Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları

Year 2021, Volume , Issue 219, 59 - 76, 30.06.2021

Abstract

Gemilerin yüzeyini aşınma ve çürümelerden, su altı kesimini ise deniz canlılarının yerleşiminden (Fouling) korumak için çeşitli yöntemler uygulandı. Bunlar arasında özellikle deniz boyaları ve kaplamaları denilen malzemeler büyük önem taşımıştı. Osmanlı Devleti, denizcilikteki yetersizliklerini on sekizinci yüzyılda fark etmeye başlamıştı. Denizcilikte Batı ile rekabet edebilmek için Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek gerekiyordu. Bu hedef doğrultusunda modern gemiler kullanılmaya başlamıştı. Bir süre sonra gemilerin dış tabakalarında meydana gelen pürüzler, hızı dahi etkilemişti. Gemilerin hem ömrünü uzatmak hem de görünümünü bozmamak için boya kaplamalarına dikkat edilmiştir. Gemiciler için boya rehberleri yayınlanarak gemilerin hem iyi görünmeleri ve hem de bakımlarının yapılmasına çalışılmıştı. Bu çalışmada, 19. yüzyıl sonlarında gemi boya kaplama malzemeleri ile Osmanlı Devleti’nde boyaların gemi direnci üzerinde etkisinin fark edilmesi üzerine yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

References

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Ali Emiri Mahmud I (AE.SMHD.I), 23/1323, 7 8 1147, 67/4798, 16 Zilkade 1247 (17 Nisan 1832). Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deavi Evrakı (A.MKT.NZD), 67/54, 18 Safer 1269 (1 Aralık 1852). Babıali Evrak Odası (BEO), 213/15973, 19 Zilkade 1310 (4 Haziran 1893), 3852/288839, 29 Muharrem 1329 (30 Ocak 1911).
 • Cevdet-i Bahriye (C.BH), 43/2040, 8 Rebiülahir 1250 (14 Ağustos 1834), 108/5209, 29 Rebiülahir 1217 (27 Ekim 1802), 115/5558, 27 Zihicce 1246 (8 Haziran 1831), 76/3631, 16 Zikade 1250 (16 Mart 1835). Dahiliye Mektubi (DH.MKT), 441/17-5, 1 Safer 1319 (20 Mayıs 1901). Hariciye Mektubi (HR.MKT), 108/33, 24 Şaban 1271 (12 Mayıs 1855), 458/81, 18 Cemaziyelevvel 1280 (31 Ekim 1863), 416/30-9, 1279 (1862).
 • Tercüme Odası (HR.TO), 538/68, 9 Cemaziyelevvel 1893, 407/18, 24 Cemaziyelahir 1846. İrade Bahriye (İ.BH), 1/26, 7 Muharrem 1311 (21 Temmuz 1893). İrade Tophane (İ.TPH), 14/7, 13 Safer 1323 (19 Nisan 1905). İrade Meclis-i Mahsus (İ.MVL), 75/1460, 21 Rebiülevvel 1262 (19 Mart 1846), 479/21732, 9 Recep 1279 (19 Mart 1846).
 • İrade Taltifat (İ.TAL), 123/75, 19 Cemaziyelahir 1315 (15 Kasım 1897). İrade Dahiliye (İ.DH), 104/5253, 14 Cemaziyelahir 1261 (20 Haziran 1845). İrade Hariciye (İ.HR, 17/69), 27 Zilhicce 1299 (9 Kasım 1882). Şura-yı Devlet (ŞD), 95/60, 21 Cemaziyelahir 1291 (5 Ağustos 1874), 85/44, 26 Zilhicce 1331 (26 Kasım 1913), 3053/4, 6 Recep 1326 (4 Ağustos 1908).
 • Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y.MTV), 120/108, 28 Zilkade 1312 (23 Mayıs 1895), 15/29, 18 Şevval 1301 (23 Mayıs 1895). Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK), 84/76, 10 Safer 1310 (3 Eylül 1892). Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS), 178/22, 16 Recep 1301 (12 Mayıs 1884). Zabtiye Nezareti (ZB), 361/117, 10 Cemaziyelahir 1318 (5 Ekim 1900). Deniz Müzesi Arşivi (DMA) Muhasebe, 122/74, 21 Şubat 1838. Muhasebe, 1783/132, 11 Haziran 1900. Muhasebe, 498/154, 24 Ekim 1863. Tersane, 495/c/84B, 16 Şubat 1890.
 • Telif Eserler, Gemicilerin Boya Rehberi. 1332 (1914). Bahriye Matbaası. R. Lambourne and T.A. Strivens (1999). Paint and Surface Coating, Theory and Practice, England. Vitruvius. (2019). Mimarlık Üzerine Çeviri: Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Okay, Oya S. (2004). Antifouling İçeren Gemi Boyalarının Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Kirletici Etkilerinin İncelenmesi, Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 1-5. TC. Milli Eğitim Bakanlığı. (2011).
 • Gemi Yapımı, Tekne ve Yat Yüzey İşlemleri, Ankara. Masmanacı, Nihat Mustafa. (2011). Geçmişten geleceğe Zehirli Boya Sistemleri. Ceride-i Bahriye, Numara: 7 Muharrem 1307 (3 Eylül 1889). Ceride-i Bahriye, Numara 82, 25 Zilhacce 1309 (21 Temmuz 1892). Ceride-i Bahriye, Numara 123, 5.sene, 1306 (1889). Ceride-i Bahriye, Numara: 78, 1306 (1889).

