Research Article
BibTex RIS Cite

LNG Gemisinin Tekne Boyuna Giden Yapısal Eleman Bağlantılarının Basitleştirilmiş Yorulma Mukavemeti

Year 2020, Issue: 218, 21 - 35, 28.12.2020

Abstract

Yorulma mukavemeti konusu, gemi inşa endüstrisindeki gemi sahipleri, tersaneler, tasarımcı ve Klas
kuruluşları için her zaman kritik olmuştur. Yorulma analizleri için hesaplama prosedürleri karmaşık ve
zaman alıcı bir iştir, ancak güvenli operasyon amaçlı çok kritik bir öğedir. Bu çalışmanın temel amacı,
bir LNG gemisinin DNVGL Klas 30.7: “Gemi Yapılarının Yorulma Değerlendirmesi” ne dayanan
basitleştirilmiş yorulma mukavemeti yöntemini kullanarak bir vaka çalışması üzerinde boyuna giden
yapısal elemanların yorulma ömrünü tahmin edebilmektir. Ful yükleme durumu ve balast durumu,
yorulma hasarı değerlendirmesine göre incelenir. Yorulma ömrü, Kuzey Atlantik deniz ortamlarında
seçilen dinamik dalga ortamı ve 25 yıllık bir tasarım ömrü için hesaplanır. İncelenen detaylarının çoğu
için, yorulma ömürleri 15 yıllık verimli bir korozyon ömrü kullanılarak 25 yılın üzerindedir. Bununla
birlikte, dip yapı, alt cidar ve alt hopper levhasının çerçevelerine uzunlamasına bağlantıların, 25 yılın
altında bir yorulma ömrünü göstermektedir. Geminin tüm ömrü boyunca etkin bir korozyon kaplama
sağlanırsa, boyuna giden stifner bağlantılarının sadece alt tarafı ve üst hopper kısmı modifikasyonlara
gereksinim duyuyor. Yorulma ömürleri 25 yıldan az olan yapısal detayların onarım yöntemleri bir öneri
şeklinde bu çalışmanın sonunda sunuluyor.

References

 • Det Norske Veritas (DNVGL) Rules for Classification of Ships, Pt. 3 Ch. 1, Hull structural design ships with length above 100 meters, July 2014.
 • DNVGL Classification Note 30.7. Fatigue Assessment of Ship Structures, September 2012.
 • DNVGL Nauticus Hull, Nauticus Hull User Manual: “Fatigue”, Fatigue Assessment, Simplified Method, January 2007.
 • DNVGL SESAM User Manual - WASIM. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNVGL Software Report.
 • Garbatov, Y., Rodopoulos, C., and De Jesus, A. (2016). Fatigue strength assessment of ship structures accounting for a coating life and corrosion degradation. International Journal of Structural Integrity.
 • Kyungseok, L. (2013). Simplified fatigue guideline for deck opening and outfitting supports, Ships and Offshore Structures, 8:2, pp. 154-162.
Year 2020, Issue: 218, 21 - 35, 28.12.2020

Abstract

References

 • Det Norske Veritas (DNVGL) Rules for Classification of Ships, Pt. 3 Ch. 1, Hull structural design ships with length above 100 meters, July 2014.
 • DNVGL Classification Note 30.7. Fatigue Assessment of Ship Structures, September 2012.
 • DNVGL Nauticus Hull, Nauticus Hull User Manual: “Fatigue”, Fatigue Assessment, Simplified Method, January 2007.
 • DNVGL SESAM User Manual - WASIM. (2009). Wave Loads on Vessels with forward Speed, DNVGL Software Report.
 • Garbatov, Y., Rodopoulos, C., and De Jesus, A. (2016). Fatigue strength assessment of ship structures accounting for a coating life and corrosion degradation. International Journal of Structural Integrity.
 • Kyungseok, L. (2013). Simplified fatigue guideline for deck opening and outfitting supports, Ships and Offshore Structures, 8:2, pp. 154-162.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Özgür Özgüç This is me 0000-0002-7238-0642

Publication Date December 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 218

Cite

APA Özgüç, Ö. (2020). LNG Gemisinin Tekne Boyuna Giden Yapısal Eleman Bağlantılarının Basitleştirilmiş Yorulma Mukavemeti. Gemi Ve Deniz Teknolojisi(218), 21-35.