Research Article
PDF BibTex RIS Cite

“Mor Bir Halkla İlişkiler” Örneği Olarak ABD Bağlamında Oy Hakkı Hareketi

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 127 - 143, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946972

Abstract

Bu araştırmada, ABD’de birinci feminist dalganın oluşmasını sağlayan Oy Hakkı Hareketi’nin
(1848-1920) halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmektedir. Feminist hareketin kullandığı halkla ilişkiler
faaliyetleri, “mor halkla ilişkiler” olarak kavramsallaştırılıp eleştirel halkla ilişkiler geleneğindeki
kültürel-ekonomik modelin kuramsal çerçevesine yerleştirilerek aktivist halkla ilişkiler ve feminist
literatüre yeni bir kavram kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kültürel-ekonomik halkla ilişkiler
modelinde, toplumsal değişimin daha adil bir biçimde sağlanabilmesi için toplumsal yaşamda
adaletsizlik üreten egemen anlatıların yıkılması ve yerine, halkla ilişkiler aracılığıyla yeni anlam
setlerinin inşa edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu perspektiften, Oy Hakkı Hareketi’nin yeni
anlam inşası oluşturmak için halkla ilişkiler faaliyeti olarak kullandığı güzel sanat dalları ve üretilen
sanatsal ürünlerdeki feminist anlam inşaları, nitel araştırma yöntemi ve metin analizi tekniği
kullanılarak yorumlanmıştır. Oy Hakkı Hareketi’nin ürettiği sanatsal ürünlerin, feminist mücadelenin
argümanlarıyla kodlanarak feminist bir kimliğin, feminist kolektif kimliğin, uzun erimli mücadele
yürüten feminist toplumsal bir hareketin oluşmasında ve Ağustos 1920’de kazanılan oy hakkı
mücadelesinde derin etkileri bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oy Hakkı Hareketi, Eleştirel

References

  • Acosta-Alzuru, Carolina. “I’m Not a Feminist…” Critical Studies in Media Communication, no.20 (2003): 269-294.
  • Baltz, Trudy. “Pageantry and Mural Painting,” Winterthur Portfolio 15, no.3 (1980): 211-228.
  • Botan, Carl ve Maureen Taylor. “Public Relations,” Journal of Communication, no. 54 (2004): 645–661. ...

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 127 - 143, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946972

Abstract

References

  • Acosta-Alzuru, Carolina. “I’m Not a Feminist…” Critical Studies in Media Communication, no.20 (2003): 269-294.
  • Baltz, Trudy. “Pageantry and Mural Painting,” Winterthur Portfolio 15, no.3 (1980): 211-228.
  • Botan, Carl ve Maureen Taylor. “Public Relations,” Journal of Communication, no. 54 (2004): 645–661. ...

Details

Primary Language Turkish
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Elif BOZKURT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1126-205X
Türkiye

Publication Date June 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 13 Issue: 1

Cite

Chicago
BOZKURT, Elif. “‘Mor Bir Halkla İlişkiler’ Örneği Olarak ABD Bağlamında Oy Hakkı Hareketi”. Fe Dergi 13, no. 1 (June 2021): 127-43. https://doi.org/10.46655/federgi.946972.