Research Article
BibTex RIS Cite

Doğadan İlham Alınarak Geliştirilen Bir Denizaltı Formunun Direnç Özelliklerinin Sayısal İncelemesi

Year 2020, Issue: 218, 65 - 78, 28.12.2020

Abstract

Doğa milyonlarca yıldır insanlara yuva olmanın yanı sıra, sunduğu sınırsız potansiyel ve kaynaklarla
insanlar için geliştirilen çeşitli teknolojilerin en temel kaynağı olmaktadır. Bu çalışmada, doğadan ilham
alınarak geliştirilen bir denizaltı formunun farklı hızlara karşılık direnç özellikleri Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle DARPA Suboff
denizaltısının farklı hız değerlerinde HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Sayısal analizlerde, denizaltı
etrafındaki türbülanslı akış Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (RANS) modeli SST Menter k-Ɛ türbülans
modeli ile modellenmiştir. Uygulanan HAD yaklaşımlarının geçerlemesi, elde edilen sayısal sonuçlar ile
literatürden alınan deneysel sonuçların karşılaştırılması ile sağlanmıştır ve hesaplama bölgesindeki ağ
yoğunluğuna dayalı bir belirsizlik analizi ile doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, köpekbalığı
formunun geometrisiden ilham alınarak, DARPA Suboff denizaltısı ile aynı boyda ve aynı ortalama
genişlikte bir denizaltı formu oluşturulmuştur. DARPA denizaltısı analizleri ile aynı HAD yaklaşımları
kullanılarak ve aynı hidrodinamik koşullar oluşturularak doğadan esinlenerek oluşturulan denizaltının
HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Aynı boy ve ortalama genişlikteki iki denizaltı formunun çeşitli
hızlardaki toplam direnç değerleri kıyaslandığında, köpekbalığından esinlenerek geliştirilen formun
direncinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın doğadan, özellikle de denizde yaşayan
canlıların formlarından esinlenerek geliştirilecek yeni denizaltı çalışmaları için bir örnek olabileceği
düşünülmektedir.

References

 • its Geometric Variants, The Journal of Ocean Technology, Vol. 11, No. 2, pp. 77-86.
 • Celik, I.B., Ghia, U., Roache, P.J. (2008). Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. J. Fluids Eng., ASME, Vol. 130. https://doi.org/10.1115/1.2960953.
 • Chase, N. (2012). Simulations of the DARPA- SUBOFF submarine including selfpropulsion with the E1619 propeller. University of Iowa City, Iowa.
 • Doğrul, A. (2019). Hydrodynamic Investigation of a Submarine Moving Under Free Surface, Journal of ETA Maritime Science, Vol. 7(3), pp. 212-226. https://dx.doi.org/10.5505/jems.2019.42204
 • Feld, K., Kolborg, A. N., Kolborg, Nyborg, C. M., Salewski, M., Steffensen, J. F., Berg-Sørensen, K. (2019).
 • Dermal Denticles of Three Slowly Swimming Shark Species: Microscopy and Flow Visualization, Biomimetics (Basel), Vol. 4(2), No. 38. https://doi.org/10.3390/biomimetics4020038
Year 2020, Issue: 218, 65 - 78, 28.12.2020

Abstract

References

 • its Geometric Variants, The Journal of Ocean Technology, Vol. 11, No. 2, pp. 77-86.
 • Celik, I.B., Ghia, U., Roache, P.J. (2008). Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. J. Fluids Eng., ASME, Vol. 130. https://doi.org/10.1115/1.2960953.
 • Chase, N. (2012). Simulations of the DARPA- SUBOFF submarine including selfpropulsion with the E1619 propeller. University of Iowa City, Iowa.
 • Doğrul, A. (2019). Hydrodynamic Investigation of a Submarine Moving Under Free Surface, Journal of ETA Maritime Science, Vol. 7(3), pp. 212-226. https://dx.doi.org/10.5505/jems.2019.42204
 • Feld, K., Kolborg, A. N., Kolborg, Nyborg, C. M., Salewski, M., Steffensen, J. F., Berg-Sørensen, K. (2019).
 • Dermal Denticles of Three Slowly Swimming Shark Species: Microscopy and Flow Visualization, Biomimetics (Basel), Vol. 4(2), No. 38. https://doi.org/10.3390/biomimetics4020038
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Onur Usta This is me 0000-0001-8087-1217

Publication Date December 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 218

Cite

APA Usta, O. (2020). Doğadan İlham Alınarak Geliştirilen Bir Denizaltı Formunun Direnç Özelliklerinin Sayısal İncelemesi. Gemi Ve Deniz Teknolojisi(218), 65-78.