Research Article
BibTex RIS Cite

Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği

Year 2022, Volume: 7 Issue: 3, 174 - 186, 15.12.2022
https://doi.org/10.29128/geomatik.938855

Abstract

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, veri üretim teknikleri ve toplanan veri hacmi artmıştır. Akıllı şehir uygulamaları ile sensörler, IoT, internet, giyilebilir teknolojiler gibi farklı veri kaynaklarından akan verilerin yönetimi ve bu verilerden değer yaratmak mümkün hale gelmiştir. Günümüzde toplanan büyük hacimli ve karmaşık verinin yönetimi için geleneksel veri depolama ve yönetim yaklaşımları yetersiz kalmış ve büyük verinin hacim, hız ve çeşitlilik gibi karakteristik özellikleri kapsamında yeni bir yaklaşım ihtiyacı doğmuştur. SQL tabanlı yapısal veri tabanlarının yanı sıra, bu ihtiyaca cevap olarak yapılandırılmamış veriyi yönetmede esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm olarak NoSQL veri tabanı sistemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, akıllı şehirlerde örnek teknolojiler değerlendirilmiş, coğrafi büyük verinin CBS ile entegrasyonu kapsamında hava izleme istasyonlarından elde edilen anlık sensör ölçme verileri kullanılarak NoSQL veri tabanı ortamı olan MongoDB’ de Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) hesaplanmıştır. CBS ortamında hava izleme istasyonlarına yakın olan trafik sensörlerinden elde edilen veriler ile ortalama trafik yoğunlukları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hava kalitesinin trafik ile ilişkisi belirlenmiştir.

