Review
BibTex RIS Cite

Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 176 - 186, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10929551

Abstract

Doğum, kadınların hayatını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyerek kadınlara ömür boyu canlı anılar bırakan önemli bir deneyimdir. Genel olarak doğum deneyimi travay süreci, komplikasyonlar, ağrı deneyimleri, destek, kontrol duygusu ve kadının doğum beklentilerinden etkilenmektedir. Ancak, son zamanlarda kadınların olumlu doğum deneyimi edinmeleri için doğum ortamının öneminden sıkça bahsedilmektedir.
Ülkemizde dâhil, son 100 yılda çoğu ülkede doğum yapılan yerin evden hastane olarak değişiklik göstermesi, doğum ortamının tasarımında ve bakım sunumunda genellikle tıbbi bir paradigmanın hâkim olduğu anlamına gelmektedir. Medikalize bir doğum ortamı, kadınların hem doğumlarında otonomisini kaybetmesi hem de fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamaması ile ilişkilendirilmektedir Oysa ki, tüm memeli canlılar gibi kadınlar da içgüdüsel olarak her zaman güvenli, emniyetli ve özel olarak algılanan bir ortamda doğum yapmayı seçmişlerdir. Doğum sürecindeki kadınların hem komplikasyon risklerini en aza indiren yüksek kaliteli bir bakıma hem de tanıdık, sakin, güvenli ve emniyetli bir ortama ihtiyaçları vardır. Bu şekilde temel ihtiyaçları karşılanan kadınların hormonal sistemi en iyi şekilde çalışabilir; fizyolojik ve sağlıklı bir doğum süreci gerçekleşebilir. Son yıllarda doğum ortamında tasarımın önemini vurgulayan kanıta dayalı bilgiler hızla artış göstermekte olsa da ideal doğum ortamı tasarım özellikleri ve tasarımın doğum sonuçlarına etkileri hakkında daha fazla bilimsel sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır. İdeal doğum ortamında doğumu destekleyen fiziki şartların sağlanmasının yanı sıra sosyal desteğin, özellikle doğumun yegâne destekçileri ebelerin niteliği ve desteği oldukça önemlidir. Ebelerin empati ve şefkate dayalı iletişim becerileriyle olumlu doğum atmosferi ortaya koyması ideal doğum ortamı temel yapı taşlarındandır. Bu çalışma ile amacımız; literatür ışığında doğum ortamının önemine dikkat çekerek, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden ideal doğum ünitelerinin özelliklerini incelemektir.

