Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 71 - 85, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946946

Abstract

References

  • Akis, Yasemin. “Uluslararası Zorunlu Göç Literatüründe Toplumsal Cinsiyet: Başlıca Yaklaşımlar ve Eleştiriler”. Küreselleşme Çağında Göç. (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2012), 379-98. Arber, Sara. ve Gilbert, Nigel. “Re-Assesing Women’s Working Lives: An Introductory Essay.” Women and Working Lives: Divisions and Change ed. Sara Arber ve Petra Ahrweiler (Berlin: Springer, 1991), 1-13. Atasü-Topçuoğlu, Reyhan. “Küreselleşme ve Üretimin Esnekleşmesi Sürecinde Kadın Emeği” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (2012): 3-9. ...

“Yakın akraba göçü” ve 1989 göçü süreçlerinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden kadınların çalışma hayatına dair deneyimleri

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 71 - 85, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946946

Abstract

Göçmenliği 1970’li yıllarla birlikte kabul görmeye başlayan kadının iş piyasasındaki varlığı,
görünmezliği de barındıran bir duyarsızlığa maruz kalmaktadır. Çoğunlukla ikincil ve yedek işgücü
ya da “kadın işi” olarak tanımlanan bir pozisyonda yer bulan kadın emeği, göçmenlik söz konusu
olduğunda daha da değersizleştirilebilmektedir. Bu noktada çalışmanın odağı, kadının bir göçmen
olarak çalışma hayatındaki emeğidir. Göç öncesi ve sonrası kadın deneyimini ve çalışma olgusunu,
Bulgaristan göçmeni kadın çalışanlar üzerinden ortaya koymak, bu çalışmanın başlıca amacıdır. Bu
doğrultuda 1969-1978 arası “yakın akraba anlaşması göçü” ile 1989 göçü sürecinde Bursa iline göç
etmiş Bulgaristan göçmeni kadınlardan altışar kişilik iki grubun bilgisine başvurulmuştur.
Literatürdeki örneklerle bu çalışma bulgularının karşılaştırılması, göç ve çalışmaya dair
deneyiminin, toplumsal cinsiyet, siyasal ve ekonomik sistem ile sosyo-kültürel yapıdan etkilenerek
farklılaştığını ortaya koymaktadır. Kadınların boş vakit pratiklerinin yetersizliği, ev sahibi olma
azimleri, “çalışkan muhacir kadın” imgesini sahiplenişleri ve ikinci nesille birlikte kırılmaya
uğrayan “çalışkanlık” söylemi ise çalışmanın diğer bulgularıdır.

References

  • Akis, Yasemin. “Uluslararası Zorunlu Göç Literatüründe Toplumsal Cinsiyet: Başlıca Yaklaşımlar ve Eleştiriler”. Küreselleşme Çağında Göç. (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2012), 379-98. Arber, Sara. ve Gilbert, Nigel. “Re-Assesing Women’s Working Lives: An Introductory Essay.” Women and Working Lives: Divisions and Change ed. Sara Arber ve Petra Ahrweiler (Berlin: Springer, 1991), 1-13. Atasü-Topçuoğlu, Reyhan. “Küreselleşme ve Üretimin Esnekleşmesi Sürecinde Kadın Emeği” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (2012): 3-9. ...

Details

Primary Language Turkish
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Sercan EKLEMEZLER
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3198-8413
Türkiye


Selda ADİLOĞLU This is me
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9725-436X
Türkiye

Publication Date June 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 13 Issue: 1

Cite

Chicago
EKLEMEZLER, Sercan, and Selda ADİLOĞLU. “‘Yakın Akraba göçü’ Ve 1989 göçü süreçlerinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç Eden kadınların çalışma hayatına Dair Deneyimleri”. Fe Dergi 13, no. 1 (June 2021): 71-85. https://doi.org/10.46655/federgi.946946.