Year 2021, Volume 50 , Issue 1, Pages 1 - 7 2021-04-29

Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması
Studies on the Sensitivity Level of Some Plant Pathogenic and Saprophytic Bacteria Against Copper Based Compounds

Kazım EĞERCİ [1] , Hatice ÖZAKTAN [2] , Yeşim EĞERCİ [3]


Bakırlı preparatlar bitki patojeni bakterilerin neden olduğu hastalıkların mücadelesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak çeşitli bitkilerden bakıra dayanıklı bakterilerin izole edildiği ve dayanıklılık nedeniyle bakırlı bileşiklerle ilaçlama yapmanın hastalıkların önlenmesinde giderek etkisiz olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bakteriyoloji laboratuvarı stoklarında bulunan bitki patojeni ve saprofit olmak üzere toplam 33 bakteri izolatının bakırlı bileşiklere karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. In-vitro koşullarda gerçekleştirilen testlerde; bakteriler önce bakır sülfata toleransları açısından testlenmiş ve ED50 değerleri 0.55 µg/ml ile 1.3 µg/ml ve MIC değerleri 0.7 mM ile 2 mM arasında saptanan 2 Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) izolatı, 1 Acidovorax citrulli (Ac) izolatı, 2 Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) izolatı ve 1 Pseudomonas fluorescens (Pf) izolatı olmak üzere 6 bakteri izolatının, bakır sülfata duyarlılıklarının azaldığı belirlenmiş ve bunlar ticari bakırlı preparatlara karşı testlenmiştir. ED50 ve MIC değerlerine bakıldığında, sıvı bakır sülfat ve nano bakır preparatlarına karşı bakteriyel patojenlerin oldukça duyarlı olduğu (ED50: 0.1 µg/ml, MIC: 0.1−0.3 mM) saptanmıştır. In-vitro testlerde, bazı antagonist bakterilerde bakırlı preparatlara karşı duyarlılık azalışı gözlenmesi, özellikle entegre mücadele açısından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Copper based compounds have been extensively used to control of the diseases caused by plant pathogenic bacteria. However, copper resistant bacteria were isolated from various plants and spraying with copper compounds to control of the diseases have been reported to be increasingly ineffective. In this study, it was aimed for 33 plant pathogenic or saprophytic bacteria from Bacteriology laboratory stocks in Department of Plant Protection of Ege University to determine the sensitivity level against copper compounds. The reaction of bacteria against copper sulphate was tested under in-vitro conditions. Six isolates were recorded as the most resistant to copper sulphate considering to MIC and ED50 values. Two Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) strains, one Acidovorax citrulli (Ac) strain, two P. syringae pv. syringae (Pss) strains, and one P. fluorescens (Pf) strain were recorded as decreasing sensitivity to copper sulphate, showing ED50 values between 0.55 µg/ml to 1.3 µg/ml, and MIC values between 0.7 mM to 2 mM. Out of six bacterial strains, that were recorded as resistant to copper sulphate were also tested against some commercial copper-based compounds. All of the tested bacterial strains were concluded as susceptible to liquid copper sulphate and nano copper formulation producing 0.1 µg/ml ED50 and 0.1−0.3 mM MIC values. It was also concluded as a positive aspect for integrated pest management that antagonistic bacteria were found decreasing sensitivity to copper based chemicals.
 • Adaskaveg, J.E. and Hine, R.B. 1985. Copper tolerance and zinc sensitivity of Mexican strains of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, causal agent of bacterial spot of pepper. Plant Disease 69:993-996.
 • Agrios, G.N. 1997. Plant pathology. Fourth edition Academiz press, London.
 • Anonim 2020. https://tr.wikipedia.org. Erişim tarihi: 29.07.2020.
 • Beevere, R.E., Laracy, E.P. and Park, H. 1989. Strains of B. cinerea Resistant todicarboximide and benzimidazole Fungicides in New Zeland Vineyards. Plant Pathology 39: 427-437.
 • Bender, C.L. and Cooksey, D.A. 1986. Indigenous plasmids in Pseudomonas syringae pv. tomato: conjugative transfer and role in copper resistance. Journal of Bacteriology 165:534-541.
 • Bender, C.L. and Cooksey, D.A. 1987. Molecular cloning of copper resistance genes from Pseudomonas syringae pv. tomato. Journal of Bacteriology 169:470-474.
 • Bender, C.L., Malvick, D.K., Conway, K.E., George, S. and Pratt, P. 1990. Characterization of pXV1OA, a copper resistance plasmid in Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Applied and Environmental Microbiology 56:170-175.
 • Benlioğlu, K. 2012. Bitki patojeni bakteriler. Bitki Koruma Ders Notları, ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 1-13.
 • Benlioğlu, K. and Benlioğlu, S. 1998. Pseudomonas syringae pv. tomato ´ ya karşı bakır dayanıklılığı üzerinde çalışmalar. 8. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 52.
 • Burr, T.J. and Norelli, J.L. 1984. Recent progress in chemical control fire blight. Acta Horticulturae 151:155-164.
 • Cha, J.S. and Cooksey, D.A. 1991. Copper resistance in Pseudomonas syringae mediated by periplasmic and outer membrane proteins. Proc. Natl. Acad. Sci. 88:8915-8919.
 • Cooksey, D.A. 1987. Characterization of a copper resistanceplasmid conserved in copper-resistant strains of Pseudomonas syringae pv. tomato. Applied and Environmental Microbiology 53:454-456.
 • Cooksey, D.A. 1990a. Plasmid-determined copper resistance in Pseudomonas syringae from impatiens. Applied and Environmental Microbiology 56:13-16.
 • Cooksey, D.A. 1990b. Genetics of bactericide resistance in plant pathogenic bacteria. Annual Review of Phytopathology 28:201-219.
 • Cooksey, D.A. 1993. Copper uptake and resistance in bacteria. Molecular Microbiology 7(1):1-5.
 • Cooksey, D.A., Azad, H.R., Cha, J.S. and Lim, C.K. 1990. Copper resistance gene homologs in pathogenic and saprophytic bacterial species from tomato. Applied and Environmental Microbiology 56:431-435.
 • Çalış, Ö. and Çelik, D. 2011. Bakteriyel benek hastalık etmenine (Pseudomonas syringae pv. tomato dc3000) karşı kültür domateslerinde hassas ve dayanıklı hatların belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2):7-11.
 • Georgopulos, S.G. and Dekker, L. 1982. Dedection and Measurement of Fungicide Resistance. General Principles, FAO Method. FAO Plant Bot. Bull. 30: 39-42.
 • King, E.O. and Raney, D.E. 1954. Two simple media for the demonstration for pyocyanin and flourescens. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 44:103-307.
 • Loh, Y.T., and Martin, G.B. 1995. The disease resistance gene Pto and the fenthion-sensitivity gene Fen encode closely related functional protein kinases. Proceedings of the National Academy of Sciences 92:4181-4184.
 • Marco, G.M. and Stall, R.E. 1983. Control of bacterial spot of pepper initiated by strains of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria that differ in sensitivity to copper. Plant Disease 67:779-781.
 • Özaktan, H. and Bora, T. 1991. Domates bakteriyel solgunluğu (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.,) ile savaşım olanakları üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Doktora Tezi, 99 s, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özaktan, H., Öden, S. and Delen, N. 1991. Domates bakteriyel benek hastalığı etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato)’ne bazı bakırlı preparatların etkililikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, No:6:291-294.
 • Paulin, J.P. and Lachaud, G. 1984. Comparison of the efficiency of some chemicals in preventing fire blight blossom infections. Acta Horticulturae 151:209-214.
 • Paulin, J.P., Lachaud, G. and Chartier, R. 1987. Results of sprey experiments on the control of fire blight Acta Horticulturae 217:239-243.
 • Ritchie, D.F. and Dittapongpitch, V. 1991. Copper and streptomycin resistant strains and host differentiated races of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in North Carolina. Plant Disease 75:733-736.
 • Sabet, KK., Mostafa, MA., El-Said, SI. and El-Gamal, NG. 2000. Biological and chemical control of root diseases of tomato plants. International Conference on Pests and Diseases, Brighton, England, 1-3: 1043-1048.
 • Stall, R.E., Loschke, D.C. and Jones, J.B. 1986. Linkage of copper resistance and avirulence loci on a self-transmissible plasmid in Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Phytopathology 76:240-243.
 • Sundin, G.W., Jones, A.L. and Fulbright, D.W. 1989. Copper resistance in Pseudomonas syringae pv. syringae from cherry orchards and its associated transfer in vitro and in planta with a plasmid. Phytopathology 79:861-865.
 • Türküsay, H. and Tosun, N. 2005. Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al)’na Etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42(2):45-56.
 • Yazan, H.A., Akar, A. and Özmerih, L. 1972. Bakır ve bakır ürünleri kullanım alanları. Bilimsel Madencilik Dergisi 44-47.
 • Zeller, W., Masfeller, D. and Krebs, E. 1984. Further experiments to control fire blight in Federal Republic of Germany. Acta Horticulturae 151:165-172.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0253-1705
Author: Kazım EĞERCİ (Primary Author)
Institution: BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9971-6508
Author: Hatice ÖZAKTAN
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3864-4958
Author: Yeşim EĞERCİ
Institution: İZMİR BORNOVA ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 29, 2021

