Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Year 2020, Issue: 217, 5 - 32, 30.06.2020

Abstract

Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer
almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması
gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir
olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel
etkilerini incelemek üzere yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem; üretim, inşaat, işletme-bakım
ve tasfiye-geri dönüşüm evrelerinin incelenmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı yenilenebilir
enerji sistemi konfigürasyonu YDD metodu ile karşılaştırılmış olup, incelenen yenilenebilir enerji
sistemlerinin dört fazı ele alınacak şekilde yaşam döngüleri çevresel açıdan değerlendirilmiştir. Seçilen
sistemlerden ilki karasal rüzgâr santrali, ikincisi ise deniz üstü rüzgâr santralidir. Bu amaçla, Bozcaada
bölgesi, pilot bölge olarak seçilmiş; Bozcaada’da 2000 senesinden beri işletilen karasal rüzgâr çiftliği ile
bu bölgenin rüzgâr potansiyelinden daha fazla faydalanabilmek adına aynı bölgede kurulması
muhtemel deniz üstü rüzgâr santrali incelenmiştir. Her iki konfigürasyon için de, enerji üretim
süreçlerinin beşikten mezara değerlendirilmesinde Gabi yazılımı kullanılmıştır. Ekonomik açıdan
karşılaştırma yapabilmek adına ise, her iki sistemin yaşam döngüsü maliyeti (YDM) hesaplanmıştır.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Yaşam Döngüsü Maliyeti (YDM) analiz yöntemleri bir bölge
için düşünülen farklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uzun dönemdeki ekonomik ve çevresel etkilerini
belirlemek açısından pratik yöntemler olabileceğinden her iki sistem için analizler yapılmış ve bu
analizlerin kıyaslaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, deniz üstü rüzgâr çiftliğinin
daha maliyetli bir teknoloji olmasına rağmen, (asitleştirme haricinde) daha çevre dostu bir sistem
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, deniz üstü rüzgâr santralinin Bozcaada bölgesi için çevresel
olarak daha uygun olduğu görülmüştür.

References

 • Abu-Rumman, A. K., Muslih, I., & Barghash, M. A. (2017). Life Cycle Costing of Wind Generation System. Journal of Applied Research on Industrial Engineering, 4(3), 185-191. doi:10.22105/jarie.2017.54726
 • Andersen, P. D., Bonou, A., Beauson, J., & Brøndsted, P. (2014). Recycling of wind turbines. Technical University of Denmark (DTU). http://orbit.dtu.dk/files/102458629/DTU_INTL_ENERGY_REP_2014_WIND_91_97.pdf adresinden alındı
 • Argin, M., Yerci, V., Erdogan, N., Kucuksari, S., & Cali, U. (2019). Exploring the offshore wind energy potential of Turkey based on multicriteria site selection. Energy Strategy Reviews, 23, 33-46. doi:https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.005
 • Atilgan, B., & Azapagic, A. (2016). Renewable electricity in Turkey: Life cycle environmental impacts. Renewable Energy, 89(April), 649-657. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.11.082
 • Bayraç, H. N. (2010). Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici Politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 229-259. http://dergipark.org.tr /ogusbd/issue/10998/131623 adresinden alındı
 • Bilgili, M. (2009). A Global Review of Wind Power Installations and their Development in Turkey. Soil Air Water, 37(3), 195-202. doi:10.1002/clen.200800231

Year 2020, Issue: 217, 5 - 32, 30.06.2020

Abstract

References

 • Abu-Rumman, A. K., Muslih, I., & Barghash, M. A. (2017). Life Cycle Costing of Wind Generation System. Journal of Applied Research on Industrial Engineering, 4(3), 185-191. doi:10.22105/jarie.2017.54726
 • Andersen, P. D., Bonou, A., Beauson, J., & Brøndsted, P. (2014). Recycling of wind turbines. Technical University of Denmark (DTU). http://orbit.dtu.dk/files/102458629/DTU_INTL_ENERGY_REP_2014_WIND_91_97.pdf adresinden alındı
 • Argin, M., Yerci, V., Erdogan, N., Kucuksari, S., & Cali, U. (2019). Exploring the offshore wind energy potential of Turkey based on multicriteria site selection. Energy Strategy Reviews, 23, 33-46. doi:https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.005
 • Atilgan, B., & Azapagic, A. (2016). Renewable electricity in Turkey: Life cycle environmental impacts. Renewable Energy, 89(April), 649-657. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.11.082
 • Bayraç, H. N. (2010). Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici Politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 229-259. http://dergipark.org.tr /ogusbd/issue/10998/131623 adresinden alındı
 • Bilgili, M. (2009). A Global Review of Wind Power Installations and their Development in Turkey. Soil Air Water, 37(3), 195-202. doi:10.1002/clen.200800231

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Eylül ŞENTÜRK This is me
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4847-6396
Türkiye


Elif OĞUZ This is me
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3574-9436
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 217

Cite

APA Şentürk, A. E. & Oğuz, E. (2020). Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi . Gemi ve Deniz Teknolojisi , GMO JOURNAL OF SHIP AND MARINE TECHNOLOGY , 5-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gdt/issue/55677/959184