Supporting Institution

TÜBİTAK

References

 • Accenture (2015). Building and managing an intelligent cities in India.
 • Agarwal S & Rajan K S (2016). Performance Analysis of MongoDB versus PostGIS/PostGreSQL Databases for Line Intersection and Point Containment Spatial Queries. Spat. Inf. Res., 24:671–677. https://doi.org/10.1007/s41324-016-0059-1
 • Agrahari A & Rao D (2017). Big Data: Technologies, Tools and Trends. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(10):640-649.
 • Aktan E (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Albino V, Berardi U & Dangelico R M (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1):3–21.
 • Al Nuaimi E, Al Neyadi H, Mohamed N & Al-Jaroodi J (2015). Applications of big data to smart cities. Journal of Internet Services and Applications, 6(1), 25. https://doi.org/10.1186/s13174-015-0041-5
 • Anbaroğlu B (2021). Spatial Query Performance Analyses on a Big Taxi Trip Origin–Destination Dataset. In: Mobasheri A. (eds) Open Source Geospatial Science for Urban Studies. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58232-6_3
 • Aydın G (2017). NoSQL Veri Tabanları Üzerinde Bir Metin Madenciliği Uygulaması [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Aydınoğlu A Ç, Çölkesen İ, Şenbil M, Bovkır R, Yomralıoğlu T (2020). 116Y204 nolu TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu. TÜBİTAK ÇAYDAG, Ankara, 04.2020
 • BalaAnand M, Karthikeyan N, Karthik S & Sivaparthipan C B (2017). A Survey on BigData with Various V’s on comparison of Apache Hadoop and Apache Spark. Advances in Natural and Applied Sciences, 11(4):362-369.
 • Ballas D (2013). What Makes a ‘Happy City’? Cities 32(1), 39–50.
 • Baralis E, Dalla Valle A, Garza P, Rossi C & Scullino F (2017). SQL versus NoSQL databases for geospatial applications. 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3388-3397. https://doi.org/10.1109/BigData.2017.825834
 • Bilici Z & Babahanoğlu V (2018). Akıllı Kent Uygulamaları ve Konya Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9 (2), 124-139.
 • Čerešňák R & Kvet M (2019). Comparison of Query Performance in Relational a Non-Relation Databases. Transportation Research Procedia, 40, 170-177. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.027
 • Chourabi H, Nam T, Walker S, Gil-Garcia J R, Mellouli S & Nahon K (2012). Understanding Smart City initiatives: An integrative framework. 45. Hawaii international conference on system sciences, 2289-2297, 4–7 Ocak, Maui, HI.
 • Correia L M & Wünstel K (2011). Smart Cities applications and requirements. White Paper of the Experts Working Group, NetWorks European Technology Platform.
 • Cui L & Shi J (2020). Urbanization and its environmental effects in Shanghai, China. Urban Climate, 2: 1-15. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2012.10.008
 • Çetin M & Demirci O K (2016). Erzincan’da Doğal Gaz Kullanımının Hava Kalitesine Etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1):8-18.
 • Daşdemir Y & Kara B C (2019). Farklı İş Yükleri Altında NoSQL Sistemlerinin Performans Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(4), 1466-1477. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.547532
 • Demchenko Y & Membrey P (2014). Defining Architecture Components of the Big Data Ecosystem. International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), Minneapolis, MN, USA:104-112, https://doi.org/10.1109/CTS.2014.6867550
 • Demirarslan K O & Akıncı H (2018). CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doğ Afet Çev Derg, 4(1):11-27. https://doi.org/10.21324/dacd.344564
 • Demirci Y & Köseoğlu Ö (2018). Akıllı Şehirler ve Yerel Sorunların Çözümünde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı. 4(2), 40-57.
 • Doğan K & Arslantekin S (2016). Büyük veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi- DTCF Dergisi, 56(1), 15-36. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001461
 • Duarte L & Teodoro A C (2021). GIS Open-Source Plugins Development: A 10-Year Bibliometric Analysis on Scientific Literature. Geomatics 1(2), 206-245.
 • Egghe L & Leydesdorff L (2009). The relation between Pearson's correlation coefficient r and Salton's cosine measure. Journal of the American Society for information Science and Technology, 60(5):1027-1036.
 • Firican G (2017). The 10 Vs of Big Data. https://tdwi.org/articles/2017/02/08/10-vs-of-big-data.aspx. Erişim: 10.04.2021.
 • George G, Haas M R & Pentland A (2014). Big Data and Management. Academy of Management Journal, 57(2), 321-326. https://doi.org/10.5465/amj.2014.4002
 • Ghazal A, Rabl T, Hu M, Raab F, Poess M, Crolotte A & Jacobsen H A (2013). BigBench: Towards an Industry Standard Benchmark for Big Data Analytics. SIGMOD'13: Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1197–1208.