Bibtex @research article { fitopatoloji800826, journal = {The Journal of Turkish Phytopathology}, issn = {0378-8024}, address = {}, publisher = {Türkiye Fitopatoloji Derneği}, year = {2021}, volume = {50}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Eğerci, Kazım and Özaktan, Hatice and Eğerci, Yeşim} }
APA Eğerci, K , Özaktan, H , Eğerci, Y . (2021). Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması . The Journal of Turkish Phytopathology , 50 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fitopatoloji/issue/62034/800826
MLA Eğerci, K , Özaktan, H , Eğerci, Y . "Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması" . The Journal of Turkish Phytopathology 50 (2021 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fitopatoloji/issue/62034/800826>
Chicago Eğerci, K , Özaktan, H , Eğerci, Y . "Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması". The Journal of Turkish Phytopathology 50 (2021 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması AU - Kazım Eğerci , Hatice Özaktan , Yeşim Eğerci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - The Journal of Turkish Phytopathology JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 50 IS - 1 SN - 0378-8024- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Journal of Turkish Phytopathology Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması %A Kazım Eğerci , Hatice Özaktan , Yeşim Eğerci %T Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması %D 2021 %J The Journal of Turkish Phytopathology %P 0378-8024- %V 50 %N 1 %R %U
ISNAD Eğerci, Kazım , Özaktan, Hatice , Eğerci, Yeşim . "Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması". The Journal of Turkish Phytopathology 50 / 1 (April 2021): 1-7 .
AMA Eğerci K , Özaktan H , Eğerci Y . Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması. The Journal of Turkish Phytopathology. 2021; 50(1): 1-7.
Vancouver Eğerci K , Özaktan H , Eğerci Y . Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması. The Journal of Turkish Phytopathology. 2021; 50(1): 1-7.
IEEE K. Eğerci , H. Özaktan and Y. Eğerci , "Bazı Bitki Patojeni ve Saprofit Bakterilerin Bakırlı Bileşiklere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması", The Journal of Turkish Phytopathology, vol. 50, no. 1, pp. 1-7, Apr. 2021