Year 2017, Volume 3 , Issue 1, Pages 12 - 35 2017-06-01

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin İşgücü Piyasası Entegrasyonu: Mültecilikten Göçmenliğe
Labor Market Integration of Syrians Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers

Ahmet İÇDUYGU [1] , Eleni DİKER [2]


Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye kitlesel akını, göç konusunda halihazırda devam etmekte olan yasal değişimlere hız kazandırdı. 2016 yılının başında geçici koruma statüsü sahibi kişiler için çalışma izni düzenlemesinin kabul edilmesi, 3 milyon Suriyeliyle ilgili uzun vadeli planlamaya geçişin bir göstergesidir. Buna rağmen, çoğu Suriyeli olumsuz koşullarda kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmekte. Bu rapor, Türkiye’deki iş piyasasında Suriyelilerin karşılaştığı zorlukları yasal gelişmeler ışığında incelemekte ve politika yapıcılara mültecilerin kendilerine zarar vermeden kayıtdışı piyasaya katılımlarını engelleyen ve işverenleri Suriyelilerin işe alımına teşvik eden düzenlemelere odaklanmasını önermektedir. Mültecilerin becerilerini dikkate alan ve bunları emek piyasasının ihtiyaçlarıyla eşleştiren mesleki eğitim programlarının tasarlanması hem mültecilerin yaşam kalitesini iyileştirecektir hem de ekonomiye katkıda bulunacaktır.

The mass influx of Syrian refugees in Turkey has accelerated the ongoing legislative initiatives on the issue of migration. Adoption of the work permit regulation for temporary protection status holders in early 2016 is indicative of a shift towards long-term planning concerning 3 million Syrians. Yet, many remain informally employed in poor conditions. This report examines the challenges faced by Syrians in the Turkish labor market in light of the legislative developments and suggests that policy makers should focus on the regulations that prevent refugees’ engagement in the informal market without harming them and encourage employers to hire Syrians by providing incentives. Designing skills building programs that recognize refugees’ skills and matching them with the needs of the market will both improve refugees’ quality of life and contribute to the economy.

  • Açıkgöz, Meral, & Arıner, Hakkı (2014). “Turkey’s new law on foreigners and international protection: An Introduction”, Turkish Migration Studies Group (TurkMiS), University of Oxford.
  • Balkan, Binnur, & Tumen, Semih (2016). “Immigration and Prices: Quasi-Experimental Evidence from Syrian Refugees in Turkey”, TCMB Working Paper No: 16/01.
  • Ceritoğlu, E., Gurcihan-Yüncüler, B., Torun, H., and Tumen, S. (2017) "The Impact of Syrian Refugees on Natives' Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Desing." TCMB Working Paper No: 17/05. Central Bank of the Republic of Turkey, February 2017.
  • Corabatir, Metin (2016), “The Evolving Response to Refugee Protection in Turkey: Assessing the Practical and Political Needs”, Washington, DC: Migration Policy Institute.
  • Del Carpio, X. V., & Wagner, M. C. (2015), “The impact of Syrians refugees on the Turkish labor market”, World Bank Policy Research Working Paper (7402).
  • Development Workshop (2016), Fertile Lands Bitter Lives: The Situation Analysis Report on Syrian Seasonal Agricultural Workers in the Adana Plain, Ankara.
  • Ela, Mehmet (2013), “An Assessment on the Relationship Between Informal Economy and Educational Level in Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues. Volume 3, Number 4 , pp. 910-922.
  • İçduygu, Ahmet (2007), “EU-ization matters: Changes in Immigration and Asylum Practices in Turkey”, In T. Faist, & A. Ette, The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 201-222.
  • İçduygu, Ahmet (2009). “International Migration and Human Development in Turkey”, UNDP Human Development Research Paper, 2009/52.
  • İçduygu, Ahmet (2015), “Syrian refugees in Turkey: The long road ahead”, Washington, DC : Migration Policy Institute.
  • İçduygu, Ahmet (2016), "Turkey: Labour Market Integration and Social Inclusion of Refugees", European Parliament. Policy Department A: Economic and Scientific Policy.
  • International Crisis Group (2016), Turkey’s Refugee Crisis: The Politics of Permanence. Europe Report No 241.
  • International Labour Organization (2016), “Workshop on problems faced by Syrian workers, employers ad entrepreneurs in labour market and suggestions for solution – Overall Evaluation”, Ankara, Turkey, http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_533054/lang--en/index.htm (13.06.2016)
  • Kadkoy, Omar (2017), “Syrians and Labor Market Integration: Dynamics in Turkey and Germany”, The German Marshall Fund of the United States.
  • Karasapan, Ömer. (2016), “The Impact of Syrian businesses in Turkey”, Brookings Institute. https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/03/16/the-impact-of-syrian-businesses-in-turkey/
  • Kaya, Ayhan (2016), “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Istanbul”, Istanbul: Support to Life .
  • Özcan, Numan (2016), “Promoting Decent Work for Syrians: The ILO Experience”, Turkish Policy Quarterly. Vol. 15 No. 3 – Fall 2016.
  • Support to Life (2016), “Child Labour in Turkey: Situation of Syrian Refugees and the Search for Solutions”, İstanbul: Conference Report.
  • UNICEF (2014), “Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria”, UNICEF Report .
  • Uyan Semerci, Pınar, Erdoğan, Emre, & Kavak, Sinem (2015) “Seasonal Agricultural Work In Turkey Survey Report”, Support to Life Survey Report.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ahmet İÇDUYGU
Institution: KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Eleni DİKER
Institution: KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 1, 2017
Acceptance Date : June 1, 2017
Publication Date : June 1, 2017

APA İçduygu, A , Diker, E . (2017). Labor Market Integration of Syrians Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers . Göç Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 12-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gad/issue/43547/532534