-91.
 • Corry MP, Jolivet R. Doing the Right Thing for Women and Babies: Policy Initiatives to Improve Maternity Care Quality and Value. The Journal of Perinatal Education 2009;18(1):7-11.
 • Güneş G, Karaçam Z. Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Vajinal Muayene Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2018;11(2):87-95.
 • Ith P, et al. Women’s Perspective of Maternity Carein Cambodia. Women and Birth 2013;26(1): 71–75.
 • Janssen PA, et al. Single Room Maternity Care and Client Satisfaction. Birth 2000;27(4):235-43.
 • Kamil S, et al. Women's Satisfaction with Intrapartum Services in Basrah-Iraq. Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries 2018;23(1):1-5.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe/Hemşirenin Rolü. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi 2011;19(1):45-53.
 • Karaçam Z. Doğum Sırasında Kullanılan Pozisyonların Anne ve Bebek Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5(2):56-62.
 • Kim T-H, et al. An Ethical Issue in Medical Education of Obstetrics and Gynecology J Menopausal Med. 2015;21(3):130-2.
 • Köksal Ö, Taşçı Duran E. Doğum Ağrısına Kültürel Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6(3):144-8.
 • Kruske S, et al. Maternity Care Providers’ Perceptions of Women’s Autonomy and the Law. BMC Pregnancy and Childbirth 2013;13(84):1-6
 • Lothian JA. Ethics and Maternity Care: From Principles to Practice. The Journal of Perinatal Education 2009; 18(1):1-3.
 • Lothian JA. The Lamaze Certified Childbirth Educator: Standards of Practice. J Perinat Educ 2007;16(1):29–31.
 • Mejia RB, et al. Ethical Issues Identified by Obstetrics and Gynecology Learners Through a Novel Ethics Curriculum. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2015;213(6):867.e1-11.
 • Öztürk M, Alan S, Kadıoğlu S. Çağdaş Obstretride Doğumhane: Yapısal ve İşleyiş Standartları. Lokman Hekim Dergisi 2018; 8(3):198-204.
 • Öztürk M, Alan S. Doğum Salonunda Tıp Etiğinin Gündeme Geldiği Durumlar. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı. Yayınlanmış Doktora Tezi. 2015, Adana.
 • Öztürk M, Alan S, Kadıoğlu S. Doğumhanede Tıp Etiği: Bir Alan Çalışması. Cukurova Medical Journal 2019;44(1):183-94.
 • Pettersson KO, et al. The Lived Experiences of Autonomous Angolan midwives working in Midwifery-Led Maternity Units. Midwifery 2001;17(2):102-14.
 • Reid R, et al. The Ethics of Obtaining Consent in Labour for Research. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2011;51(6): 485–92.
 • Sheferaw ED, et al. Respectful Maternity Care in Ethiopian Public Health Facilities. Reproductive Health 2017;14(60):1-12.
 • Torres, JM., De.Vries RG. Birthing Ethics: What Mothers, Families, Childbirth Educators, Nurses, and Physicians Should Know About the Ethics of Childbirth. Journal of Perinatal Education 2009;18(1):12–24.

