Research Article
BibTex RIS Cite

Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 30 - 38, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926585

Abstract

Amaç: Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Değerlendirme Programı (YBGBDP), Als ve arkadaşları tarafından yenidoğan sağlığı parametrelerini iyileştirmek için ortak bir nokta oluşturmak adına geliştirilmiş bir programdır. Bu araştırma, doğumhanede çalışan ebelerin YBGBDP hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Çalışma örneklemini evreni bilinen örnekleme yöntemi ile hesaplanan toplam 385 ebe oluşturmaktadır. Araştırma için etik kuruldan izin alındı. Çalışmaya katılan ebelerden onam alındı. Veriler araştırmacılar ve beş uzman görüşü ile hazırlanan anket formu ile toplandı. İstatistiksel analizde sayısal değerler ve yüzde değerleri kullanıldı ve veriler Ki-Kare testi ile analiz edildi.
Bulgular: Çalışmamızda doğumhanede hizmet veren ebelerin %59,2’sinin YBGBDP hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığı belirlendi. Yenidoğan bakımı ile ilgili yöneltilen soruların her birine, YBGBDP’ye uygun bir cevap verilmiştir. Ayrıca daha önce YBGBDP hakkında bilgi almış olan ebeler ile yenidoğan biriminde çalışma (p=0,001), YBGBDP’nın kurumunda uygulandığını (p=0,001) ve kurum ile arkadaşlarının YBGBDP’yi desteklediğini (p=0,001) belirtme faktörleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuç, YBGBDP hakkında bilgi almanın, ebelerin bu program hakkındaki farkındalığını artırdığını göstermektedir.
Sonuç: YBGBDP hakkında ebelerin büyük çoğunluğunun eğitim almamasına rağmen yenidoğanın fizyolojisine uygun hizmet verdiği bulunmuştur. Ebelere YBGBDP ile ilgili eğitim programlarının verilmesi ve yaygınlaştırılması yenidoğana verilen bakım kalitesinin artırılmasında ve sağlığın sürdürülmesinde önemli bir faktördür.

References

 • Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G., Butler, S. C., Lightbody, L., Kosta, S., Weisenfeld, N. I., Robertson, R., Ringer, S. A., Blickman, J. G., Zurakowski, D., & Warfield, S. K. (2012). NIDCAP improves brain function and structure in preterm infants with severe intrauterine growth restriction. Journal of Perinatology, 32(10), 797-803. DOI: 10.1038/jp.2011.201
 • Aydın, D., and Çiftçi, E. K. (2015). Neonatal Intensive Care Unit Nurses’ levels of information regarding therapeutic positions to be applied to preterm newborns. The Journal of Current Pediatrics, 13(1), 21-30. https://doi.org/10.4274/jcp.26349
 • Baghlani, R., Hosseini, M. B., Safaiyan, A., Alizadeh, M., & Bostanabad, M. A. (2019). Neonatal Intensive Care Unit Nurses' perceptions and knowledge of Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program: A Multicenter Study. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research, 24(2), 113. Doi:10.4103/ijnmr.IJNMR_54_18
 • Bayar Şakın, N. and Altundağ, S. (2020). The effect of noise control training given to Newborn Neonatal Intensive Care Unit workers and parents. Journal of Ankara Health Sciences (JAHS), 9(1), 40-52. DOI: https://www.doi.org/10.46971/ausbid.639334
 • Charafeddine, L., Masri, S., Sharafeddin, S. F., & Badr, L. K. (2020). Implementing NIDCAP training in a low-middle-income country: comparing nurses and physicians' attitudes. Early Human Development, 147 (August), 105092. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2020.105092
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2017). International Definition of the Midwife. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). (2015). Part 7: Neonatal Resuscitation. International Consensus On Cardiopulmonary Resuscitation And Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-3373D.full.pdf
 • Kaynak, S., Yılmaz, H. B., Başbakkal, Z., Yardımcı, F. (2020). Developmental Care in the Neonatal Intensive Care Unit. KSU Medical Journal, 15(3), 82-87. https://doi.org/10.17517/ksutfd.700450
 • Mirlashari, J., Fomani, F. K., Brown, H., Tabarsy, B. (2019). Nurses' and physicians' experiences of the NIDCAP model implementation in Neonatal Intensive Care Units in Iran. Journal of Pediatric Nursing, 45 (January) e79-e88. doi:10.1016/j.pedn.2018.12.014
 • Mosqueda, R., Castilla, Y., Perapoch, J., Lora, D., López-Maestro, M., Pallás, C. (2013). Necessary resources and barriers perceived by professionals in the implementation of the NIDCAP. Early Human Development, 89(9), 649-653. doi:10.1016/j.earlhumdev.2013.04.011
 • Sannino, P., Giannì, M. L., De Bon, G., Fontana, C., Picciolini, O., Plevani, L., Fumagalli, M., Consonni, D., Mosca, F. (2016). Support to mothers of premature babies using NIDCAP method: A Non-randomized controlled trial. Early Human Development, 95 (April) 15–20. doi:10.1016/j.earlhumdev.2016.01.016
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, İstatistikler ve Yayınlar, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2019, s211.
 • Solhaug, M., Torunn Bjørk, I., Pettersen Sandtrø, H. (2010). Staff perception one year after implementation of The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Journal of Pediatric Nursing, 25(2), 89–97. doi:10.1016/j.pedn.2009.11.004
 • Westrup, B. (2007). Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)- family-centered developmentally supportive care. Early Human Development, 83 (7), 443-449.
 • World Health Organization (WHO). (2017). Recommendations on Newborn Health. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf;jsessionid=E58AF332717518F6CAB4BD3B7CF8A055?sequence=1
 • World Health Organization. (2020). Infant And Young Child Feeding. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding#:~:text=WHO%20and%20UNICEF%20recommend%3A,years%20of%20age%20or%20beyond
 • World Health Organization. (2020). Skin-To-Skin Contact Helps Newborns Breastfeed. https://www.who.int/westernpacific/news/feature-stories/detail/skin-to-skin-contact-helps-newborns-breastfeed#:~:text=This%20is%20according%20to%20a,be%20physically%20ready%20to%20breastfeed

Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 30 - 38, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926585

Abstract

Objective: The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) has been developed to create a common point to enhance the parameters of neonatal health by Als et al. This research was planned to determine the knowledge level about NIDCAP of midwives working in the delivery room.
Methods: The research is descriptive, which a sample consists of 385 midwives estimated with sampling method with the known universe. The ethical approval was obtained. Midwives’ consent was obtained. Data was collected with the questionnaire form that was prepared by researchers and five expert opinions. Numerical values and percent values were analyzed in the statistical evaluation and data were analysed with Chi-Square Test.
Results: It was determined in our study that 59.2% of midwives didn’t know NIDCAP. The midwives answered correctly each of the questions about neonatal care in keeping with NIDCAP. Besides there was a significant relationship between “midwives who had foreknowledge” and “midwives who worked in Neonatal Intensive Care Unit (p=0.001), think that NIDCAP is implemented in their hospital (p=0.001) and think that their friends support NIDCAP (p=0.001)”. This result shows that getting information about NIDCAP has increased midwives’ awareness of NIDCAP. Even though the vast majority of midwives had no education, the care given by the midwives was found quite accordant with the physiology of the neonatal.
Conclusion: It is important to provide training for NIDCAP and to enhance the education programs about NIDCAP for enhancing the quality of neonatal care and promoting neonatal health.

