PDF EndNote BibTex RIS Cite

AGRICULTURAL INSURANCE APPLICATIONS IN THE WORLD AND TARSİM

Year 2016, Volume 18, Issue 1, 236 - 263, 01.06.2016

Abstract

Agriculture, is an important and strategic sector for nutrition, employment and development. Also it is a sensitive sector becouse of depending on the nature of the production conditions. Feeding the world's population can only be achieved with regular agricultural production. World is faced the threat hunger especially in recent years becouse of crisis and global warming. Dwindling water resources affects agricultural production is significant in size. All these reasons adequate and balanced nutrition to a growing world population is depends on the minimizing agricultural risk and development of the agricultural sector. Looking at the development of the agricultural insurance in Turkey for many years was not given importance to agriculture and agricultural insurance in the country, despite its importance in Turkey. Until the end of 1980 limited agricultural insurance could be carried out by private companies in Turkey. Agriculture Insurance Foundation was established in 1995. This foundation issued up the cooperation with some institutions in the decade, has given support to insurance companies operating in the agricultural branch till the Agricultural Insurance enacted. As a result of all the studies, after examining and evaluating the implementation of different countries on the subject, Agricultural Insurance Law was enacted in 2005. In 2006, the Agricultural Insurance Pool and TARSİM began its activities. In determining the new system in Turkey, Spain's agricultural insurance system was examined samples from various countries would be more appropriate model. Spain with the US on this issue has the world's most advanced systems. Important developments in Turkey in the agricultural insurance system model developed in accordance with the new system that has been achieved in Spain.

DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM

Year 2016, Volume 18, Issue 1, 236 - 263, 01.06.2016

Abstract

Tarım, ülkelerin beslenme, istihdam ve kalkınması için önemli ve stratejik bir sektördür. Aynı zamanda tabiat şartlarına bağlı üretim söz konusu olduğu için hassas bir sektördür. Dünya nüfusunun beslenmesi ancak düzenli bir tarımsal üretimle sağlanabilmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan krizler ve küresel ısınma nedeniyle dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Giderek azalan su kaynakları tarımsal üretimi önemli boyutlarda etkilemektedir. Bütün bunlardan dolayı artan dünya nüfusunun yeterli ve düzenli beslenebilmesi, tarımsal risklerin minimize edilerek, tarım sektörünün geliştirilmesine bağlıdır. Türkiye’de tarım sigortacılığının gelişimine baktığımızda, Türkiye’de uzun yıllar ülkedeki önemine rağmen tarıma ve tarım sigortasına gerekli önem verilmemiştir. 1980’li yılların sonlarına kadar Türkiye’de tarım sigortası özel şirketlerce kısıtlı düzeylerde gerçekleştirilebilmiştir. 1995 yılında Tarım Sigortaları Vakfı kurulmuştur. Bu vakıf, Tarım Sigortaları Kanunu’nun çıkartılmasına kadar olan süreçte bazı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, tarım sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketlerine destek vermiştir. Yapılan bütün çalışmalar sonucunda, konu ile ilgili farklı ülkelerin uygulamalarının incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra, 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmıştır. 2006 yılında da Tarım Sigortaları Havuzu ve TARSİM faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’de yeni sistem belirlenirken, incelenen çeşitli ülke örneklerinden İspanya’nın tarım sigortası sisteminin daha uygun olacağı düşünülerek model olarak alınmıştır. İspanya bu konuda ABD ile birlikte dünyanın en gelişmiş sistemine sahiptir. İspanya’daki sistem model alınarak oluşturulan yeni sistemle birlikte Türkiye’de tarım sigortası konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Details

Other ID JA47GF69ZU
Journal Section Articles
Authors

Gökhan SÜMER This is me


Yunus POLAT This is me

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 18, Issue 1

Cite

Bibtex @ { gaziuiibfd300492, journal = {Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-2024}, eissn = {2148-1792}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2016}, volume = {18}, number = {1}, pages = {236 - 263}, title = {DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM}, key = {cite}, author = {Sümer, Gökhan and Polat, Yunus} }
APA Sümer, G. & Polat, Y. (2016). DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 236-263 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issue/28289/300492
MLA Sümer, G. , Polat, Y. "DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM" . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (2016 ): 236-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issue/28289/300492>
Chicago Sümer, G. , Polat, Y. "DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (2016 ): 236-263
RIS TY - JOUR T1 - AGRICULTURAL INSURANCE APPLICATIONS IN THE WORLD AND TARSİM AU - GökhanSümer, YunusPolat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 263 VL - 18 IS - 1 SN - 1302-2024-2148-1792 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM %A Gökhan Sümer , Yunus Polat %T DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM %D 2016 %J Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-2024-2148-1792 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Sümer, Gökhan , Polat, Yunus . "DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 / 1 (June 2016): 236-263 .
AMA Sümer G. , Polat Y. DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 18(1): 236-263.
Vancouver Sümer G. , Polat Y. DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 18(1): 236-263.
IEEE G. Sümer and Y. Polat , "DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 236-263, Jun. 2016