Research Article
BibTex RIS Cite

Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 300 - 308, 05.07.2024

Abstract

Objective: This study aimed to explore the association between anesthesia type (spinal or general) administered during cesarean section and subsequent sleep quality in women.
Methods: This study conducted from April to August 2023, it involved 150 pregnant participants evenly split between spinal and general anesthesia groups. Patient categorization was based on the type of anesthesia received. Data collection utilized a combination of a Demographic Information and Postpartum Period Survey form, along with the Postpartum Sleep Quality Scale (PSQS). Demographic and clinical details were gathered and compared between the two anesthesia groups.
Results: Indicated a higher level of education among the spinal anesthesia group (p < .01). Significant differences were also observed between the groups concerning economic status and number of deliveries (p < .01 and p = .01, respectively). Interestingly, patients who underwent general anesthesia exhibited a notably higher total sleep score, demonstrating a statistically significant difference (p < .01). Weak but statistically significant positive correlations were found between age and number of deliveries, while a weak negative correlation was noted for economic status.
Conclusion: Our results indicated that age and general anesthesia were the independent risk factors affecting postpartum sleep quality. Given the increasing trend of women giving birth at alate age, health professionals, particularly midwives, need to be aware of the increased risk of poor sleep quality and should provide suitable advice.

Sezaryen Doğum Geçiren Kadınlarda Uygulanan Opsiyonel Genel ve Bölgesel Anestezi ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 300 - 308, 05.07.2024

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sezaryen sırasında kullanılan anestezi türü (genel veya spinal) ile kadınlardaki uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntemler: Bu çalışmaya Nisan 2023 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında, her grupta (spinal anestezi ve genel anestezi) 75’er olmak üzere toplam 150 gebe kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar kullanılan anestezi tekniğine göre kategorize edilmiştir. Çalışma verileri Demografik Bilgi ve Postpartum Dönemi anket formu ile Postpartum Uyku kalitesi Ölçeği (PSQS) aracılığıyla toplanmıştır. Hastaların demografik ve klinik verileri formlara kaydedilerek iki anestezi grubu arasında karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Eğitim düzeyi spinal anestezi grubunda anlamlı olarak yüksektir (p < .01). Ayrıca, “ekonomik durum” ve “doğum sayısı” açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlenmiştir (sırasıyla, p < ,01 ve p = ,01). Toplam uyku skoru genel anestezi geçiren hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p < ,01). “Yaş” ve “doğum sayısı” ile total uyku skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf pozitif (r = 0,202, p = ,01 and r = 0,185, p = ,02, respectively), total uyku skoru ile uyku kalitesi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı zayıf negatif korelasyonlar saptanmıştır (r = -0,181, p = ,03). Toplam uyku skoru ile ilişkili önemli bağımsız risk faktörleri, daha yüksek yaş düzeyi ve genel anestezi alma (spinal anestezi ile karşılaştırıldığında) olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bulgularımız, yaş ve genel anestezinin doğum sonrası uyku kalitesini etkileyen bağımsız risk faktörleri olduğunu göstermiştir. Geç yaşta doğum yapan kadınların artan eğilimi göz önüne alındığında, sağlık profesyonellerinin kötü uyku kalitesi riskinin arttığının farkında olması ve uygun tavsiyelerde bulunması gerekir.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Articles
Authors

Tuna Albayrak

Nurten Gülsüm Bayrak

Mehmet Albayrak

Sibel Tekgündüz

Publication Date July 5, 2024
Submission Date October 1, 2023
Acceptance Date February 9, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Albayrak, T., Bayrak, N. G., Albayrak, M., Tekgündüz, S. (2024). Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 300-308. https://doi.org/10.62425/esbder.1509182
AMA Albayrak T, Bayrak NG, Albayrak M, Tekgündüz S. Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. July 2024;7(2):300-308. doi:10.62425/esbder.1509182
Chicago Albayrak, Tuna, Nurten Gülsüm Bayrak, Mehmet Albayrak, and Sibel Tekgündüz. “Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 2 (July 2024): 300-308. https://doi.org/10.62425/esbder.1509182.
EndNote Albayrak T, Bayrak NG, Albayrak M, Tekgündüz S (July 1, 2024) Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 300–308.
IEEE T. Albayrak, N. G. Bayrak, M. Albayrak, and S. Tekgündüz, “Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 300–308, 2024, doi: 10.62425/esbder.1509182.
ISNAD Albayrak, Tuna et al. “Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (July 2024), 300-308. https://doi.org/10.62425/esbder.1509182.
JAMA Albayrak T, Bayrak NG, Albayrak M, Tekgündüz S. Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:300–308.
MLA Albayrak, Tuna et al. “Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 300-8, doi:10.62425/esbder.1509182.
Vancouver Albayrak T, Bayrak NG, Albayrak M, Tekgündüz S. Relationship Between Optional General and Regional Anesthesia Applied to Patients Undergoing Cesarean Section and Sleep Quality. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(2):300-8.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409