 • Goodchild M F (2021). GIS in the Era of Big Data. European Journal of Geography.
 • Gökşen Y & Aşan H (2015). Veri Büyüklüklerinin Veritabanı Yönetim Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişim: NOSQL. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(3). 125-131 https://doi.org/10.17671/btd.52374
 • Hashem I A T, Yaqoob I, Anuar N B, Mokhtar S, Gani A & Khan S U (2015). The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues. Information Systems, 47:98-115. https://doi.org/10.1016/j.is.2014.07.006.
 • Harrison G (2015). Next Generation Databases. Springer Science+Business Media, New York, ABD.
 • Hollands R G (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3):303-319.
 • Inter-American Development Bank (IDB) (2016). The Road toward Smart Cities: Migrating from Traditional City Management to the Smart City.
 • Jin X, Wah B W, Cheng X, Wang Y (2015). Significance and Challenges of Big Data Research. Big Data Research, 2, 59–64.
 • JRC (Europian Commision-Joint Research Centre) (2014). Scientific Pilot Study on Big Data Analysis.
 • Khan M A, Uddin M F, Gupta N (2014). Seven V’s of Big Data: Understanding Big Data to extract Value. Proceedings of 2014 Zone 1 Conference of the American Society for Engineering Education.
 • Khanduja V, Arora A & Garg S (2017). Applications of big data in real world: It’s not what you know. It’s what you do with what you know. 2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), 159-163. https://doi.org/10.1109/CCAA.2017.8229792
 • Landmark Solutions (2015). The 7 pillars of Big Data. White Papers. Erişim Adresi: https://www.landmark.solutions/portals/0/lmsdocs/whitepapers/the_7_pillars_of_big_data_whitepaper.pdf. Erişim Tarihi: 19.02.2021
 • Li S, Dragicevic S, Castro F A, Sester M, Winter S, Coltekin A, ... & Cheng T (2016). Geospatial big data handling theory and methods: A review and research challenges, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 115:119-133. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2015.10.012.
 • Lu J & Cao X (2015). PM2.5 pollution in major cities in China: Pollution status, emission sources and control measures. Fresenius Environ. Bull., 24:1338–1349.
 • Lu Y, Xie H, Arshika Zain S, Xu Z (2019). Geographic Information Systems and Big Data Driven Framework for Planning and Design of Smart Cities. 2019 4th International Conference on Information Systems Engineering (ICISE), 6-10. https://doi.org/10.1109/ICISE.2019.00009
 • McAfee A & Brynjolfsson E (2012). Big Data’s Management revolution. Harward Business Review.
 • McKinsey Global Institute (2011). Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity. McKinsey Global Institute, 1-6.
 • Microsoft (2013). The big bang: how the big data explosion is changing the world. Erişim Adresi: https://news.microsoft.com/2013/02/11/the-big-bang-how-the-big-data-explosion-is-changing-the-world/. Erişim Tarihi: 16.04.2021.
 • Ming Z, Luo C, Gao W, Han R, Yang Q, Wang L, Zhan J (2014). BDGS: A Scalable Big Data Generator Suite in Big Data Benchmarking, in: Information Security and Privacy. Information Security and Privacy, 138–154.
 • Mirabelli M C, Ebelt S, Damon S A (2020). Air Quality Index and air quality awareness among adults in the United States. Environmental Research,183, 109185.
 • Morcali M H & Akan D S (2017). Monitoring and Determination of Air Pollution Sources in Kahramanmaras. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(2), 105-115. https://doi.org/10.17780/ksujes.310602
 • Nam T A & Pardo T (2011). Conceptualizing Smart City With Dimensions Of Technology, People, and Institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 284-285.
 • Neirotti P, De Marco A, Cagliano A, Mangano G, Scorrano F (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 38, 25-36.
 • NESSI (2012). Big Data White Paper. Erişim Adresi: http://www.nessi-europe.com/Files/Private/NESSI_WhitePaper_BigData.pdf. Erişim Tarihi: 16.04.2021.
 • O’Grady M & O’Hare G (2012). How Smart Is Your City? Science 335(3), 1581–1582.
 • Onay A (2020). Büyük Veri Çağında İç Denetimin Dönüşümü. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(1):127-163. https://doi.org/10.31460/mbdd.620837
 • Oracle (2017). https://www.oracle.com/big-data/guide/what-is-big-data.html. Erişim: 13.04.2021.
 • Örselli̇ E & Akbay C (2019). Teknoloji ve Kent Yaşamında Dönüşüm: Akıllı Kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1):228-241. https://doi.org/10.33712/mana.544549
 • Özşahin E, Eroğlu İ, Pektezel H (2016). Keşan’da (Edirne) Hava Kirliliği. Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 36, 83-100.
