Research Article
BibTex RIS Cite

Örtülü Elektrod Ark Kaynağı ve Gazaltı Kaynağı Kullanılarak Birleştirilen Gemi İnşa Çeliğinde Kaynak Bölgesinin İçyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Year 2020, Issue: 218, 54 - 64, 28.12.2020

Abstract

Bilindiği üzere gemiler sacların ve çeşitli profillerin kaynaklı birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır.
Önceleri bir tamir yöntemi olarak kullanılan kaynak işlemi, bu alandaki gelişmelerin sonucu olarak
tamamen kaynaklı bağlantıların kullanıldığı büyük çaplı gemilerin inşaatına imkân sağlamıştır.
Günümüzde gemi imalatında en çok örtülü elektrotlarla ark kaynağı ve gazaltı kaynak yöntemleri
kullanılmaktadır. Öte yandan geminin kullanım amacı, gemideki kullanım yeri ve seyrin yapıldığı sular
gibi birçok değişkene bağlı olmakla birlikte, iyi tokluk değerleri, yüksek korozyon direnci, düşük
maliyetleri ve yüksek kaynak edilebilirlikleri göz önüne alındığında gemi imalatında genellikle %0,15-
0,23 aralığında karbon ihtiva eden düşük-orta mukavemetli çelikler kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında
düşük-orta mukavemetli gemi inşa çeliklerinin bahsi geçen kaynak yöntemleri ile kaynak edilmesi
sonucunda kaynak bölgesinde oluşan yapının içyapısal ve mekanik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak
incelenmesi son derece faydalı olacaktır. Bu bağlamda çalışmada düşük-orta mukavemetli gemi inşa
çeliği örtülü elektrotlarla ark kaynağı ve gazaltı kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilmiş ve
sonrasında kaynak bölgesinin içyapı ve mekanik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan
incelemeler sonucunda gazaltı kaynağı sonucunda kaynak bölgesinde daha ince taneli bir içyapı
oluştuğu görülmüştür. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için yapılan testler sonucunda da sertlik,
dayanım ve darbe tokluğu değerlerinin tamamında gazaltı kaynağı ile yapılan kaynaklı birleştirmelerde
daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür.

References

 • Churiaque, C., Chludzinski, M., Porrua-Lara, M., Dominguez-Abecia, A., Abad-Fraga, F. & Sánchez- Amaya, J. M. (2019). Laser hybrid butt welding of large thickness naval steel. Metals, 9, 100.
 • Colak, Z., Ayan, Y. & Kahraman, N. (2020). Gerçek deniz ortamında su altı kaynağı ile birleştirilen Grade AH36 gemi sacının kaynak bölgesinin karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35.
 • Ericsson, M. & Sandström, R. (2003). Influence of welding speed on the fatigue of friction stir welds, and comparison with MIG and TIG. International Journal of Fatigue, 25, 1379-1387.
 • Eyres, D. J. (2001). Ship Construction, Butterworth-Heinemann.
 • Hajian, M., Abdollah-Zadeh, A., Rezaei-Nejad, S. S., Assadi, H., Hadavi, S. M. M., Chung, K. & Shokouhimehr, M. (2015). Microstructure and mechanical properties of friction stir processed AISI 316L stainless steel. Materials & Design, 67, 82-94.
 • Hansen, N., Huang, X. & Hughes, D. A. 2001. Microstructural evolution and hardening parameters. Materials Science and Engineering: A, 317, 3-11.
 • Imdat, K., Kaya, Y. & Kahraman, N. (2017). Grade A Gemi Sacının Örtülü Elektrod Ark Kaynak Yöntemi ile Sualtı ve Atmosferik Şartlarda Birleştirilebilirliğinin Araştırılması. Politeknik Dergisi, 21, 543-552.
 • Kahraman, N., Gülenç, B. & Durgutlu, A. (2005). Investigation of The Effect Of Electrode Extension Distance on Microstructural and Mechanical Properties of Low Carbon Steel Welded With Submerged Arc Welding. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(3), 473-480.
Year 2020, Issue: 218, 54 - 64, 28.12.2020

Abstract

References

 • Churiaque, C., Chludzinski, M., Porrua-Lara, M., Dominguez-Abecia, A., Abad-Fraga, F. & Sánchez- Amaya, J. M. (2019). Laser hybrid butt welding of large thickness naval steel. Metals, 9, 100.
 • Colak, Z., Ayan, Y. & Kahraman, N. (2020). Gerçek deniz ortamında su altı kaynağı ile birleştirilen Grade AH36 gemi sacının kaynak bölgesinin karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35.
 • Ericsson, M. & Sandström, R. (2003). Influence of welding speed on the fatigue of friction stir welds, and comparison with MIG and TIG. International Journal of Fatigue, 25, 1379-1387.
 • Eyres, D. J. (2001). Ship Construction, Butterworth-Heinemann.
 • Hajian, M., Abdollah-Zadeh, A., Rezaei-Nejad, S. S., Assadi, H., Hadavi, S. M. M., Chung, K. & Shokouhimehr, M. (2015). Microstructure and mechanical properties of friction stir processed AISI 316L stainless steel. Materials & Design, 67, 82-94.
 • Hansen, N., Huang, X. & Hughes, D. A. 2001. Microstructural evolution and hardening parameters. Materials Science and Engineering: A, 317, 3-11.
 • Imdat, K., Kaya, Y. & Kahraman, N. (2017). Grade A Gemi Sacının Örtülü Elektrod Ark Kaynak Yöntemi ile Sualtı ve Atmosferik Şartlarda Birleştirilebilirliğinin Araştırılması. Politeknik Dergisi, 21, 543-552.
 • Kahraman, N., Gülenç, B. & Durgutlu, A. (2005). Investigation of The Effect Of Electrode Extension Distance on Microstructural and Mechanical Properties of Low Carbon Steel Welded With Submerged Arc Welding. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(3), 473-480.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ali Ragıp Akkaya This is me 0000-0003-2911-2068

Dursun Murat Sekban 0000-0002-7493-1081

Publication Date December 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 218

Cite

APA Akkaya, A. R., & Sekban, D. M. (2020). Örtülü Elektrod Ark Kaynağı ve Gazaltı Kaynağı Kullanılarak Birleştirilen Gemi İnşa Çeliğinde Kaynak Bölgesinin İçyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Gemi Ve Deniz Teknolojisi(218), 54-64.