Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 24 - 34 2019-01-18

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES
ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES

Ozan DEMİRÖZER [1] , Asiye UZUN [2] , Burak KURT [3] , Tufan NAYİR [4] , Dilek ÖZTAŞ [5] , Tuğçe TERCAN [6]Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı organizmalarda direnç gelişmesi ve kalıntılar yoluyla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan 6 bölüme ait öğrencilerin pestisitler ve bunların çevre üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilgi birimine sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerine ait 3. ve 4. Sınıfta bulunan toplam 146 öğrenci üzerinde, zararlı organizmaların teşhis kriterleri için 32, pestisitler için 25 ve bu pestisitlerin çevre üzerindeki etkileri için 7 adet soru olmak üzere toplamda 64 sorudan oluşan bir anket uygulanarak yürütülmüştür. Açık uçlu olmayan 60 soru değerlendirmeye alınmış, doğru yanıt “1” olarak puanlanarak değerlendirme yapılmıştır. Puan ortalamaları ele alındığında ilk sırada Bitki Koruma Bölümü (42,68±7,20) yer alırken, sırası ile Tarımsal Biyoteknoloji (32,44±8,01), Tarla Bitkileri (31,33±4,27), Tarım Ekonomisi (29,25±6,78), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (27,10±7,06) ve Bahçe Bitkileri Bölümü (21,19±9,44) gelmektedir. Tarım alanında çalışan bireyler bitki koruma ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili eğitilmelidirler. Bu çalışmada yer verilen zararlı organizmalar, teşhis kriterleri, pestisitler ve bu pestisitlerin çevre üzerindeki etkileri konuları hakkında öğrencilerin mezuniyet öncesi bilgi seviyelerinin ölçümü ile ilgili ilk çalışma olup, Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen tüm fakültelerde belirli aralıklarda bu araştırmanın tekrarlanmasının gerekli olduğuna inanılmaktadır.The aim of this study is to investigate whether students from 6 departments of the Faculty of Agriculture have adequate information about pesticides and their environmental effects. This study was carried out in the third and fourth grades belonging to Süleyman Demirel University Agricultural Faculty, Plant Protection, Field Horticulture, Agricultural Economics, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Feeding Departments in 2017-2018 education period. Survey was conducted on a total of 64 questions, 32 for diagnostic criteria for harmful organisms, 25 for pesticides and 7 for environmental effects of these pesticides. 60 questions that were not open ended were evaluated and the right answer was scored as "1". When the average score was taken into consideration, the Plant Protection Department (42,68 ± 7,20) was ranked first, followed by Agricultural Biotechnology (32,44 ± 8,01), Field Crops (31,33 ± 4,27) Agricultural Economy (29,25 ± 6,78), Soil Science and Plant Nutrition (27,10 ± 7,06) and Department of Horticulture (21,19 ± 9,44). This study is the first study about the pre-graduation knowledge levels of students about the harmful organisms, diagnostic criteria, pesticides and the environmental effects of these pesticides, and it is believed that it is necessary to repeat this research periodically at all the departments that have been training in Agricultural Engineering.


