Research Article
BibTex RIS Cite

Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 167 - 175, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10929543

Abstract

Amaç: Bu çalışmada maternal BKİ’nin, NST parametereleri, emzirme başarısı ve doğum sonu depresyona etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan bu çalışma Eylül 2022- Nisan 2023 tarihleri arasında 427 kadınla yürütüldü. Araştırmaya vajinal veya sezaryen doğum yapan kadınlar alındı. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Biligi Formu, LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği ve Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği(EDSDÖ) kullanılarak toplandı.
Bulgular: Çalışmada gebelik öncesi BKİ’lerine göre kadınların %57,4’ünün normal kiloda olduğu, doğumdaki BKİ'lerine göre %41,9’unun normal kiloda olduğu, %99,5’inin gebelik sürecinde gereğinden az ya da daha fazla kilo aldığı belirlendi. Doğumdaki BKİ’ne göre NST’de, baseline değeri taşikardik olanların %92,9’unun, deselerasyon sayısı 3 ve üzeri olanların %53,4’ün obez olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. Çalışmada gebelik öncesi ve doğumdaki BKİ arttıkça emzirme puan ortalamasının azaldığı belirlendi. Çalışmada gebelik öncesi ve doğumda obez olanların emzirme başarısının düşük olduğu, doğum sonu depreyon risklerinin yüksek olduğu belirlendi (p<,05).
Sonuç: Sonuç olarak gebelik ve doğumdaki yüksek BKİ’nin olumsuz doğum sonuçlarına neden olabileceği, emzirme davranışını olumsuz etkileyebileceği, doğum sonu depresyon riskini artırabileceği belirlendi.