 • Öztürk S & Atmaca H E (2017). İlişkisel ve İlişkisel Olmayan (NoSQL) Veri Tabanı Sistemleri Mimari Performansının Yönetim Bilişim Sistemleri Kapsamında İncelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 199-199. https://doi.org/10.17671/gazibtd.309303
 • Perkins L, Redmond E & Wilson J R (2018). Seven Databases in Seven Weeks. The Pragmatic Programmers, LLC, ABD.
 • Pokorny J (2013). NoSQL databases: a step to database scalability in web environment. IJWIS 9(1):69-82.
 • Rusu O, Halcu I, Grigoriu O, Neculoiu G, Sandulescu V, Marinescu M & Marinescu V (2013). Converting unstructured and semi-structured data into knowledge. 11th RoEduNet International Conference, Sinaia, 1-4.
 • Sabrin S, Karimi M, Fahad Md G R & Nazari R (2020). Quantifying environmental and social vulnerability: Role of urban Heat Island and air quality, a case study of Camden, NJ. Urban Climate, 34, 100699.
 • Schober P, Boer C, Schwarte L A (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5):1763-1768. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864
 • Schönberger V M & Cukier K (2013). Büyük Veri- Yaşama, Çalışma ve Düşünme Şeklimizi Dönüştürecek Bir Devrim. Çev. Banu Erol. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Sensuse D I, Cahyaningsih E & Wibowo W C (2015). Identifying Knowledge Management Process of Indonesian Government Human Capital Management using Analytical Hierarchy Process and Pearson Correlation Analysis. Procedia Computer Science, 72:233-243.
 • Sevli O (2016). A Platform for Processing Non-Structural Data by Big Data Analysis Methods and Associate It With Structural Data: Developing a Recommendation Engine based on Social Media. PhD Thesis, Süleyman Demirel University, Graduate School of Applied and Natural Sciences.
 • Şahin E K, Bovkir R & Aydinoğlu A Ç (2020). Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Etkisi. Harita Dergisi, 1-16.
 • Tan X, Han L, Zhang X, Zhou W, Li W & Qian Y (2021). A review of current air quality indexes and improvements under the multi-contaminant air pollution exposure. Journal of Environmental Management 279, 111681.
 • Taleb I, Serhani M A, Dssouli R (2018). Big Data Quality Assessment Model for Unstructured Data. 13th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT), 69-74.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetim Müdürlüğü (2017). 1. Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Raporu.
 • TechAmerica Foundation (2012). Demystifying big data: A practical guide to transforming the business of Government. TechAmerica Foundation: Federal Big Data Commission Report.
 • Terzi F & Ocakçı M (2017). Kentlerin Geleceği: Akıllı Kentler. İTÜ Vakfı Dergisi, 77:10-13.
 • Urban Sustainability Directors Network (USDN), (2015). Getting Smart About Smart Cities. USDN Innovation Fund.
 • URL 1: https://historicjournals.itu.int/viewer/699/?return=1&cssname=include#page=17&viewer=picture&o=&n=0&q= (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2021) URL 2: http://hadoop.apache.org/ (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-3: https://www.statista.com/markets/411/topic/ 446/demographics/#insights (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-4: https://www.mongodb.com/ (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-5: https://sim.csb.gov.tr/Home/HKI?baslik=HAVZA%20%C4%B0ZLEME%20S%C4%B0STEM%C4%B0 (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • US EPA (2018). Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality AQI Index. U.S. Environmental Protection Agency Office of Air Quality Planning and Standards.
 • Viceconti M, Hunter P & Hose R (2015). Big Data, Big Knowledge: Big Data for Personalized Healthcare. IEEE Journal Of Bİomedİcal And Health Informatics, 19(4):1209-1215.
 • Washburn D, Sindhu U, Balaouras S, Dines R A, Hayes N M & Nelson L E (2010). Helping CIOs understand ‘‘Smart City’’ initiatives: Defining the Smart City, its drivers, and the role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
 • Wei D, Wang B, Lin G, Liu D, Dong Z, Liu H, Liu Y (2017). Research on Unstructured Text Data Mining and Fault Classification Based on RNN-LSTM with Malfunction Inspection Report. Energies, 10(406). https://doi.org/10.3390/en10030406
 • White M (2012). Digital workplaces: vision and reality. Bus. Inf. Rev., 29(4):205–214.
 • WHO (2021). Official website of WHO. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/air-pollution. Erişim Tarihi: 02.04.2021.
 • Yin S & Kaynak O (2015). Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends. Point of View, 103(2):143-146.
 • Yue P & Jiang L (2014). BigGIS: How big data can shape next-generation GIS. The Third International Conference on Agro-Geoinformatics, 1-6. https://10.1109/AgroGeoinformatics.2014.6910649
Year 2022, Volume: 7 Issue: 3, 174 - 186, 15.12.2022
https://doi.org/10.29128/geomatik.938855