References

 • Adams, E. D. (2016). Birth Environments. The Journal of perinatal & neonatal nursing, 30(3),224-227.
 • Akın, B., & Yücel, U. (2020). İdeal Doğum Ortamı Nasıl Olmalı?. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3),681-687.
 • Aktaş Reyhan, F., Sayiner, F. D., & Ozen H. (2023). A mixed-design study on the development of birth unit assessment scale. Midwifery, 123(August 2023),103708.
 • Aktaş, S., & Pasinlioğlu, T. (2016). Ebenin Empatik iletişim Becerisinin Doğum Eylemine Ve Doğum Sonrası Döneme Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19:38-45.
 • Ali, E., Norris, J. M., Hall, M., & White, D. E. (2020). Single-room maternity care: Systematic review and narrative synthesis. Nursing Open, 7(6),1661–1670.
 • Apay, E.S., & Sakar, T. (2015). Üreme Sağlığına Farklı Bir Bakış: Osmanlı Dönemi. Lokman Hekim Dergisi, 5(2):45-51
 • Aune, I., Torvik, H. M., Selboe, S. T., Skogås, A. K., Persen, J., & Dahlberg, U. (2015). Promoting a normal birth and a positive birth experience—Norwegian women׳ s perspectives. Midwifery, 31(7),721-727.
 • Ayerle, G.M., Schäfers, R., & Mattern, E. (2018). Effects of the birthing room environment on vaginal births and client-centred outcomes for women at term planning a vaginal birth:BE-UP, a multicentre randomised controlled trial. Trials, 19(641),1-13. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2979-7.
 • Berg, M., Goldkuhl, L., Nilsson, C., Wijk, H., Gyllensten, H., Lindahl, G., ... & Begley, C. (2019). Room4Birth-the effect of an adaptable birthing room on labour and birth outcomes for nulliparous women at term with spontaneous labour start: study protocol for a randomised controlled superiority trial in Sweden. Trials, 20(1), 1-12.
 • Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev., Issue 7. Art. No.: CD003766. pmid:28681500
 • Carolan Olah, M., Kruger, G., & Garvey Graham, A. (2015). Midwives' experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women at a public hospital in Australia. Midwifery, 31(1), 112 – 121. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2014.07.003
 • CIMS. (2015). The mother-friendly childbirth ınitiative. consensus ınitiative from the coalition for ımproving maternity services. Erişim tarihi: 17.01.2022, https://mana.org/sites/default/files/pdfs/CIMS%2527%20MotherFriendly%20Childbirth%20Initiative%20%282015%29.pdf
 • Davis, D., & Walker, K. (2010). The corporeal, the social and space/place: exploring inter-sections from a midwifery perspective in New Zealand. Gender Place Cult, 17(3), 377–91.
 • Ergöl, Ş., & Kürtüncü, M. (2014). Bir üniversite hastanesinde kadınların sezaryen doğum tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(3), 26-34.
 • Fahy, K., & Parratt, J. (2006). Birth territory: a theory of midwifery practice. Women Birth, 19(2),45–50.
 • Foureur, M. (2008). Creating birth space to enable undisturbed birth (pp.57-77). Birth Territory and Midwifery Guardianship. Theory for Practice, Education and Research. New York, NY: Elsevier.
 • Foureur, M. J., Epi, G. D. C., Leap, N., Davis, D. L., Forbes, I. F., & Homer, C. S. (2010). Developing the birth unit design spatial evaluation tool (BUDSET) in Australia: A qualitative study. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 3(4), 43-57.
 • Foureur, M. J., Leap, N., Davis, D. L., Forbes, I. F., & Homer, C. S. (2011). Testing the birth unit design spatial evaluation tool (BUDSET) in Australia: a pilot study. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(2), 36-60.
 • Göncü Serhatlıoğlu, S., & Karahan, N. (2018). Doğum memnuniyeti ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 15(12),75-91. Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.8
 • Hammond, A., Foureur, M., & Homer, C.S. (2014). The hardware and software implications of hospital birth room design: A midwifery perspective. Midwifery, 30(7), 825-830.
 • Jafari, E., Mohebbi, P., & Mazloomzadeh, S. (2017). Factors Related to Women's Childbirth Satisfaction in Physiologic and Routine Childbirth Groups. Iran J Nurs Midwifery Res, 22(3), 219-24.
 • Jenkinson, B., Josey, N., & Kruske, S. (2014). BirthSpace: An evidence-based guide to birth environment design.
 • Jiang, S., & Verderber, S. (2016). On the planning and design of hospital circulation zones: a review of the evidence-based literatüre. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 10(2), 124-146.
 • Kapısız, Ö., Karaca, A., Özkan, F. S., & Savaş, H. G. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 156-160.
 • Manesh, M.J., Kalati, M., & Hosseini, F. (2015). Snoezelen room and childbirth outcome: a randomized clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(5), e18373.
 • Namujju, J., Muhindo, R., Mselle, L. T., Waiswa, P., Nankumbi, J., & Muwanguzi, P. (2018). Childbirth experiences and their derived meaning: a qualitative study among postnatal mothers in Mbale regional referral hospital, Uganda. Reproductive health, 15(1), 1-11.
 • Newburn, M., & Singh, D. (2005). Are Women Getting the Birth Environment They Need? A Report of a National Survey of Women's Experience. National Childbirth Trust: London.
 • Nilsson, C. (2014). The delivery room: is it a safe place? A hermeneutic analysis of women’s negative birth experiences. Sex Reprod Healthc, 5(4),199–204.
 • Nielsen, J.H., & Overgaard, C. (2020). Healing architecture and Snoezelen in delivery room design: a qualitative study of women’s birth experiences and patient-centeredness of care. BMC pregnancy and childbirth, 20(1),1-11.
 • Odent, M. (1987). The fetus ejection reflex. Birth, 14(2), 104-105.
 • Okumuş, F. (2018). Doğum Fizyolojisine Elverişli Doğum Ortamları. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 45,24-25. Erişim adresi: https://www.sdplatform.com/Dergi/1065/Dogum-fizyolojisine-elverisli-dogum-ortamlari.aspx
 • Serçekuş Ak, P., Vardar, O., & Özkan, S. (2018). Anne Dostu Hastanelerin Yaygınlaşması Türkiye İçin Neden Önemlidir?. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-29.
 • Sheehy, A., Foureur, M., Catling‐Paull, C., & Homer, C. (2011). Examining the content validity of the birthing unit design spatial evaluation tool within a woman‐centered framework. Journal of midwifery & women's health, 56(5), 494-502.
 • Shin, J. H., Maxwell, L.E., & Eshelman, P. (2004). Hospital birthing room design: A study of mother's perceptions of hominess. Journal of Interior Design, 30(2):23-36.
 • Sosa, G. A., Croizer, K.E., & Stockl, A. (2018). The experiences of midwives and women during intrapartum transfer from one-to-one midwife-led birth environments to obstetric-led units. Midwifery, 65(October 2018),43-50. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.07.001
 • Şahin, M., & Erbil, N. (2019). Doğum ve Medikalizasyon. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(2),120-130.
 • Şimşek, H. N., Demirci, H., & Bolsoy, N. (2018). Sosyal Destek Sistemleri ve Ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 97-103.
 • Taghizadeh, Z., Arbabi, M., Kazemnejad, A., Irajpour, A., & Lopez, V. (2015). Iranian mothers' perceptions of the impact of the environment on psychological birth trauma: A qualitative study. International journal of nursing practice, 21, 58-66.
 • Ulrich, R. S., Berry, L. L., Quan, X., & Parish, J. T. (2010). A conceptual framework for the domain of evidence-based design. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(1), 95-114.
 • Vural, G., & Erenel, A. Ş. (2017). Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2),76-83.
 • WHO. (2019). Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience, WHO:Geneva, Switzerland.
 • Wrønding, T., Argyraki, A., Petersen, J. F., Topsøe, M. F., Petersen, P. M., & Løkkegaard, E. C. (2019). The aesthetic nature of the birthing room environment may alter the need for obstetrical interventions–an observational retrospective cohort study. Scientific reports, 9(1), 303.