References

 • Akbarzade, M., Rafiee, B., Asadi, N., & Zare, N. (2014). Correlation Between Maternal Body Mass Index, Non-stress Test Parameters and Pregnancy Outcomes in Nulliparous Women. Women’s Health Bulletin, 1(3), 1-5.
 • Akgun, N., Keskin, H. L., Ustuner, I., Pekcan, G., & Avsar, A. F. (2017). Factors affecting pregnancy weight gain and relationships with maternal/fetal outcomes in Turkey. Saudi medical journal, 38(5), 503.
 • Ay, F., Tektaş, E., Mak, A., & Aktay, N. (2018). Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları. 9(3), 147-152.
 • Ballesta-Castillejos, A., Gomez-Salgado, J., Rodriguez-Almagro, J., Ortiz-Esquinas, I., & Hernandez-Martinez, A. (2020). Relationship between maternal body mass index with the onset of breastfeeding and its associated problems: an online survey. International breastfeeding journal, 15(55), 1-13.
 • Bibi, S., Malik, M. O., & Khizar, S. H. (2022). Association Of Sociodemographic and Breast Feeding Variables In Normal Weight and Over Weight Lactating Mothers. Avicenna Journal of Medical Sciences, 3(1):14-20.
 • Choi, H., Lim, J.-Y., Lim, N.-K., Ryu, H. M., Kwak, D. W., Chung, J. H., Park, H. J., & Park, H.-Y. (2022). Impact of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on the risk of maternal and infant pregnancy complications in Korean women. International Journal of Obesity, 46(1), 59-67.
 • Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British journal of psychiatry, 150(6), 782-786.
 • de Barros Gomes, C., Mendonça, L. S., Roberto, A. P. C., & Carvalhaes, M. A. d. B. L. (2023). Depression during pregnancy and gestational weight gain: A study of Brazilian pregnant women. Nutrition, 106(1):, 111883.
 • Dikmen, H. A., & Çankaya, S. (2018). Maternal obezitenin prenatal bağlanma üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(2), 118-123.
 • Dolin, C. D., Gross, R. S., Deierlein, A. L., Berube, L. T., Katzow, M., Yaghoubian, Y., Brubaker, S. G., & Messito, M. J. (2020). Predictors of gestational weight gain in a low-income hispanic population: Sociodemographic characteristics, health behaviors, and psychosocial stressors. International journal of environmental research and public health, 17(1), 352.
 • Duvnjak, L., & Duvnjak, M. (2009). The metabolic syndrome-an ongoing story. J Physiol Pharmacol, 60(Suppl 7), 19-24.
 • Engindeniz, A., Küey, L., & Kültür, S. (1996). Edinburgh doğum sonrası depresyon ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bahar Sempozyumları, 1(1): 51-52.
 • Ferraro, Z., Barrowman, N., Prud’Homme, D., Walker, M., Wen, S., Rodger, M., & Adamo, K. (2012). Excessive gestational weight gain predicts large for gestational age neonates independent of maternal body mass index. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 25(5), 538-542.
 • Figueroa, R., Carroll, L., Trymbulak, K. M., & Wakefield, D. (2022). Antenatal fetal surveillance of women with severe obesity. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 35(25), 9288-9293.
 • Fışkın, G., & Cansu, I. (2022). Gebelikte Yaşanan Görsel ve Bedensel Değişikliklerin Postpartum Dönemdeki Bedeni Beğenme ve Psikolojik Yakınmalarla İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(3), 307-315.
 • Gaillard, R., Durmuş, B., Hofman, A., Mackenbach, J. P., Steegers, E. A., & Jaddoe, V. W. (2013). Risk factors and outcomes of maternal obesity and excessive weight gain during pregnancy. Obesity, 21(5), 1046-1055.
 • Güler, B., Bilgiç, D., Okumuş, H., & Yağcan, H. (2019). Gebelikte beslenme desteğine ilişkin güncel rehberlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 12(2), 143-151.
 • Holland, T. (2022). Obesity during pregnancy. Nursing made Incredibly Easy, 20(1), 38-45.
 • Holton, S., Fisher, J., Nguyen, H., Brown, W. J., & Tran, T. (2019). Pre-pregnancy body mass index and the risk of antenatal depression and anxiety. Women and Birth, 32(6), e508-e514.
 • Jan, R., & Kathleen, G. (1993). Breastfeeding charting system and documentation fool. JOGNN, 23(1), 27-32.
 • Jani, R., Knight-Agarwal, C. R., Bloom, M., & Takito, M. Y. (2020). The association between Pre-Pregnancy body mass index, perinatal depression and maternal vitamin D status: findings from an Australian cohort study. International journal of women's health, 12(1):213-219.
 • Kominiarek, M. A., & Peaceman, A. M. (2017). Gestational weight gain. American journal of obstetrics and gynecology, 217(6), 642-651.
 • Laitinen, J., Jääskeläinen, A., Hartikainen, A. L., Sovio, U., Vääräsmäki, M., Pouta, A., Kaakinen, M., & Järvelin, M. R. (2012). Maternal weight gain during the first half of pregnancy and offspring obesity at 16 years: a prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 119(6), 716-723.
 • Majumdar, A., Saleh, S., & Candelier, C. (2010). Failure to recognise the impact of ‘moderate’obesity (BMI 30–40) on adverse obstetric outcomes. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30(6), 567-570.
 • Mamun, A. A., Kinarivala, M., O’Callaghan, M. J., Williams, G. M., Najman, J. M., & Callaway, L. K. (2010). Associations of excess weight gain during pregnancy with long-term maternal overweight and obesity: evidence from 21 y postpartum follow-up. The American journal of clinical nutrition, 91(5), 1336-1341.
 • Most, J., Dervis, S., Haman, F., Adamo, K. B., & Redman, L. M. (2019). Energy intake requirements in pregnancy. Nutrients, 11(8), 1812.
 • Özalper, B. (2014). Gebelikte beslenme. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 270-278.
 • Silverman, M. E., Smith, L., Lichtenstein, P., Reichenberg, A., & Sandin, S. (2018). The association between body mass index and postpartum depression: A population-based study. Journal of affective disorders, 240(1): 193-198.
 • Sridhar, S. B., Darbinian, J., Ehrlich, S. F., Markman, M. A., Gunderson, E. P., Ferrara, A., & Hedderson, M. M. (2014). Maternal gestational weight gain and offspring risk for childhood overweight or obesity. American journal of obstetrics and gynecology, 211(3), 259. e251-259. e258.
 • Torun, Ö., Raziye, D., Sağlam, Z. A., & Cömert, S. (2022). Gebelikte Maternal Kilo Artışının Yenidoğan TSH Sonuçlarına Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 19(4), 1500-1505.
 • Tulmaç, Ö. B., Buyuk, G. N., & Çelen, Ş. (2020). Maternal Beden Kitle İndeksinin Düşük Doğum Ağirlikli Bebeklerde 2. Evreye Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(3), 458-462.
 • WHO. (9 June 2021). Obesity and overweight WHO Situtations Reports. https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1
 • Yenal, K., & Okumus, H. (2003). LATCH Emzirme Tanilama Aracinin guvenirligini inceleyen bir calisma. Hemsirelikte Arastirma Gelistirme Dergisi, 1, 38-44.
 • Zhao, X.-h., & Zhang, Z.-h. (2020). Risk factors for postpartum depression: An evidence-based systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Asian journal of psychiatry, 53(1): 102353.