Abstract

References

 • Accenture (2015). Building and managing an intelligent cities in India.
 • Agarwal S & Rajan K S (2016). Performance Analysis of MongoDB versus PostGIS/PostGreSQL Databases for Line Intersection and Point Containment Spatial Queries. Spat. Inf. Res., 24:671–677. https://doi.org/10.1007/s41324-016-0059-1
 • Agrahari A & Rao D (2017). Big Data: Technologies, Tools and Trends. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(10):640-649.
 • Aktan E (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Albino V, Berardi U & Dangelico R M (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1):3–21.
 • Al Nuaimi E, Al Neyadi H, Mohamed N & Al-Jaroodi J (2015). Applications of big data to smart cities. Journal of Internet Services and Applications, 6(1), 25. https://doi.org/10.1186/s13174-015-0041-5
 • Anbaroğlu B (2021). Spatial Query Performance Analyses on a Big Taxi Trip Origin–Destination Dataset. In: Mobasheri A. (eds) Open Source Geospatial Science for Urban Studies. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58232-6_3
 • Aydın G (2017). NoSQL Veri Tabanları Üzerinde Bir Metin Madenciliği Uygulaması [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Aydınoğlu A Ç, Çölkesen İ, Şenbil M, Bovkır R, Yomralıoğlu T (2020). 116Y204 nolu TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu. TÜBİTAK ÇAYDAG, Ankara, 04.2020
 • BalaAnand M, Karthikeyan N, Karthik S & Sivaparthipan C B (2017). A Survey on BigData with Various V’s on comparison of Apache Hadoop and Apache Spark. Advances in Natural and Applied Sciences, 11(4):362-369.
 • Ballas D (2013). What Makes a ‘Happy City’? Cities 32(1), 39–50.
 • Baralis E, Dalla Valle A, Garza P, Rossi C & Scullino F (2017). SQL versus NoSQL databases for geospatial applications. 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3388-3397. https://doi.org/10.1109/BigData.2017.825834
 • Bilici Z & Babahanoğlu V (2018). Akıllı Kent Uygulamaları ve Konya Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9 (2), 124-139.
 • Čerešňák R & Kvet M (2019). Comparison of Query Performance in Relational a Non-Relation Databases. Transportation Research Procedia, 40, 170-177. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.027
 • Chourabi H, Nam T, Walker S, Gil-Garcia J R, Mellouli S & Nahon K (2012). Understanding Smart City initiatives: An integrative framework. 45. Hawaii international conference on system sciences, 2289-2297, 4–7 Ocak, Maui, HI.
 • Correia L M & Wünstel K (2011). Smart Cities applications and requirements. White Paper of the Experts Working Group, NetWorks European Technology Platform.
 • Cui L & Shi J (2020). Urbanization and its environmental effects in Shanghai, China. Urban Climate, 2: 1-15. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2012.10.008
 • Çetin M & Demirci O K (2016). Erzincan’da Doğal Gaz Kullanımının Hava Kalitesine Etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1):8-18.
 • Daşdemir Y & Kara B C (2019). Farklı İş Yükleri Altında NoSQL Sistemlerinin Performans Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(4), 1466-1477. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.547532
 • Demchenko Y & Membrey P (2014). Defining Architecture Components of the Big Data Ecosystem. International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), Minneapolis, MN, USA:104-112, https://doi.org/10.1109/CTS.2014.6867550
 • Demirarslan K O & Akıncı H (2018). CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doğ Afet Çev Derg, 4(1):11-27. https://doi.org/10.21324/dacd.344564
 • Demirci Y & Köseoğlu Ö (2018). Akıllı Şehirler ve Yerel Sorunların Çözümünde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı. 4(2), 40-57.
 • Doğan K & Arslantekin S (2016). Büyük veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi- DTCF Dergisi, 56(1), 15-36. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001461
 • Duarte L & Teodoro A C (2021). GIS Open-Source Plugins Development: A 10-Year Bibliometric Analysis on Scientific Literature. Geomatics 1(2), 206-245.
 • Egghe L & Leydesdorff L (2009). The relation between Pearson's correlation coefficient r and Salton's cosine measure. Journal of the American Society for information Science and Technology, 60(5):1027-1036.
 • Firican G (2017). The 10 Vs of Big Data. https://tdwi.org/articles/2017/02/08/10-vs-of-big-data.aspx. Erişim: 10.04.2021.
 • George G, Haas M R & Pentland A (2014). Big Data and Management. Academy of Management Journal, 57(2), 321-326. https://doi.org/10.5465/amj.2014.4002
 • Ghazal A, Rabl T, Hu M, Raab F, Poess M, Crolotte A & Jacobsen H A (2013). BigBench: Towards an Industry Standard Benchmark for Big Data Analytics. SIGMOD'13: Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1197–1208.