Ship Paint and Coatings in Ottoman State in Late 19th Century

Year 2021, Volume , Issue 219, 59 - 76, 30.06.2021

Abstract

Several methods were applied in the past to protect the surfaces of ships from corrosion and decay, and their underwater parts from fouling. Among these, materials that are called marine paints and coatings have great importance. The Ottoman State started to realize its inadequacy in maritime in 18th Century. It was necessary to follow the developments in Europe to compete with the Western World in shipping. Modern ships were used for this purpose. After some time, the roughness that occurred in the outer layers of the ships in time affected even the speed of ships. Paint coatings were considered to extend the life of ships and not to disrupt their appearances. Painting Guides were published for seafarers to make ships look well and to maintain them. In the present study, ship paint coating materials at the end of 19th century, and the studies conducted on the effects of paints on ship resistance in Ottoman State were discussed.

References

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Ali Emiri Mahmud I (AE.SMHD.I), 23/1323, 7 8 1147, 67/4798, 16 Zilkade 1247 (17 Nisan 1832). Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deavi Evrakı (A.MKT.NZD), 67/54, 18 Safer 1269 (1 Aralık 1852). Babıali Evrak Odası (BEO), 213/15973, 19 Zilkade 1310 (4 Haziran 1893), 3852/288839, 29 Muharrem 1329 (30 Ocak 1911).
 • Cevdet-i Bahriye (C.BH), 43/2040, 8 Rebiülahir 1250 (14 Ağustos 1834), 108/5209, 29 Rebiülahir 1217 (27 Ekim 1802), 115/5558, 27 Zihicce 1246 (8 Haziran 1831), 76/3631, 16 Zikade 1250 (16 Mart 1835). Dahiliye Mektubi (DH.MKT), 441/17-5, 1 Safer 1319 (20 Mayıs 1901). Hariciye Mektubi (HR.MKT), 108/33, 24 Şaban 1271 (12 Mayıs 1855), 458/81, 18 Cemaziyelevvel 1280 (31 Ekim 1863), 416/30-9, 1279 (1862).
 • Tercüme Odası (HR.TO), 538/68, 9 Cemaziyelevvel 1893, 407/18, 24 Cemaziyelahir 1846. İrade Bahriye (İ.BH), 1/26, 7 Muharrem 1311 (21 Temmuz 1893). İrade Tophane (İ.TPH), 14/7, 13 Safer 1323 (19 Nisan 1905). İrade Meclis-i Mahsus (İ.MVL), 75/1460, 21 Rebiülevvel 1262 (19 Mart 1846), 479/21732, 9 Recep 1279 (19 Mart 1846).
 • İrade Taltifat (İ.TAL), 123/75, 19 Cemaziyelahir 1315 (15 Kasım 1897). İrade Dahiliye (İ.DH), 104/5253, 14 Cemaziyelahir 1261 (20 Haziran 1845). İrade Hariciye (İ.HR, 17/69), 27 Zilhicce 1299 (9 Kasım 1882). Şura-yı Devlet (ŞD), 95/60, 21 Cemaziyelahir 1291 (5 Ağustos 1874), 85/44, 26 Zilhicce 1331 (26 Kasım 1913), 3053/4, 6 Recep 1326 (4 Ağustos 1908).
 • Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y.MTV), 120/108, 28 Zilkade 1312 (23 Mayıs 1895), 15/29, 18 Şevval 1301 (23 Mayıs 1895). Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK), 84/76, 10 Safer 1310 (3 Eylül 1892). Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS), 178/22, 16 Recep 1301 (12 Mayıs 1884). Zabtiye Nezareti (ZB), 361/117, 10 Cemaziyelahir 1318 (5 Ekim 1900). Deniz Müzesi Arşivi (DMA) Muhasebe, 122/74, 21 Şubat 1838. Muhasebe, 1783/132, 11 Haziran 1900. Muhasebe, 498/154, 24 Ekim 1863. Tersane, 495/c/84B, 16 Şubat 1890.