The Importance of the Birth Environment and A Review on the Ideal Birth Unit

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 176 - 186, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10929551

Abstract

Childbirth is an important experience that affects women's lives physically, spiritually and socially and leaves vivid memories for women. In general, the birth experience is affected by the labor process, complications, pain experiences, support, sense of control, and the woman's birth expectations. However, lately, the importance of the birth environment has been frequently mentioned for women to have a positive birth experience.The fact that the place of birth has changed from home to hospital in most countries in the last 100 years, including our country, means that a medical paradigm is generally dominant in the design of the birth environment and care delivery. A medicalized birth environment is associated with women's loss of autonomy during birth and their inability to meet their physiological and psychological needs. However, like all mammals, women have always instinctively chosen to give birth in a safe, secure and private environment. Women in labor need both high-quality care that minimizes the risk of complications and a familiar, calm, safe and secure environment. In this way, the hormonal system of women whose basic needs are met can function optimally; a physiological and healthy birth process can take place. Although evidence-based information emphasizing the importance of design in the birth environment has been increasing rapidly in recent years, more scientific results are needed about the ideal birth environment design features and the effects of design on birth outcomes. In addition to providing the physical conditions that support birth in an ideal birth environment, the quality and support of social support, especially the only supporters of birth, is very important. The ideal birth environment is one of the basic building blocks of midwives to create a positive birth atmosphere with their communication skills based on empathy and compassion. Our aim with this study; The aim of this study is to examine the characteristics of ideal birth units in terms of physical, mental and social aspects by drawing attention to the importance of the birth environment in the light of the literature.