Effect of Maternal BMI on Nonstress Test Parameters, Breastfeeding Success and Postpartum Depression

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 167 - 175, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10929543

Abstract

Objective: This study aimed to determine the effect of maternal BMI on NST parameters, breastfeeding success and postpartum depression.
Method: This cross-sectional study was conducted with 427 women between September 2022 and April 2023. Women who gave birth by vaginal or cesarean delivery and agreed to participate in the study were included in the study. The data of the study were collected using the Introductory Information Form, the LATCH Breastfeeding Diagnostic Scale, and the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EDSS).
Results: In the study, 57.4% of the women were at normal weight according to their pre-pregnancy BMI, 41.9% were at normal weight according to their BMI at birth, and 99.5% of them were overweight or underweight during pregnancy. received was determined. In the NST according to BMI at birth, 92.9% of those with baseline tachycardia were obese, 53.4% of those with a deceleration number of 3 or more were obese, and the difference between the groups was statistically significant. In the study, it was determined that as BMI before pregnancy and at birth increased, the mean breastfeeding score decreased. In the study, it was determined that the success of breastfeeding was low and the risk of postpartum depression was high in those who were obese before pregnancy and at birth (p<.05).
Conclusion: As a result, it was determined that high BMI during pregnancy and delivery may cause negative birth outcomes, negatively affect breastfeeding behavior, and increase the risk of postpartum depression

References

 • Akbarzade, M., Rafiee, B., Asadi, N., & Zare, N. (2014). Correlation Between Maternal Body Mass Index, Non-stress Test Parameters and Pregnancy Outcomes in Nulliparous Women. Women’s Health Bulletin, 1(3), 1-5.
 • Akgun, N., Keskin, H. L., Ustuner, I., Pekcan, G., & Avsar, A. F. (2017). Factors affecting pregnancy weight gain and relationships with maternal/fetal outcomes in Turkey. Saudi medical journal, 38(5), 503.
 • Ay, F., Tektaş, E., Mak, A., & Aktay, N. (2018). Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları. 9(3), 147-152.
 • Ballesta-Castillejos, A., Gomez-Salgado, J., Rodriguez-Almagro, J., Ortiz-Esquinas, I., & Hernandez-Martinez, A. (2020). Relationship between maternal body mass index with the onset of breastfeeding and its associated problems: an online survey. International breastfeeding journal, 15(55), 1-13.
 • Bibi, S., Malik, M. O., & Khizar, S. H. (2022). Association Of Sociodemographic and Breast Feeding Variables In Normal Weight and Over Weight Lactating Mothers. Avicenna Journal of Medical Sciences, 3(1):14-20.
 • Choi, H., Lim, J.-Y., Lim, N.-K., Ryu, H. M., Kwak, D. W., Chung, J. H., Park, H. J., & Park, H.-Y. (2022). Impact of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on the risk of maternal and infant pregnancy complications in Korean women. International Journal of Obesity, 46(1), 59-67.
 • Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British journal of psychiatry, 150(6), 782-786.
 • de Barros Gomes, C., Mendonça, L. S., Roberto, A. P. C., & Carvalhaes, M. A. d. B. L. (2023). Depression during pregnancy and gestational weight gain: A study of Brazilian pregnant women. Nutrition, 106(1):, 111883.
 • Dikmen, H. A., & Çankaya, S. (2018). Maternal obezitenin prenatal bağlanma üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(2), 118-123.
 • Dolin, C. D., Gross, R. S., Deierlein, A. L., Berube, L. T., Katzow, M., Yaghoubian, Y., Brubaker, S. G., & Messito, M. J. (2020). Predictors of gestational weight gain in a low-income hispanic population: Sociodemographic characteristics, health behaviors, and psychosocial stressors. International journal of environmental research and public health, 17(1), 352.
 • Duvnjak, L., & Duvnjak, M. (2009). The metabolic syndrome-an ongoing story. J Physiol Pharmacol, 60(Suppl 7), 19-24.
 • Engindeniz, A., Küey, L., & Kültür, S. (1996). Edinburgh doğum sonrası depresyon ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bahar Sempozyumları, 1(1): 51-52.
 • Ferraro, Z., Barrowman, N., Prud’Homme, D., Walker, M., Wen, S., Rodger, M., & Adamo, K. (2012). Excessive gestational weight gain predicts large for gestational age neonates independent of maternal body mass index. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 25(5), 538-542.
 • Figueroa, R., Carroll, L., Trymbulak, K. M., & Wakefield, D. (2022). Antenatal fetal surveillance of women with severe obesity. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 35(25), 9288-9293.
 • Fışkın, G., & Cansu, I. (2022). Gebelikte Yaşanan Görsel ve Bedensel Değişikliklerin Postpartum Dönemdeki Bedeni Beğenme ve Psikolojik Yakınmalarla İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(3), 307-315.
 • Gaillard, R., Durmuş, B., Hofman, A., Mackenbach, J. P., Steegers, E. A., & Jaddoe, V. W. (2013). Risk factors and outcomes of maternal obesity and excessive weight gain during pregnancy. Obesity, 21(5), 1046-1055.
