Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İki Gemi Baş Tasarımı İçin Dalga Eğilme Moment Analizi Üzerine Bir Çalışma

Year 2020, Issue: 217, 33 - 43, 30.06.2020

Abstract

Bir geminin yapısı, servis ömrü boyunca geminin deneyimleyeceği statik ve dinamik yüklere
dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Dalgaların hareketi ve ortaya çıkan gemi hareketlerinin etkileri ile
geminin tekne yapısına dinamik yükler uygulanır. Bu çalışmanın amacı, iki farklı gemi baş tasarımı ile
teknenin düşey dalga eğilme momentinin değerlerini analiz etmektir. Hidrodinamik yükler WASIM
bilgisayar programı kullanarak hesaplanıyor ve bu kapsamda geminin NAPA dataları, tekne ofset
tablosu ve yükleme koşulları dikkate alınıyor. Yükleme koşulu özet tablolarından, analiz için bir tam
yük koşulu seçilir. WASIM hesaplamaları, seaworthy başlı ve balb başlı ile dalga dikey bükülme
momentinin ortasında gerçekleştirilmiştir. Dikkate alınan yükleme koşulu, homojen bir tam yük
koşuludur. MLER dalgalarındaki teknenin doğrusal olmayan WASIM hesaplamaları, tam yük koşulu
için, seaworthy başlı teknenin en yüksek dalga dikey eğilme momenti gemilerinin, balb başlı teknenin
muadil değerinden % 2.6 daha yüksek olduğunu göstermektedir.

References

 • DNV GL SESAM User Manual - WASIM. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNV GL Software Report.
 • DNV GL SESAM User Manual - WAVESHIP. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNV GL Software Report.
 • Pastoor, LW (2002). On the Assessment of Nonlinear Ship Motions and Loads, PhD Thesis, Technische Universiteit Delft, 2002.
 • Fonseca, N, Pascoal R, Soares, CG, Clauss G, and Schmittner C. (2010). Numerical and experimental analysis of extreme wave induced vertical bending moments on a FPSO. Applied Ocean Research, 32(4), 374-390.
 • Parunov, J, Senjanovi I, Paviaeeviae M. (2004). Use of Vertical Wave Bending Moments from Hydrodynamic Analysis in Design of Oil Tankers, Vol. 146, International Journal of Maritime Engineering.
 • Rajendran, S, Vásquez, G., and Soares, CG. (2016). Effect of bow flare on the vertical ship responses in abnormal waves and extreme seas. Ocean Engineering, 124, 419-436.
 • Temarel, P, Bai, W, Bruns, A, Derbanne, Q, Dessi, D, Dhavalikar, S, and Papanikolaou A. (2016). Prediction of wave-induced loads on ships: Progress and challenges. Ocean Engineering, 119, 274- 308. Clauss, GF, and Klein, M. (2016). Experimental investigation on the vertical bending moment in extreme sea states for different hulls. Ocean Engineering, 119, 181-192.

Year 2020, Issue: 217, 33 - 43, 30.06.2020

Abstract

References

 • DNV GL SESAM User Manual - WASIM. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNV GL Software Report.
 • DNV GL SESAM User Manual - WAVESHIP. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNV GL Software Report.
 • Pastoor, LW (2002). On the Assessment of Nonlinear Ship Motions and Loads, PhD Thesis, Technische Universiteit Delft, 2002.
 • Fonseca, N, Pascoal R, Soares, CG, Clauss G, and Schmittner C. (2010). Numerical and experimental analysis of extreme wave induced vertical bending moments on a FPSO. Applied Ocean Research, 32(4), 374-390.
 • Parunov, J, Senjanovi I, Paviaeeviae M. (2004). Use of Vertical Wave Bending Moments from Hydrodynamic Analysis in Design of Oil Tankers, Vol. 146, International Journal of Maritime Engineering.
 • Rajendran, S, Vásquez, G., and Soares, CG. (2016). Effect of bow flare on the vertical ship responses in abnormal waves and extreme seas. Ocean Engineering, 124, 419-436.
 • Temarel, P, Bai, W, Bruns, A, Derbanne, Q, Dessi, D, Dhavalikar, S, and Papanikolaou A. (2016). Prediction of wave-induced loads on ships: Progress and challenges. Ocean Engineering, 119, 274- 308. Clauss, GF, and Klein, M. (2016). Experimental investigation on the vertical bending moment in extreme sea states for different hulls. Ocean Engineering, 119, 181-192.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Özgür ÖZGÜÇ This is me
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7238-0642
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 217

Cite

APA Özgüç, Ö. (2020). İki Gemi Baş Tasarımı İçin Dalga Eğilme Moment Analizi Üzerine Bir Çalışma . Gemi ve Deniz Teknolojisi , GMO JOURNAL OF SHIP AND MARINE TECHNOLOGY , 33-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gdt/issue/55677/958895