References

 • Adams, E. D. (2016). Birth Environments. The Journal of perinatal & neonatal nursing, 30(3),224-227.
 • Akın, B., & Yücel, U. (2020). İdeal Doğum Ortamı Nasıl Olmalı?. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3),681-687.
 • Aktaş Reyhan, F., Sayiner, F. D., & Ozen H. (2023). A mixed-design study on the development of birth unit assessment scale. Midwifery, 123(August 2023),103708.
 • Aktaş, S., & Pasinlioğlu, T. (2016). Ebenin Empatik iletişim Becerisinin Doğum Eylemine Ve Doğum Sonrası Döneme Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19:38-45.
 • Ali, E., Norris, J. M., Hall, M., & White, D. E. (2020). Single-room maternity care: Systematic review and narrative synthesis. Nursing Open, 7(6),1661–1670.
 • Apay, E.S., & Sakar, T. (2015). Üreme Sağlığına Farklı Bir Bakış: Osmanlı Dönemi. Lokman Hekim Dergisi, 5(2):45-51
 • Aune, I., Torvik, H. M., Selboe, S. T., Skogås, A. K., Persen, J., & Dahlberg, U. (2015). Promoting a normal birth and a positive birth experience—Norwegian women׳ s perspectives. Midwifery, 31(7),721-727.
 • Ayerle, G.M., Schäfers, R., & Mattern, E. (2018). Effects of the birthing room environment on vaginal births and client-centred outcomes for women at term planning a vaginal birth:BE-UP, a multicentre randomised controlled trial. Trials, 19(641),1-13. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2979-7.
 • Berg, M., Goldkuhl, L., Nilsson, C., Wijk, H., Gyllensten, H., Lindahl, G., ... & Begley, C. (2019). Room4Birth-the effect of an adaptable birthing room on labour and birth outcomes for nulliparous women at term with spontaneous labour start: study protocol for a randomised controlled superiority trial in Sweden. Trials, 20(1), 1-12.
 • Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev., Issue 7. Art. No.: CD003766. pmid:28681500
 • Carolan Olah, M., Kruger, G., & Garvey Graham, A. (2015). Midwives' experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women at a public hospital in Australia. Midwifery, 31(1), 112 – 121. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2014.07.003
 • CIMS. (2015). The mother-friendly childbirth ınitiative. consensus ınitiative from the coalition for ımproving maternity services. Erişim tarihi: 17.01.2022, https://mana.org/sites/default/files/pdfs/CIMS%2527%20MotherFriendly%20Childbirth%20Initiative%20%282015%29.pdf
 • Davis, D., & Walker, K. (2010). The corporeal, the social and space/place: exploring inter-sections from a midwifery perspective in New Zealand. Gender Place Cult, 17(3), 377–91.
 • Ergöl, Ş., & Kürtüncü, M. (2014). Bir üniversite hastanesinde kadınların sezaryen doğum tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(3), 26-34.
 • Fahy, K., & Parratt, J. (2006). Birth territory: a theory of midwifery practice. Women Birth, 19(2),45–50.
 • Foureur, M. (2008). Creating birth space to enable undisturbed birth (pp.57-77). Birth Territory and Midwifery Guardianship. Theory for Practice, Education and Research. New York, NY: Elsevier.
 • Foureur, M. J., Epi, G. D. C., Leap, N., Davis, D. L., Forbes, I. F., & Homer, C. S. (2010). Developing the birth unit design spatial evaluation tool (BUDSET) in Australia: A qualitative study. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 3(4), 43-57.
 • Foureur, M. J., Leap, N., Davis, D. L., Forbes, I. F., & Homer, C. S. (2011). Testing the birth unit design spatial evaluation tool (BUDSET) in Australia: a pilot study. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(2), 36-60.
 • Göncü Serhatlıoğlu, S., & Karahan, N. (2018). Doğum memnuniyeti ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 15(12),75-91. Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.8
 • Hammond, A., Foureur, M., & Homer, C.S. (2014). The hardware and software implications of hospital birth room design: A midwifery perspective. Midwifery, 30(7), 825-830.
 • Jafari, E., Mohebbi, P., & Mazloomzadeh, S. (2017). Factors Related to Women's Childbirth Satisfaction in Physiologic and Routine Childbirth Groups. Iran J Nurs Midwifery Res, 22(3), 219-24.
 • Jenkinson, B., Josey, N., & Kruske, S. (2014). BirthSpace: An evidence-based guide to birth environment design.
 • Jiang, S., & Verderber, S. (2016). On the planning and design of hospital circulation zones: a review of the evidence-based literatüre. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 10(2), 124-146.
 • Kapısız, Ö., Karaca, A., Özkan, F. S., & Savaş, H. G. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 156-160.
 • Manesh, M.J., Kalati, M., & Hosseini, F. (2015). Snoezelen room and childbirth outcome: a randomized clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(5), e18373.