 • Güler, B., Bilgiç, D., Okumuş, H., & Yağcan, H. (2019). Gebelikte beslenme desteğine ilişkin güncel rehberlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 12(2), 143-151.
 • Holland, T. (2022). Obesity during pregnancy. Nursing made Incredibly Easy, 20(1), 38-45.
 • Holton, S., Fisher, J., Nguyen, H., Brown, W. J., & Tran, T. (2019). Pre-pregnancy body mass index and the risk of antenatal depression and anxiety. Women and Birth, 32(6), e508-e514.
 • Jan, R., & Kathleen, G. (1993). Breastfeeding charting system and documentation fool. JOGNN, 23(1), 27-32.
 • Jani, R., Knight-Agarwal, C. R., Bloom, M., & Takito, M. Y. (2020). The association between Pre-Pregnancy body mass index, perinatal depression and maternal vitamin D status: findings from an Australian cohort study. International journal of women's health, 12(1):213-219.
 • Kominiarek, M. A., & Peaceman, A. M. (2017). Gestational weight gain. American journal of obstetrics and gynecology, 217(6), 642-651.
 • Laitinen, J., Jääskeläinen, A., Hartikainen, A. L., Sovio, U., Vääräsmäki, M., Pouta, A., Kaakinen, M., & Järvelin, M. R. (2012). Maternal weight gain during the first half of pregnancy and offspring obesity at 16 years: a prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 119(6), 716-723.
 • Majumdar, A., Saleh, S., & Candelier, C. (2010). Failure to recognise the impact of ‘moderate’obesity (BMI 30–40) on adverse obstetric outcomes. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30(6), 567-570.
 • Mamun, A. A., Kinarivala, M., O’Callaghan, M. J., Williams, G. M., Najman, J. M., & Callaway, L. K. (2010). Associations of excess weight gain during pregnancy with long-term maternal overweight and obesity: evidence from 21 y postpartum follow-up. The American journal of clinical nutrition, 91(5), 1336-1341.
 • Most, J., Dervis, S., Haman, F., Adamo, K. B., & Redman, L. M. (2019). Energy intake requirements in pregnancy. Nutrients, 11(8), 1812.
 • Özalper, B. (2014). Gebelikte beslenme. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 270-278.
 • Silverman, M. E., Smith, L., Lichtenstein, P., Reichenberg, A., & Sandin, S. (2018). The association between body mass index and postpartum depression: A population-based study. Journal of affective disorders, 240(1): 193-198.
 • Sridhar, S. B., Darbinian, J., Ehrlich, S. F., Markman, M. A., Gunderson, E. P., Ferrara, A., & Hedderson, M. M. (2014). Maternal gestational weight gain and offspring risk for childhood overweight or obesity. American journal of obstetrics and gynecology, 211(3), 259. e251-259. e258.
 • Torun, Ö., Raziye, D., Sağlam, Z. A., & Cömert, S. (2022). Gebelikte Maternal Kilo Artışının Yenidoğan TSH Sonuçlarına Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 19(4), 1500-1505.
 • Tulmaç, Ö. B., Buyuk, G. N., & Çelen, Ş. (2020). Maternal Beden Kitle İndeksinin Düşük Doğum Ağirlikli Bebeklerde 2. Evreye Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(3), 458-462.
 • WHO. (9 June 2021). Obesity and overweight WHO Situtations Reports. https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1
 • Yenal, K., & Okumus, H. (2003). LATCH Emzirme Tanilama Aracinin guvenirligini inceleyen bir calisma. Hemsirelikte Arastirma Gelistirme Dergisi, 1, 38-44.
 • Zhao, X.-h., & Zhang, Z.-h. (2020). Risk factors for postpartum depression: An evidence-based systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Asian journal of psychiatry, 53(1): 102353.
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Esra Sabancı Baransel

Sümeyye Barut

Tuba Uçar

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date May 10, 2023
Acceptance Date January 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Sabancı Baransel, E., Barut, S., & Uçar, T. (2024). Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 167-175. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929543
AMA Sabancı Baransel E, Barut S, Uçar T. Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):167-175. doi:10.5281/zenodo.10929543
Chicago Sabancı Baransel, Esra, Sümeyye Barut, and Tuba Uçar. “Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı Ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 167-75. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929543.
EndNote Sabancı Baransel E, Barut S, Uçar T (April 1, 2024) Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 167–175.
IEEE E. Sabancı Baransel, S. Barut, and T. Uçar, “Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 167–175, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10929543.
ISNAD Sabancı Baransel, Esra et al. “Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı Ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 167-175. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929543.
JAMA Sabancı Baransel E, Barut S, Uçar T. Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:167–175.
MLA Sabancı Baransel, Esra et al. “Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı Ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 167-75, doi:10.5281/zenodo.10929543.
Vancouver Sabancı Baransel E, Barut S, Uçar T. Maternal BKİ’nin Nonstres Test Parametreleri, Emzirme Başarısı ve Doğum Sonu Depresyona Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):167-75.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929