  • 1. Dağ, S., Akçay, T., Gündüz, A., Kantarci, M. ve Şişman, N., Türkiye’de Tarım İlaçları Endüstrisi ve Geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi; 17-21 Ocak Ankara, 2000.2. Dığrak, M., Özçelik, S., Trifluralin’nin mikrobiyal parçalanması. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. 1998; 1: 136-141.3. Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O. ve Canhilal, R., Türkiye de pestisit kullanımı, kalıntı ve dayanıklılık sorunları. TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi,, 11-15 Ocak 2010, Ankara, Bildiriler Kitabi 2: 589-607, 2010.4. Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., I. Turgut, C. ve Burçak, A., Türkiye’de pestisit kullanımı, kalıntı ve organizmalarda duyarlılık azalışı sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara, Cilt 2. 629-248, 2005.5. Yıldız, M., Gürkan, O., Turgut, C., Kaya, Ü. ve Ünal, G., Tarımsal Savaşımda Kullanılan Pestisitlerin Yol Açtığı Çevre Sorunları VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 3–7 Ocak, 2005.6. World Health Organization (WHO). The world health report 2003 – shaping the future. Geneva: World Health Organization, 2003.7. World Health Organization (WHO)/ United Nations Environment Programme (UNEP). Toxic Hazard. http://www.who.int/heli/risks/toxics/chemicals/en/index.html [Erişim tarihi: 02/08/2018].8. Piyal B. (çev ed.) Tarımda Güvenlik ve Sağlık (Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri). Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Ankara, 2013.9. Mohanty MK, Behera BK, Jena SK, Srikanth S, Mogane C. Knowledge attitude and practice of pesticide use among agricultural workers in Puducherry, South India. J Forensic Leg Med, 2013; 20 (8): 1028-31.10. Abang AF, Kouame CM, Abang M, Hannah R, Fotso AK. Vegetable growers perception of pesticide use practices, cost and health effects in the tropical region of Cameroon. Intl J Agron Plant Prod, 2013; 4 (5): 873-3.11. Atreya K. Pesticide use knowledge and practices: a gender differences in Nepal. Environ Res, 2007; 104 (2): 305-11.12. Ribeiro MG, Colasso CG, Monteiro PP, Pedreira Filho WR, Yonamine M. Occupational safety and health practices among flower greenhouses workers from Alto Tietê region (Brazil). Sci Total Environ, 2012; 416: 121-6.13. Jors E, Morant RC, Aguilar GC, Huici O, Lander F, Baelum J, et al. Occupational pesticide intoxications among farmers in Bolivia: a cross-sectional study. Environ Health, 2006; 5: 10. 14. Salameh PR, Balhi I, Brochard P, Abi Saleh B. Pesticides in Lebanon: a knowledge, attitude and practice study. Environ Res, 2004; 94 (1): 1-6.15. Waichman AV, Eve E, da Silva Nina NC. Do farmers understand the information displayed on pesticide product labels? A key question to reduce pesticides exposure and risk of poisoning in the Brazilian Amazon. Crop Prot, 2007; 26 (4): 576-83.16. Macharia I, Mithöfer D, Waibel H. Pesticide handling practices by vegetable farmer in Kenya. Environ Dev Sustain, 2012; 15 (4): 887-90217. Zyoud SH, Sawalha AF, Sweileh WM, Awang R, Al-Khalil S, Al-Jabi SW, et al. Knowledge and practices of pesticide use among farm workers in the West Bank, Palestine: safety implications. Environ Health Prev Med, 2010; 15 (4): 252-61.18. Chen R, Huang J, Qiao F. Farmers' knowledge on pest management and pesticide use in Bt cotton production in China. China Econ Rev, 2013; 27: 15-2419. Ergonen AT, Salacin S, Ozdemir MH. Pesticide use among greenhouse workers in Turkey. J Clin Forensic Med, 2005; 12 (4): 205-820. Isın S, Yildirim I. Fruit-growers’ perceptions on the harmful effects of pesticides and their reflection on practices: the case of Kemalpasa, Turkey. Crop Prot, 2007; 26 (7): 917-22.21. Şahin G, Uskun E, Ay R, Öğüt S. Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. TAF Prev Med Bull, 2010: 9 (6): 633-44.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ozan DEMİRÖZER
Country: Turkey


Author: Asiye UZUN

Author: Burak KURT (Primary Author)

Author: Tufan NAYİR

Author: Dilek ÖZTAŞ

Author: Tuğçe TERCAN

Dates

Application Date : October 25, 2018
Acceptance Date : January 17, 2019
Publication Date : January 18, 2019

Vancouver Demirözer O , Uzun A , Kurt B , Nayir T , Öztaş D , Tercan T . ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(1): 24-34.