References

 • Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G., Butler, S. C., Lightbody, L., Kosta, S., Weisenfeld, N. I., Robertson, R., Ringer, S. A., Blickman, J. G., Zurakowski, D., & Warfield, S. K. (2012). NIDCAP improves brain function and structure in preterm infants with severe intrauterine growth restriction. Journal of Perinatology, 32(10), 797-803. DOI: 10.1038/jp.2011.201
 • Aydın, D., and Çiftçi, E. K. (2015). Neonatal Intensive Care Unit Nurses’ levels of information regarding therapeutic positions to be applied to preterm newborns. The Journal of Current Pediatrics, 13(1), 21-30. https://doi.org/10.4274/jcp.26349
 • Baghlani, R., Hosseini, M. B., Safaiyan, A., Alizadeh, M., & Bostanabad, M. A. (2019). Neonatal Intensive Care Unit Nurses' perceptions and knowledge of Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program: A Multicenter Study. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research, 24(2), 113. Doi:10.4103/ijnmr.IJNMR_54_18
 • Bayar Şakın, N. and Altundağ, S. (2020). The effect of noise control training given to Newborn Neonatal Intensive Care Unit workers and parents. Journal of Ankara Health Sciences (JAHS), 9(1), 40-52. DOI: https://www.doi.org/10.46971/ausbid.639334
 • Charafeddine, L., Masri, S., Sharafeddin, S. F., & Badr, L. K. (2020). Implementing NIDCAP training in a low-middle-income country: comparing nurses and physicians' attitudes. Early Human Development, 147 (August), 105092. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2020.105092
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2017). International Definition of the Midwife. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). (2015). Part 7: Neonatal Resuscitation. International Consensus On Cardiopulmonary Resuscitation And Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-3373D.full.pdf
 • Kaynak, S., Yılmaz, H. B., Başbakkal, Z., Yardımcı, F. (2020). Developmental Care in the Neonatal Intensive Care Unit. KSU Medical Journal, 15(3), 82-87. https://doi.org/10.17517/ksutfd.700450
 • Mirlashari, J., Fomani, F. K., Brown, H., Tabarsy, B. (2019). Nurses' and physicians' experiences of the NIDCAP model implementation in Neonatal Intensive Care Units in Iran. Journal of Pediatric Nursing, 45 (January) e79-e88. doi:10.1016/j.pedn.2018.12.014
 • Mosqueda, R., Castilla, Y., Perapoch, J., Lora, D., López-Maestro, M., Pallás, C. (2013). Necessary resources and barriers perceived by professionals in the implementation of the NIDCAP. Early Human Development, 89(9), 649-653. doi:10.1016/j.earlhumdev.2013.04.011
 • Sannino, P., Giannì, M. L., De Bon, G., Fontana, C., Picciolini, O., Plevani, L., Fumagalli, M., Consonni, D., Mosca, F. (2016). Support to mothers of premature babies using NIDCAP method: A Non-randomized controlled trial. Early Human Development, 95 (April) 15–20. doi:10.1016/j.earlhumdev.2016.01.016
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, İstatistikler ve Yayınlar, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2019, s211.
 • Solhaug, M., Torunn Bjørk, I., Pettersen Sandtrø, H. (2010). Staff perception one year after implementation of The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Journal of Pediatric Nursing, 25(2), 89–97. doi:10.1016/j.pedn.2009.11.004
 • Westrup, B. (2007). Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)- family-centered developmentally supportive care. Early Human Development, 83 (7), 443-449.
 • World Health Organization (WHO). (2017). Recommendations on Newborn Health. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf;jsessionid=E58AF332717518F6CAB4BD3B7CF8A055?sequence=1
 • World Health Organization. (2020). Infant And Young Child Feeding. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding#:~:text=WHO%20and%20UNICEF%20recommend%3A,years%20of%20age%20or%20beyond
 • World Health Organization. (2020). Skin-To-Skin Contact Helps Newborns Breastfeed. https://www.who.int/westernpacific/news/feature-stories/detail/skin-to-skin-contact-helps-newborns-breastfeed#:~:text=This%20is%20according%20to%20a,be%20physically%20ready%20to%20breastfeed
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Nükhet Kaçar

Handan Özcan

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date February 28, 2023
Acceptance Date January 16, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Kaçar, N., & Özcan, H. (2024). Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 30-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926585
AMA Kaçar N, Özcan H. Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):30-38. doi:10.5281/zenodo.10926585
Chicago Kaçar, Nükhet, and Handan Özcan. “Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 30-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926585.
EndNote Kaçar N, Özcan H (April 1, 2024) Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 30–38.
IEEE N. Kaçar and H. Özcan, “Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 30–38, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926585.
ISNAD Kaçar, Nükhet - Özcan, Handan. “Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 30-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926585.
JAMA Kaçar N, Özcan H. Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:30–38.
MLA Kaçar, Nükhet and Handan Özcan. “Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 30-38, doi:10.5281/zenodo.10926585.
Vancouver Kaçar N, Özcan H. Midwives’ Knowledge Level About Newborn Individualized Development Care and Assessments Program. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):30-8.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929