Review
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Katmanlı İmalat ve Gemi İnşaatı Üzerine Etkileri

Year 2020, Issue: 218, 36 - 53, 28.12.2020

Abstract

Dövme, kesme, şekil verme, eğme, döküm, kaynak, lehim, haddeleme, ekstrüzyon ve talaşlı imalat gibi
geleneksel üretim yöntemleri; yüzyıllardır yegâne imal usulleri olarak görülmektedirler. Bu durum,
katmanlı imalat teknolojilerinin öne sürülmesi ile değişmiştir. Yaklaşık otuz yıldan beri üretim
çevrelerinin gündeminde bulunan bu devrimsel imal usulü; cisimlerin üç boyutlu dijital modellerinin
katmanlara ayrılması, imal edilmesi ve üst üste serilmesi prensibine dayanmaktadır. Katmanlı imalat
teknolojilerinden sanayi dallarının kaçınılmaz bir şekilde etkileneceği öngörülmektedir. Gemi inşaatının
bu konuda istisna olmayacağı, gemi tasarımı, inşaatı, malzeme tedariki ve lojistiği, tahrik sistemleri ve
gemi makinelerinin üretimi, sertifikasyon ve eğitim konularında katmanlı imalatın uygulama alanı
haline geleceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; katmanlı imalat süreci, teknolojileri ve yöntemleri
incelenecek, geleneksel üretim yöntemleri ile karşılaştırılacaktır. Türkiye’nin katmanlı imalat
konusunda akademik ve sektörel ilerlemesi irdelenecektir. Gemi inşaatında katmanlı imalat
teknolojilerinin uygulama alanları değerlendirilecektir.

References

 • ABS (2018). 299-Guidance Notes on Additive Manufacturing. https://ww2.eagle.org/en/rules-and-resources/rules-and-guides.html#/content/dam/eagle/rules-andguides/ current/other/299-gn-on-additive-manufacturing-2018 [Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • All About Engineering, Ballistic Particle Manufacturing (BPM). https://www.topengineeringcommunity.com/ballistic-particle-manufacturing-bpm/[Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • Bergsma, J., Zalm, M., Pruyn, J. (2016). 3D-Printing and the Maritime Construction Sector. Conference Paper: HIPER 2016, At Cortona, Italy, Volume: 10
 • Bryson, J. R., Clark, J., Mulhall, R. (2013). The Competitiveness and Evolving Geography of British Manufacturing: Where Is Manufacturing Tied Locally and How Might This Change. Future of Manufacturing Project: Evidence Paper 3. Foresight, Government Office for Science
 • BV, (2019). NI662 Additive Manufacturing - Guidelines for Certification of Product Made Using Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Process.
 • https://marine-offshore.bureauveritas.com/ni662-additive-manufacturing-guidelines-certificationproduct- made-using-wire-arc-additive [Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • Calle, M. A. G., Kujala, P., Salmi, M., Mazzariol, L. M. (2020). ASIS Web Girder Test: A M iniature Experiment. Developments in the Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures
Year 2020, Issue: 218, 36 - 53, 28.12.2020

Abstract

References

 • ABS (2018). 299-Guidance Notes on Additive Manufacturing. https://ww2.eagle.org/en/rules-and-resources/rules-and-guides.html#/content/dam/eagle/rules-andguides/ current/other/299-gn-on-additive-manufacturing-2018 [Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • All About Engineering, Ballistic Particle Manufacturing (BPM). https://www.topengineeringcommunity.com/ballistic-particle-manufacturing-bpm/[Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • Bergsma, J., Zalm, M., Pruyn, J. (2016). 3D-Printing and the Maritime Construction Sector. Conference Paper: HIPER 2016, At Cortona, Italy, Volume: 10
 • Bryson, J. R., Clark, J., Mulhall, R. (2013). The Competitiveness and Evolving Geography of British Manufacturing: Where Is Manufacturing Tied Locally and How Might This Change. Future of Manufacturing Project: Evidence Paper 3. Foresight, Government Office for Science
 • BV, (2019). NI662 Additive Manufacturing - Guidelines for Certification of Product Made Using Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Process.
 • https://marine-offshore.bureauveritas.com/ni662-additive-manufacturing-guidelines-certificationproduct- made-using-wire-arc-additive [Online] (Erişim: Haziran 2020)
 • Calle, M. A. G., Kujala, P., Salmi, M., Mazzariol, L. M. (2020). ASIS Web Girder Test: A M iniature Experiment. Developments in the Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Aytek Güngör This is me 0000-0002-9294-4679

Publication Date December 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 218

Cite

APA Güngör, A. (2020). Türkiye’de Katmanlı İmalat ve Gemi İnşaatı Üzerine Etkileri. Gemi Ve Deniz Teknolojisi(218), 36-53.