Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Hukuk: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cinsel Şiddet Suçları

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 57 - 70, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946936

Abstract

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cinsel şiddet suçları sistematik ve yaygın bir şekilde
işlenmektedir. Bu suçlarla mücadele etmek için uluslararası örgütler ve hükümet dışı kuruluşlar
Kongo’da hukuk sistemine yardımda bulunmaktadırlar. Bunun için uluslararası aktörler Kongo
hukuk sisteminin cinsel şiddet suçları alanında güçlendirilmesine, cinsel şiddet suçlarına maruz
kalan kadınların adalete erişmelerine ve bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasına
odaklanmaktadır. Cinsel şiddet suçları barış zamanı kadınlara yönelik şiddetin savaştaki bir uzantısı
olarak ortaya çıkmasına rağmen, uluslararası alanda bu suçlar ele alınırken toplumsal cinsiyet göz
ardı edilmiştir. Cinsel şiddet suçlarının hukuki çerçevede ele alınması önemli olmakla birlikte, bu
suçların tanımında ve çözüm sürecinde toplumsal cinsiyetin göz ardı edilmesi, bu suçların ortadan
kaldırılması için büyük engel teşkil etmektedir. Cinsel şiddet suçlarıyla mücadele için sadece hukukla
sınırlı kalmayarak iktidarın kadına hem fiziksel hem de sistematik şiddeti meşru kıldığı ekonomik,
siyasi ve sosyal alanları da kapsayacak şekilde mücadele vermek gerekmektedir.

References

  • ASF. “In the Democratic Republic of the Congo, the fight against impunity continues" 3 Haziran 2019. https://www.asf.be/blog/2019/06/03/in-the-democratic-republic-of-the-congo-the-fight-againstimpunity-continues/ Autesserre, Severine. The trouble with the Congo: local violence and the failure of international peacebuilding (New York: Cambridge University Press, 2010). Ayiera, Eve. “Sexual violence in conflict: a problematic international discourse” Feminist Africa 14 (2010): 7– 18. ...

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 57 - 70, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946936

Abstract

References

  • ASF. “In the Democratic Republic of the Congo, the fight against impunity continues" 3 Haziran 2019. https://www.asf.be/blog/2019/06/03/in-the-democratic-republic-of-the-congo-the-fight-againstimpunity-continues/ Autesserre, Severine. The trouble with the Congo: local violence and the failure of international peacebuilding (New York: Cambridge University Press, 2010). Ayiera, Eve. “Sexual violence in conflict: a problematic international discourse” Feminist Africa 14 (2010): 7– 18. ...

Details

Primary Language Turkish
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Bilge ŞAHİN This is me
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2101-7074
Türkiye

Publication Date June 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 13 Issue: 1

Cite

Chicago
ŞAHİN, Bilge. “Toplumsal Cinsiyet, Savaş Ve Hukuk: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cinsel Şiddet Suçları”. Fe Dergi 13, no. 1 (June 2021): 57-70. https://doi.org/10.46655/federgi.946936.