 • Goodchild M F (2021). GIS in the Era of Big Data. European Journal of Geography.
 • Gökşen Y & Aşan H (2015). Veri Büyüklüklerinin Veritabanı Yönetim Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişim: NOSQL. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(3). 125-131 https://doi.org/10.17671/btd.52374
 • Hashem I A T, Yaqoob I, Anuar N B, Mokhtar S, Gani A & Khan S U (2015). The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues. Information Systems, 47:98-115. https://doi.org/10.1016/j.is.2014.07.006.
 • Harrison G (2015). Next Generation Databases. Springer Science+Business Media, New York, ABD.
 • Hollands R G (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3):303-319.
 • Inter-American Development Bank (IDB) (2016). The Road toward Smart Cities: Migrating from Traditional City Management to the Smart City.
 • Jin X, Wah B W, Cheng X, Wang Y (2015). Significance and Challenges of Big Data Research. Big Data Research, 2, 59–64.
 • JRC (Europian Commision-Joint Research Centre) (2014). Scientific Pilot Study on Big Data Analysis.
 • Khan M A, Uddin M F, Gupta N (2014). Seven V’s of Big Data: Understanding Big Data to extract Value. Proceedings of 2014 Zone 1 Conference of the American Society for Engineering Education.
 • Khanduja V, Arora A & Garg S (2017). Applications of big data in real world: It’s not what you know. It’s what you do with what you know. 2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), 159-163. https://doi.org/10.1109/CCAA.2017.8229792
 • Landmark Solutions (2015). The 7 pillars of Big Data. White Papers. Erişim Adresi: https://www.landmark.solutions/portals/0/lmsdocs/whitepapers/the_7_pillars_of_big_data_whitepaper.pdf. Erişim Tarihi: 19.02.2021
 • Li S, Dragicevic S, Castro F A, Sester M, Winter S, Coltekin A, ... & Cheng T (2016). Geospatial big data handling theory and methods: A review and research challenges, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 115:119-133. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2015.10.012.
 • Lu J & Cao X (2015). PM2.5 pollution in major cities in China: Pollution status, emission sources and control measures. Fresenius Environ. Bull., 24:1338–1349.
 • Lu Y, Xie H, Arshika Zain S, Xu Z (2019). Geographic Information Systems and Big Data Driven Framework for Planning and Design of Smart Cities. 2019 4th International Conference on Information Systems Engineering (ICISE), 6-10. https://doi.org/10.1109/ICISE.2019.00009
 • McAfee A & Brynjolfsson E (2012). Big Data’s Management revolution. Harward Business Review.
 • McKinsey Global Institute (2011). Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity. McKinsey Global Institute, 1-6.
 • Microsoft (2013). The big bang: how the big data explosion is changing the world. Erişim Adresi: https://news.microsoft.com/2013/02/11/the-big-bang-how-the-big-data-explosion-is-changing-the-world/. Erişim Tarihi: 16.04.2021.
 • Ming Z, Luo C, Gao W, Han R, Yang Q, Wang L, Zhan J (2014). BDGS: A Scalable Big Data Generator Suite in Big Data Benchmarking, in: Information Security and Privacy. Information Security and Privacy, 138–154.
 • Mirabelli M C, Ebelt S, Damon S A (2020). Air Quality Index and air quality awareness among adults in the United States. Environmental Research,183, 109185.
 • Morcali M H & Akan D S (2017). Monitoring and Determination of Air Pollution Sources in Kahramanmaras. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(2), 105-115. https://doi.org/10.17780/ksujes.310602
 • Nam T A & Pardo T (2011). Conceptualizing Smart City With Dimensions Of Technology, People, and Institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 284-285.
 • Neirotti P, De Marco A, Cagliano A, Mangano G, Scorrano F (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 38, 25-36.
 • NESSI (2012). Big Data White Paper. Erişim Adresi: http://www.nessi-europe.com/Files/Private/NESSI_WhitePaper_BigData.pdf. Erişim Tarihi: 16.04.2021.
 • O’Grady M & O’Hare G (2012). How Smart Is Your City? Science 335(3), 1581–1582.
 • Onay A (2020). Büyük Veri Çağında İç Denetimin Dönüşümü. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(1):127-163. https://doi.org/10.31460/mbdd.620837
 • Oracle (2017). https://www.oracle.com/big-data/guide/what-is-big-data.html. Erişim: 13.04.2021.
 • Örselli̇ E & Akbay C (2019). Teknoloji ve Kent Yaşamında Dönüşüm: Akıllı Kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1):228-241. https://doi.org/10.33712/mana.544549
 • Özşahin E, Eroğlu İ, Pektezel H (2016). Keşan’da (Edirne) Hava Kirliliği. Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 36, 83-100.
