Year 2017, Volume 7 , Issue 4, Pages 323 - 328 2017-12-04

Detailed Analysis of Rabies Suspect Contact Cases After Emergency Service Application: Dumlupınar University Faculty of Medicine Evliya Çelebi Hospital Experience
Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi

Emine Kadıoğlu [1] , Cemile Uyar [2] , Ahmet Özmen [3]


Aim: Despite the development of rabies vaccine in 1885, 30,000 to 70,000 people worldwide die from rabies infection every year, according to the World Health Organization. Suspicious contact with rabies in our country is one of the most important problems in terms of infectious diseases. We believe that the determination of the characteristics of the patients evaluated in terms of rabies will be useful in helping us to solve this popular problem.

Materials and Methods: In our study, 862 cases who applied to Emergency Department of DPU Evliya Çelebi Training and Research Hospital between June 2014 and May 2016 were analyzed by age, gender, place of residence (rural / urban center), contact pattern or wound information (deep / Superficial), vaccination or immunoglobulin application, rabies suspected animal species, sex, and whether or not they are owned retrospectively. Data were expressed as mean ± standard error (SEM) and%.

Results: The mean age of the cases was 29.5 ± 0.65 years, 566 males, 296 females, 772 males and 90 females from rural areas. It was determined that 350 animals were owned, and 512 animals were not owned. Of the animal bites, 492 were dogs, 340 were cats, 10 were mice, 9 were cows and 4 were horse bites. 399 cases were bite, 273 cases were scratching, 166 cases were biting and scratching, 16 cases were open wound contact and 9 cases were taken for prophylactic vaccination program for other reasons. 

Conclusion: We have shown that rape suspicious contacts are a part of our work and in this context we remain a serious public health problem for our country. After the prophylaxis done, there was no rabies infection at the time when we were studying in our region. This shows that the follow-up and prophyllines are appropriate.


Amaç: Kuduz aşısı 1885 yılında geliştirilmesine rağmen dünya sağlık örgütü verilerine göre hala dünya genelinde her yıl 30.000- 70.000 kişi kuduz enfeksiyonundan ölmektedir. Ülkemizde kuduz şüpheli temas vakaları enfeksiyon hastalıkları açısından en önemli sorunlardan biridir. Kuduz riski açısından değerlendirilen hastaların özelliklerinin belirlenmesinin bu halk sağlığı sorununun çözümü için bize yol gösterici olması açısından faydalı olacağı kanısındayız.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Haziran 2014 - Mayıs 2016 tarihleri ara¬sında DPÜ Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran 862 vaka verileri yaş, cinsiyet, ikamet ettikleri yer (kırsal alan/ kent merkezi), temas şekli veya yara bilgileri (derin/ yüzeysel), aşı ya da immünglobulin uygulanıp uygulanmadığı, kuduz şüpheli hayvanın türü, cinsi, sahipli olup olmadığı şeklinde retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Veriler ortalama ± standart hata (SEM) ve % ile ifade edildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 29.5±0.65 yıl, 566’ sı erkek, 296’ sı kadın, 772 olgunun kentsel, 90 olgunun kırsal kesimden başvurduğu gözlendi. Hayvanların 350’si sahipli, 512’si sahipsiz olduğu belirlendi. Hayvan ısırıklarının 492’ ini köpek, 340’ ini kedi, 10’unu fare, 9’ unu inek ve 4’ ünü at ısırıkları oluşturmaktaydı. 399 olgu ısırılma, 273 olgu tırmalama, 166 olgu ısırılma ve tırmalama, 16 olgu açık yaraya temas, 9 olgu ise diğer nedenlerle profilaktik aşı programına alınmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda kuduz şüphe¬li temas vakalarının bölgemiz ve bu bağlamda ülkemiz için hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini göstermekteyiz. Yapılan profilaksiler sonrasında bölgemizde çalışma yaptığımız dönemde hiç kuduz enfeksiyonuna rastlanmamıştır. Bu da yapılan takip ve proflaksilerin  uygun olduğunu göstermektedir.


