Year 2015, Volume 5 , Issue 4, Pages 239 - 244 2016-02-21

ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI

Sevinç Kant Sökel [1] , Özgür Önal [2]


  Acil Sağlık Hizmetleri sunan sağlık personelinin karşılaştığı mesleki riskleri belirlemek amacıyla araştırma planlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Ambulans Başhekimliği’ne bağlı görev yapan personel oluşturmaktadır. Anket uygulama hızı %79,84’dür (210/263). Sosyodemografik özellikleri, meslek risklerini ve koruyucu uygulamaları içeren sorulardan oluşan anket 01-31 Ocak 2014 tarihleri arasında yüz-yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 19,0 istatistik programında yapılmıştır. Tanımlayıcı özellikler yüzdelik, mesleki riskler ki kare testi ile değerlendirilmiş, p değeri 0,05 olarak alınmıştır. Katılımcıların %55,7’si erkek, %63,8’i evli, %52,4’ü acil tıp teknisyeni ve %59,0’u A2 istasyonunda ve %5,2’side komuta merkezinde çalışmaktadır.En genç grup paramedikler (25,1+4,5 yıl) ve ATT’lerdir (25,4+4,7 yıl). Katılımcıların mesleki riskleri son 1 yıl için incelenmiş; iş kazası geçirme sıklığı %3,8, meslek veya işe bağlı hastalık geçirme sıklığı  %9,0, %44,3’ünde kas iskelet rahatsızlığı, %22,9’unda kan ve vücut sıvıları ile riskli temas belirlenmiştir. Ambulansta trafik kazası geçirenler %11,0’dir. %15,7’si psikolojik olarak kendini sıklıkla/çok sıklıkla kötü hissettiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların mesleki risklerini etkileyen faktörler incelendiğinde, 30 yaş altı grupta iş kazası sıklığı daha yüksektir (p=0,044). Doktor ve diğer sağlık personelinde meslek veya işe bağlı hastalık geçirme durumu daha risklidir (p=0,009). Kas iskelet sistemi rahatsızlığı geçirme durumu kadınlarda daha sık görülmüştür (p=0,000). Paramedik (%18,2) ve şoförler (%16,3) ambulansta trafik kazası geçirme yönünden risk altında olduğu belirlenmiştir. Acil sağlık istasyonu çalışanlarında yukarıda saptanan mesleki riskler ve etkileyen faktörlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Acil Sağlık İstasyonu; mesleki risk; sağlık çalışanları.
Primary Language tr
Journal Section Original Research
Authors

Author: Sevinç Kant Sökel

Author: Özgür Önal

Dates

Publication Date : February 21, 2016

Bibtex @ { gopctd265847, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {239 - 244}, doi = {10.16899/ctd.46579}, title = {ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI}, key = {cite}, author = {Kant Sökel, Sevinç and Önal, Özgür} }
APA Kant Sökel, S , Önal, Ö . (2016). ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI. Çağdaş Tıp Dergisi , 5 (4) , 239-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gopctd/issue/25166/265847
MLA Kant Sökel, S , Önal, Ö . "ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016 ): 239-244 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gopctd/issue/25166/265847>
Chicago Kant Sökel, S , Önal, Ö . "ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016 ): 239-244
RIS TY - JOUR T1 - ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI AU - Sevinç Kant Sökel , Özgür Önal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 244 VL - 5 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI %A Sevinç Kant Sökel , Özgür Önal %T ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Kant Sökel, Sevinç , Önal, Özgür . "ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI". Çağdaş Tıp Dergisi 5 / 4 (February 2016): 239-244 .
AMA Kant Sökel S , Önal Ö . ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI. J Contemp Med. 2016; 5(4): 239-244.
Vancouver Kant Sökel S , Önal Ö . ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ RİSK DURUMLARI. Çağdaş Tıp Dergisi. 2016; 5(4): 244-239.