 • Telif Eserler, Gemicilerin Boya Rehberi. 1332 (1914). Bahriye Matbaası. R. Lambourne and T.A. Strivens (1999). Paint and Surface Coating, Theory and Practice, England. Vitruvius. (2019). Mimarlık Üzerine Çeviri: Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Okay, Oya S. (2004). Antifouling İçeren Gemi Boyalarının Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Kirletici Etkilerinin İncelenmesi, Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 1-5. TC. Milli Eğitim Bakanlığı. (2011).
 • Gemi Yapımı, Tekne ve Yat Yüzey İşlemleri, Ankara. Masmanacı, Nihat Mustafa. (2011). Geçmişten geleceğe Zehirli Boya Sistemleri. Ceride-i Bahriye, Numara: 7 Muharrem 1307 (3 Eylül 1889). Ceride-i Bahriye, Numara 82, 25 Zilhacce 1309 (21 Temmuz 1892). Ceride-i Bahriye, Numara 123, 5.sene, 1306 (1889). Ceride-i Bahriye, Numara: 78, 1306 (1889).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Issue
Authors

Derya GEÇİLİ (Primary Author)
Niğde Ömer Halisdemir
0000-0002-1579-9578
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 219

Cite

Bibtex @review { gdt884187, journal = {Gemi ve Deniz Teknolojisi}, issn = {1300-1973}, eissn = {2651-530X}, address = {}, publisher = {TMMOB Gemi Mühendisleri Odası}, year = {2021}, volume = {}, pages = {59 - 76}, doi = {}, title = {19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları}, key = {cite}, author = {Geçili, Derya} }
APA Geçili, D. (2021). 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları . Gemi ve Deniz Teknolojisi , (219) , 59-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gdt/issue/63160/884187
MLA Geçili, D. "19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları" . Gemi ve Deniz Teknolojisi (2021 ): 59-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gdt/issue/63160/884187>
Chicago Geçili, D. "19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları". Gemi ve Deniz Teknolojisi (2021 ): 59-76
RIS TY - JOUR T1 - 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları AU - Derya Geçili Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gemi ve Deniz Teknolojisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 76 VL - IS - 219 SN - 1300-1973-2651-530X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gemi ve Deniz Teknolojisi 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları %A Derya Geçili %T 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları %D 2021 %J Gemi ve Deniz Teknolojisi %P 1300-1973-2651-530X %V %N 219 %R %U
ISNAD Geçili, Derya . "19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları". Gemi ve Deniz Teknolojisi / 219 (June 2021): 59-76 .
AMA Geçili D. 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2021; (219): 59-76.
Vancouver Geçili D. 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2021; (219): 59-76.
IEEE D. Geçili , "19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Gemi Boya ve Kaplamaları", Gemi ve Deniz Teknolojisi, no. 219, pp. 59-76, Jun. 2021