 • Öztürk S & Atmaca H E (2017). İlişkisel ve İlişkisel Olmayan (NoSQL) Veri Tabanı Sistemleri Mimari Performansının Yönetim Bilişim Sistemleri Kapsamında İncelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 199-199. https://doi.org/10.17671/gazibtd.309303
 • Perkins L, Redmond E & Wilson J R (2018). Seven Databases in Seven Weeks. The Pragmatic Programmers, LLC, ABD.
 • Pokorny J (2013). NoSQL databases: a step to database scalability in web environment. IJWIS 9(1):69-82.
 • Rusu O, Halcu I, Grigoriu O, Neculoiu G, Sandulescu V, Marinescu M & Marinescu V (2013). Converting unstructured and semi-structured data into knowledge. 11th RoEduNet International Conference, Sinaia, 1-4.
 • Sabrin S, Karimi M, Fahad Md G R & Nazari R (2020). Quantifying environmental and social vulnerability: Role of urban Heat Island and air quality, a case study of Camden, NJ. Urban Climate, 34, 100699.
 • Schober P, Boer C, Schwarte L A (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5):1763-1768. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864
 • Schönberger V M & Cukier K (2013). Büyük Veri- Yaşama, Çalışma ve Düşünme Şeklimizi Dönüştürecek Bir Devrim. Çev. Banu Erol. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Sensuse D I, Cahyaningsih E & Wibowo W C (2015). Identifying Knowledge Management Process of Indonesian Government Human Capital Management using Analytical Hierarchy Process and Pearson Correlation Analysis. Procedia Computer Science, 72:233-243.
 • Sevli O (2016). A Platform for Processing Non-Structural Data by Big Data Analysis Methods and Associate It With Structural Data: Developing a Recommendation Engine based on Social Media. PhD Thesis, Süleyman Demirel University, Graduate School of Applied and Natural Sciences.
 • Şahin E K, Bovkir R & Aydinoğlu A Ç (2020). Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Etkisi. Harita Dergisi, 1-16.
 • Tan X, Han L, Zhang X, Zhou W, Li W & Qian Y (2021). A review of current air quality indexes and improvements under the multi-contaminant air pollution exposure. Journal of Environmental Management 279, 111681.
 • Taleb I, Serhani M A, Dssouli R (2018). Big Data Quality Assessment Model for Unstructured Data. 13th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT), 69-74.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetim Müdürlüğü (2017). 1. Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Raporu.
 • TechAmerica Foundation (2012). Demystifying big data: A practical guide to transforming the business of Government. TechAmerica Foundation: Federal Big Data Commission Report.
 • Terzi F & Ocakçı M (2017). Kentlerin Geleceği: Akıllı Kentler. İTÜ Vakfı Dergisi, 77:10-13.
 • Urban Sustainability Directors Network (USDN), (2015). Getting Smart About Smart Cities. USDN Innovation Fund.
 • URL 1: https://historicjournals.itu.int/viewer/699/?return=1&cssname=include#page=17&viewer=picture&o=&n=0&q= (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2021) URL 2: http://hadoop.apache.org/ (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-3: https://www.statista.com/markets/411/topic/ 446/demographics/#insights (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-4: https://www.mongodb.com/ (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • URL-5: https://sim.csb.gov.tr/Home/HKI?baslik=HAVZA%20%C4%B0ZLEME%20S%C4%B0STEM%C4%B0 (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021)
 • US EPA (2018). Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality AQI Index. U.S. Environmental Protection Agency Office of Air Quality Planning and Standards.
 • Viceconti M, Hunter P & Hose R (2015). Big Data, Big Knowledge: Big Data for Personalized Healthcare. IEEE Journal Of Bİomedİcal And Health Informatics, 19(4):1209-1215.
 • Washburn D, Sindhu U, Balaouras S, Dines R A, Hayes N M & Nelson L E (2010). Helping CIOs understand ‘‘Smart City’’ initiatives: Defining the Smart City, its drivers, and the role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
 • Wei D, Wang B, Lin G, Liu D, Dong Z, Liu H, Liu Y (2017). Research on Unstructured Text Data Mining and Fault Classification Based on RNN-LSTM with Malfunction Inspection Report. Energies, 10(406). https://doi.org/10.3390/en10030406
 • White M (2012). Digital workplaces: vision and reality. Bus. Inf. Rev., 29(4):205–214.
 • WHO (2021). Official website of WHO. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/air-pollution. Erişim Tarihi: 02.04.2021.
 • Yin S & Kaynak O (2015). Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends. Point of View, 103(2):143-146.
 • Yue P & Jiang L (2014). BigGIS: How big data can shape next-generation GIS. The Third International Conference on Agro-Geoinformatics, 1-6. https://10.1109/AgroGeoinformatics.2014.6910649