 • Namujju, J., Muhindo, R., Mselle, L. T., Waiswa, P., Nankumbi, J., & Muwanguzi, P. (2018). Childbirth experiences and their derived meaning: a qualitative study among postnatal mothers in Mbale regional referral hospital, Uganda. Reproductive health, 15(1), 1-11.
 • Newburn, M., & Singh, D. (2005). Are Women Getting the Birth Environment They Need? A Report of a National Survey of Women's Experience. National Childbirth Trust: London.
 • Nilsson, C. (2014). The delivery room: is it a safe place? A hermeneutic analysis of women’s negative birth experiences. Sex Reprod Healthc, 5(4),199–204.
 • Nielsen, J.H., & Overgaard, C. (2020). Healing architecture and Snoezelen in delivery room design: a qualitative study of women’s birth experiences and patient-centeredness of care. BMC pregnancy and childbirth, 20(1),1-11.
 • Odent, M. (1987). The fetus ejection reflex. Birth, 14(2), 104-105.
 • Okumuş, F. (2018). Doğum Fizyolojisine Elverişli Doğum Ortamları. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 45,24-25. Erişim adresi: https://www.sdplatform.com/Dergi/1065/Dogum-fizyolojisine-elverisli-dogum-ortamlari.aspx
 • Serçekuş Ak, P., Vardar, O., & Özkan, S. (2018). Anne Dostu Hastanelerin Yaygınlaşması Türkiye İçin Neden Önemlidir?. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-29.
 • Sheehy, A., Foureur, M., Catling‐Paull, C., & Homer, C. (2011). Examining the content validity of the birthing unit design spatial evaluation tool within a woman‐centered framework. Journal of midwifery & women's health, 56(5), 494-502.
 • Shin, J. H., Maxwell, L.E., & Eshelman, P. (2004). Hospital birthing room design: A study of mother's perceptions of hominess. Journal of Interior Design, 30(2):23-36.
 • Sosa, G. A., Croizer, K.E., & Stockl, A. (2018). The experiences of midwives and women during intrapartum transfer from one-to-one midwife-led birth environments to obstetric-led units. Midwifery, 65(October 2018),43-50. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.07.001
 • Şahin, M., & Erbil, N. (2019). Doğum ve Medikalizasyon. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(2),120-130.
 • Şimşek, H. N., Demirci, H., & Bolsoy, N. (2018). Sosyal Destek Sistemleri ve Ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 97-103.
 • Taghizadeh, Z., Arbabi, M., Kazemnejad, A., Irajpour, A., & Lopez, V. (2015). Iranian mothers' perceptions of the impact of the environment on psychological birth trauma: A qualitative study. International journal of nursing practice, 21, 58-66.
 • Ulrich, R. S., Berry, L. L., Quan, X., & Parish, J. T. (2010). A conceptual framework for the domain of evidence-based design. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(1), 95-114.
 • Vural, G., & Erenel, A. Ş. (2017). Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2),76-83.
 • WHO. (2019). Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience, WHO:Geneva, Switzerland.
 • Wrønding, T., Argyraki, A., Petersen, J. F., Topsøe, M. F., Petersen, P. M., & Løkkegaard, E. C. (2019). The aesthetic nature of the birthing room environment may alter the need for obstetrical interventions–an observational retrospective cohort study. Scientific reports, 9(1), 303.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Midwifery
Journal Section Review
Authors

Feyza Aktaş Reyhan

Fatma Sayiner

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date February 5, 2022
Acceptance Date January 17, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Aktaş Reyhan, F., & Sayiner, F. (2024). Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 176-186. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929551
AMA Aktaş Reyhan F, Sayiner F. Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):176-186. doi:10.5281/zenodo.10929551
Chicago Aktaş Reyhan, Feyza, and Fatma Sayiner. “Doğum Ortamının Önemi Ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 176-86. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929551.
EndNote Aktaş Reyhan F, Sayiner F (April 1, 2024) Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 176–186.
IEEE F. Aktaş Reyhan and F. Sayiner, “Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 176–186, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10929551.
ISNAD Aktaş Reyhan, Feyza - Sayiner, Fatma. “Doğum Ortamının Önemi Ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 176-186. https://doi.org/10.5281/zenodo.10929551.
JAMA Aktaş Reyhan F, Sayiner F. Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:176–186.
MLA Aktaş Reyhan, Feyza and Fatma Sayiner. “Doğum Ortamının Önemi Ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 176-8, doi:10.5281/zenodo.10929551.
Vancouver Aktaş Reyhan F, Sayiner F. Doğum Ortamının Önemi ve İdeal Doğum Ünitesi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):176-8.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929