İNNATAL DÖNEM VE ETİK

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 50 - 58, 06.04.2020

Abstract

Biyoetik ilkeleri; kadınların, çocukların ve ailelerin yaşamlarını iyileştirmek amacıyla hizmet veren doğum bakımı profesyonellerine sağlık hizmeti sunumu ve politikası için bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve içinde sunulan sağlık hizmeti uygulamalarında doğum eylemi ve doğum sonrası ilk 24 saat içinde yaşanan etik sorunların ele alındığı yayınlar oldukça sınırlıdır. Bu derleme çalışmasında amaç, doğum eyleminde (innatal dönemde) yaşanabilecek etik sorunları ele almaktır. Bu ele alışta, sağlık profesyonellerinin etik yaklaşımları ve yaklaşımlar konusunda tartışmalı olan durumlar ele alınmış ve sorunlar araştırma sonuçlarıyla desteklenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ilkelerinin etik ilke ve sorumluluk temelli olduğu vurgulanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akın Korhan E, ve ark. Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Alanda Etik Sorunlar. Ege Tıp Dergisi, 2018;57(2):75-81.
 • Alp Yılmaz F, Başer M. Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;1:24-8.
 • American College of Nurse-Midwives Ad Hoc Committee on Code of Ethics. (2015). Code o Ethics with Explanatory Statements https://www.midwife.org/acnm/files/ACNMLibraryUPLOADFILENAME/000000000293/CodeofEthicw-Explanatory-Statements-June-2015.pdf. Erişim Tarihi: 13.03.2020.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists. Code of professional ethics of the American College of Obstetricians and Gynecologists. https://www.acog.org/About ACOG/ACOG-Departments/Committees-and Councils/Volunteer-Agreement/Code-of-Professional Ethics-of-the-American-College-of-Obstetricians-and Gynecologists. Erişim Tarihi:13.03.2020.
 • Aşcı Ö, Gökdemir F. Etik Yönleriyle Üreme Hakları ve Cinsel Haklar. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2017;3(3):151-62.
 • Başgöl Ş, Oskay Ü. Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Anne Dostu Hastane Modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;17(2):125-9.
 • Belling C, Coulehan J. A Window of Opportunity: Ethics and Professionalism in the Obstetrics and Gynecology Clerkship. Teaching and Learning in Medicine 2010;18(4):326–9.
 • Chervenak FA, et al. Planned Home Birth in the United States and Professionalism: A Critical Assessment. The Journal of Clinical Ethics 2013; 24(3):184-91.
 • Corry MP, Jolivet R. Doing the Right Thing for Women and Babies: Policy Initiatives to Improve Maternity Care Quality and Value. The Journal of Perinatal Education 2009;18(1):7-11.
 • Güneş G, Karaçam Z. Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Vajinal Muayene Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2018;11(2):87-95.
 • Ith P, et al. Women’s Perspective of Maternity Carein Cambodia. Women and Birth 2013;26(1): 71–75.
 • Janssen PA, et al. Single Room Maternity Care and Client Satisfaction. Birth 2000;27(4):235-43.
 • Kamil S, et al. Women's Satisfaction with Intrapartum Services in Basrah-Iraq. Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries 2018;23(1):1-5.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe/Hemşirenin Rolü. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi 2011;19(1):45-53.
 • Karaçam Z. Doğum Sırasında Kullanılan Pozisyonların Anne ve Bebek Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5(2):56-62.
 • Kim T-H, et al. An Ethical Issue in Medical Education of Obstetrics and Gynecology J Menopausal Med. 2015;21(3):130-2.
 • Köksal Ö, Taşçı Duran E. Doğum Ağrısına Kültürel Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6(3):144-8.
 • Kruske S, et al. Maternity Care Providers’ Perceptions of Women’s Autonomy and the Law. BMC Pregnancy and Childbirth 2013;13(84):1-6
 • Lothian JA. Ethics and Maternity Care: From Principles to Practice. The Journal of Perinatal Education 2009; 18(1):1-3.
 • Lothian JA. The Lamaze Certified Childbirth Educator: Standards of Practice. J Perinat Educ 2007;16(1):29–31.
 • Mejia RB, et al. Ethical Issues Identified by Obstetrics and Gynecology Learners Through a Novel Ethics Curriculum. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2015;213(6):867.e1-11.
 • Öztürk M, Alan S, Kadıoğlu S. Çağdaş Obstretride Doğumhane: Yapısal ve İşleyiş Standartları. Lokman Hekim Dergisi 2018; 8(3):198-204.
 • Öztürk M, Alan S. Doğum Salonunda Tıp Etiğinin Gündeme Geldiği Durumlar. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı. Yayınlanmış Doktora Tezi. 2015, Adana.
 • Öztürk M, Alan S, Kadıoğlu S. Doğumhanede Tıp Etiği: Bir Alan Çalışması. Cukurova Medical Journal 2019;44(1):183-94.
 • Pettersson KO, et al. The Lived Experiences of Autonomous Angolan midwives working in Midwifery-Led Maternity Units. Midwifery 2001;17(2):102-14.
 • Reid R, et al. The Ethics of Obtaining Consent in Labour for Research. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2011;51(6): 485–92.
 • Sheferaw ED, et al. Respectful Maternity Care in Ethiopian Public Health Facilities. Reproductive Health 2017;14(60):1-12.
 • Torres, JM., De.Vries RG. Birthing Ethics: What Mothers, Families, Childbirth Educators, Nurses, and Physicians Should Know About the Ethics of Childbirth. Journal of Perinatal Education 2009;18(1):12–24.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Review
Authors

Gülay Yıldırım 0000-0002-9589-7134

Publication Date April 6, 2020
Submission Date September 16, 2019
Acceptance Date March 19, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, G. (2020). İNNATAL DÖNEM VE ETİK. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 50-58.
AMA Yıldırım G. İNNATAL DÖNEM VE ETİK. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):50-58.
Chicago Yıldırım, Gülay. “İNNATAL DÖNEM VE ETİK”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 50-58.
EndNote Yıldırım G (April 1, 2020) İNNATAL DÖNEM VE ETİK. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 50–58.
IEEE G. Yıldırım, “İNNATAL DÖNEM VE ETİK”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 50–58, 2020.
ISNAD Yıldırım, Gülay. “İNNATAL DÖNEM VE ETİK”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 50-58.
JAMA Yıldırım G. İNNATAL DÖNEM VE ETİK. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:50–58.
MLA Yıldırım, Gülay. “İNNATAL DÖNEM VE ETİK”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 50-58.
Vancouver Yıldırım G. İNNATAL DÖNEM VE ETİK. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):50-8.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929