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Arif Çağdaş AYDINOĞLU 0000-0003-4912-9027

Rabia BOVKIR 0000-0002-9527-1350

Muzaffer BULUT 0000-0002-2996-9187

Project Number 116Y204
Publication Date December 15, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA AYDINOĞLU, A. Ç., BOVKIR, R., & BULUT, M. (2022). Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği. Geomatik, 7(3), 174-186. https://doi.org/10.29128/geomatik.938855
AMA AYDINOĞLU AÇ, BOVKIR R, BULUT M. Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği. Geomatik. December 2022;7(3):174-186. doi:10.29128/geomatik.938855
Chicago AYDINOĞLU, Arif Çağdaş, Rabia BOVKIR, and Muzaffer BULUT. “Akıllı şehirlerde büyük coğrafi Veri yönetimi Ve Analizi: Hava Kalitesi örneği”. Geomatik 7, no. 3 (December 2022): 174-86. https://doi.org/10.29128/geomatik.938855.
EndNote AYDINOĞLU AÇ, BOVKIR R, BULUT M (December 1, 2022) Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği. Geomatik 7 3 174–186.
IEEE A. Ç. AYDINOĞLU, R. BOVKIR, and M. BULUT, “Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği”, Geomatik, vol. 7, no. 3, pp. 174–186, 2022, doi: 10.29128/geomatik.938855.
ISNAD AYDINOĞLU, Arif Çağdaş et al. “Akıllı şehirlerde büyük coğrafi Veri yönetimi Ve Analizi: Hava Kalitesi örneği”. Geomatik 7/3 (December 2022), 174-186. https://doi.org/10.29128/geomatik.938855.
JAMA AYDINOĞLU AÇ, BOVKIR R, BULUT M. Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği. Geomatik. 2022;7:174–186.
MLA AYDINOĞLU, Arif Çağdaş et al. “Akıllı şehirlerde büyük coğrafi Veri yönetimi Ve Analizi: Hava Kalitesi örneği”. Geomatik, vol. 7, no. 3, 2022, pp. 174-86, doi:10.29128/geomatik.938855.
Vancouver AYDINOĞLU AÇ, BOVKIR R, BULUT M. Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analizi: hava kalitesi örneği. Geomatik. 2022;7(3):174-86.