  • 1. World Health Organization. WHO expert consultation on rabies. WHO Tech Rep Ser, Abstract 931, pg. 88, 2005.
  • 2. Fauquet CM, Mayo MA, Maniloff J, et al. Virus Tax¬onomy. Eighth report of the international committee on the nomenclature of viruses. Elsevier Academic Press, Inc. San Diego, CA. 2005.
  • 3. Warrell MJ, Warrell DA. Rabies and other lyssavirus diseases. Lancet 2004; 363: 959-69.
  • 4. Knobel DL, Cleaveland S, Coleman PG, Fevre EM, Meltzer MI, Miranda MEG, et al. Re-evaluating the burden of rabies in Africa and Asia. Bull World Health Organ 2005;83(5):360-8.
  • 5. Davas Aksan A, Durusoy R. [The evaluation of communicable disease data in the new surveillance system according to development level of the region]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1655-64.
  • 6. Goktaş P, Ceran N, Karagul E, Cicek G, Ozyurek S. Kuduz Aşı Merkezine Başvuran 11,017 Olgunun Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2002; 15 : 12-5.
  • 7. Kuduz Riskli Temas Gorulme ve Kuduz Mortalite Hızları, 1973-2003.Temel Sağlık hizmetleri Genel Mudurluğu Calışma yıllığı 2003 Ankara:Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2004; 105.
  • 8. World Health Organization. Weekly epidemiological record Relevé épidémiologique hebdomadaire. WHO, Geneva 2010;85(32): 309- 20.
  • 9. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2003.[Seen of Rabies-suspected Animal Contact and Rabies Mortality Rates, Turkey,1973-2003]. 1. Baskı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2004. p.105.
  • 10. Baykam N, Namdar O, Erten Ö. [Rabies disease]. Özkan S, Türkyılmaz B, Battal İ, Aslantekin F, editörler. Zoonotik Hastalıklar Hizmet İçi Eğitim Modülü-Zoonotik Hastalıklar. 1. Baskı. Yayın No: 799. Ankara: Başak Matbaacılık; 2011. p.81-104.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Emine Kadıoğlu (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Cemile Uyar
Institution: Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Kütahya
Country: Turkey


Author: Ahmet Özmen
Institution: Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Kütahya
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 4, 2017

Bibtex @research article { gopctd361164, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {323 - 328}, doi = {10.16899/gopctd.361164}, title = {Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi}, key = {cite}, author = {Kadıoğlu, Emine and Uyar, Cemile and Özmen, Ahmet} }
APA Kadıoğlu, E , Uyar, C , Özmen, A . (2017). Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi. Çağdaş Tıp Dergisi , 7 (4) , 323-328 . DOI: 10.16899/gopctd.361164
MLA Kadıoğlu, E , Uyar, C , Özmen, A . "Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017 ): 323-328 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gopctd/issue/31866/361164>
Chicago Kadıoğlu, E , Uyar, C , Özmen, A . "Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017 ): 323-328
RIS TY - JOUR T1 - Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi AU - Emine Kadıoğlu , Cemile Uyar , Ahmet Özmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.361164 DO - 10.16899/gopctd.361164 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 328 VL - 7 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.361164 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.361164 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi %A Emine Kadıoğlu , Cemile Uyar , Ahmet Özmen %T Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.361164 %U 10.16899/gopctd.361164
ISNAD Kadıoğlu, Emine , Uyar, Cemile , Özmen, Ahmet . "Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 4 (December 2017): 323-328 . https://doi.org/10.16899/gopctd.361164
AMA Kadıoğlu E , Uyar C , Özmen A . Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi. J Contemp Med. 2017; 7(4): 323-328.
Vancouver Kadıoğlu E , Uyar C , Özmen A . Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(4): 328-323.