Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 264 - 270 2018-09-30

Determination of knowledge and anxiety levels of the fathers of the children who will undergo surgical intervention
Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Işıl Işık andsoy [1] , Saeda Omran Mohamed ALSAWI [2]


Aim: Surgical intervention is a stressful for the children and their parents. The study was carried out in to determine information and anxiety levels of the father of the children who will undergo surgical intervention.

Method: The population of the study comprised 180 fathers who accepted to attend this study between 1 March - 31 June 2017 in university hospital in Karabük . The data were collected with the descriptive data form and State-Trait Anxiety Inventory.  Number, mean, standard deviation, Anova  and t tests were used in the analysis.

Results: The study determined that 73,3% of the fathers were aged between 31-40, 57,2% of the fathers were high school graduates, 89,4% had 1-3 children, 35,5% of the children were the 3rd children, adenoid and tonsillectomy were performed in 34,4% of their children . It was determined that 84,4% of the fathers had a previous hospital experience, and the information about the surgical process was provided to the fathers by surgeon at 66,7%.  The study determined that 42,8% of the fathers experienced anxiety for unsuccessful surgical intervention, while 28,9% of the fathers anxiety for not knowing home care.  The state scale point average of the fathers was 56,57±13,11,  trait scale point average was 50,99±10,36 with a medium level anxiety. While there was no significant difference between the ages of the fathers and the scale points (p>0.05), there was a significant difference between the gender of the children and the state and trait anxiety point averages of the fathers (p>0.05). There was no significant difference found between pre-operative information of the fathers and State-Anxiety Scale scores (p>0.05). 

Conclusion: The father of the children who underwent surgical intervention was anxious. It is recommended to perform nursing interventions so as to eliminate fathers’ anxiety within the framework of a family-centered approach for the children that undergo surgical intervention. 

Amaç: Cerrahi girişim, çocuk hasta ve ebeveynleri için stres oluşturmaktadır. Araştırma cerrahi girişim geçirecek çocukların babalarının ameliyata ilişkin bilgilerini ve anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Karabük ilinde bulunan bir araştırma hastanesinde 1 Mart-31 Haziran 2017 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 180 baba oluşturdu. Veriler tanıtıcı bilgi formu ile Durumluk-Sürekli Anksiyete ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sayı, ortalama, standart sapma ve t testleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada babaların %73,3’ünün 31-40 yaş arasında, %57,2’sinin lise mezunu, %89,4’ünün 1-3 arası çocuğa sahip olduğu, çocukların %35,5’inin 3.çocuk olduğu, %34,4’ünün adenoid ve tonsillektomi geçireceği belirlendi. Babaların %84,4’ünün daha önce hastane deneyimi yaşadığı, %66,7’sine cerrahi sürece ait bilgilendirmenin cerrah tarafından yapıldığı saptandı. Babaların %42,8’inin cerrahi girişimin başarısız olması %28,9’unun evde bakımında yetersizlik hissetme nedeniyle endişe yaşadığı belirlendi. Babaların durumluk ölçek puan ortalamasının 56,57±13,11,  sürekli ölçek puan ortalamasının ise 50,99±10,36 olduğu ve orta düzeyde anksiyete yaşadıkları saptandı. Babaların sürekli anksiyete ile durumluk anksiyete puan ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Babaların yaşları ile ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmazken p>0.05), çocukların cinsiyeti ile babaların durumluk ve sürekli anksiyete puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Babaların ameliyat öncesi bilgilendirmeyi yeterli bulduğu, bilgilendirme durumu ile durumluk ve sürekli anksiyete ölçek puanları arasında anlamlı bir fark belirlenmedi (p>0.05).

Sonuç: Cerrahi girişim geçiren çocukların babalarının anksiyeteli olduğu görüldü. Bu bağlamda aile merkezli yaklaşım çerçevesinde babaların da anksiyetesini gidermeye yönelik hemşirelik girişimlerinin yapılması önerilmektedir.

  • 1. Sadhasivam S, Cohen LL, Szabova A et al. Real-time assessment of perioperative behaviors and prediction of perioperative outcomes. Anesthesia & Analgesia 2009;108(3):822-826.2. Er M. Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49(2): 155-168.3. Akyolcu N. Perioperatif hasta ve ailesinin gereksinimleri ve hemşirenin rolü, Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri 26-30 Mayıs 2004 Antalya, Kongre Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2004, 97-108.4. Altay NC. Çocuklarda ameliyat öncesi hazırlık. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008; 68-26.5. Baykoç N. Hastanede çocuk ve genç. Ankara: Gazi Kitabevi, 2006,s.62-646. Chorney JM, Kain ZN. Family-centered pediatric perioperative care. Anesthesiology 2010; 112:751-5.7. Dağlı S, Demirci M, Kavalcı A et al. Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların ve ailelerinin ameliyat hakkında bilgilendirilmesinin preoperatif anksiyete ve postoperatif davranış değişiklikleri üzerine olan etkileri. Avaliable at: http://tip.baskent.edu.tr/egitim/mezuniyetoncesi/calismagrp/ogrsmpzsnm14/14.S14.pdf. Accessed October 10, 2017.8. Dreger VA, Tremback TF. Management of preoperative anxiety in children. Aorn Journal 2006;84 (5): 77-804.9. Durualp E, Bütün Ayhan A. Hasta çocukların gelişimi ve eğitimi. Çocukların ve Ailelerin Tanı, Tedavi ve Ameliyata Hazırlanması, Anadolu Üniversitesi Yayınları. 2015, s.114-117.10. Gürlek, Erdim, L., Bozkurt, G., İnal, S. (2006). Annelerin çocuklarının hastaneye yatışından etkilenme durumlarının araştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9: 36-43.11. Haiat H, Bar-Mor G, Shochat M. The world of the child: a world of play even in the hospital. Journal of Pediatric Nursing 2003; 18(3): 209-214.12. Mooney KM. Perioperative management of the pediatric patient. Plast Surg Nurs 1997; 17:69-73.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3076-5525
Author: Işıl Işık andsoy (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1240-5190
Author: Saeda Omran Mohamed ALSAWI
Institution: Al-Khums Merkez Öğretim Hastanesi
Country: Libya


Dates

Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { gopctd404261, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {264 - 270}, doi = {10.16899/gopctd.404261}, title = {Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Işık andsoy, Işıl and Omran Mohamed ALSAWI, Saeda} }
APA Işık andsoy, I , Omran Mohamed ALSAWI, S . (2018). Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi , 8 (3) , 264-270 . DOI: 10.16899/gopctd.404261
MLA Işık andsoy, I , Omran Mohamed ALSAWI, S . "Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 264-270 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gopctd/issue/37024/404261>
Chicago Işık andsoy, I , Omran Mohamed ALSAWI, S . "Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 264-270
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Işıl Işık andsoy , Saeda Omran Mohamed ALSAWI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.404261 DO - 10.16899/gopctd.404261 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 270 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.404261 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.404261 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi %A Işıl Işık andsoy , Saeda Omran Mohamed ALSAWI %T Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.404261 %U 10.16899/gopctd.404261
ISNAD Işık andsoy, Işıl , Omran Mohamed ALSAWI, Saeda . "Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 3 (September 2018): 264-270 . https://doi.org/10.16899/gopctd.404261
AMA Işık andsoy I , Omran Mohamed ALSAWI S . Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. J Contemp Med. 2018; 8(3): 264-270.
Vancouver Işık andsoy I , Omran Mohamed ALSAWI S . Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 270-264.