Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ

Year 2022, Issue: 13, 41 - 51, 02.08.2022

Abstract

Oyun, insanlık tarihinde sanat ile özdeş ve dolayısıyla onun tarihlendirilmesi ile de zamandaştır. Tarihöncesi zamana dair önemli bilgiler aktaran Altamira Mağarası'nın duvarlarındaki sanatsal edimin bilinen ilk ürünleri bugün, "öykünme", "özdeşleyim" ve "ritüel" kavramları ile beraber ele alınmaktadır. Çalışma, Modernizm öncesi tarihsel süreçte sanat ve oyunun kökeni ve birbirleriyle ilişikliği sorunsalını, bu olguları tali olarak besleyen mimesis, estetik, pozitivist felsefe, zanaat ile ilişkilendirilerek ele almakta ve 'oyunun metodolojisi' ile kesişen 'sanatsal edime' teorik bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

References

 • AGAMBEN, G. (2020). Çocukluk ve Tarih ‘Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme’, (Çev.) PARLAK, B. Alfa Basım Yayım Dağıtım San ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
 • AGAMBEN, G. (2019). İçeriksiz Adam, (Çev.) ATAKAY, K., MonoKL Yayınları, İstanbul.
 • ARTUN, A. (2012). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi 'Estetik Modernizmin Tasfiyesi', İletişim Yayınları, İstanbul.
 • BOZKURT, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları, Sentez Yayıncılık, Ankara.
 • FOSTER, H. (2017). Yeni Kötü Günler. ‘Sanat, Eleştiri, Acil Durum’, (Çev.) AYDAR, F. B., Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • GADAMER, H.G. (2017). Güzelin Günceliği ‘Oyun, Sembol ve Festival Olarak Sanat’, (Çev.) TEPEBAŞLI, F. Çizgi Kitabevi, İstanbul.
 • GOMBRICH, E.H. (1992). Sanat ve Yanılsama, (Çev.) CEMAL,A., Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • FARRELLY, E. (2015). Mutluluğun Sakıncaları, (Çev. GÖKYARAN, E., YKY, İstanbul.
 • HEİDEGGER, M. (2011). Sanat Eserinin Kökeni, (Çev.) Tepebaşlı. F.,) De Ki Basım Yayım Ltd. Ankara.
 • HUİZİNGA, J. (2006). Homo Ludens ' Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme', (Çev.) KILIÇBAY. M.A., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ARTUN, Altınyıldız, Nur, Roysi OJALVO (Der.). (2012). Arzu Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek. İletişim Yayınları, İstanbul:.
 • RANCİERE, J. (2012). Estetiğin Huzursuzluğu ‘Sanat Rejimi ve Politika’, (Çev.) KILIÇ, U.A., İletişim yayınları, İstanbul.
 • SENNET, R. (2019). Zanaatkâr, (Çev.) PEKDEMİR, M., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • SCHİLLER, F.V. (1990), İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, (Çev.) ÖZGÜ M., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • SHİNER, L. (2013). Sanatın İcadı “Bir Kültür Tarihi” (Çev.) TÜRKMEN, İ., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • SU, S. (2014). Çağdaş Sanatın Felsefi Söylemi, Profil Yayıncılık, İstanbul.

Year 2022, Issue: 13, 41 - 51, 02.08.2022

Abstract

References

 • AGAMBEN, G. (2020). Çocukluk ve Tarih ‘Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme’, (Çev.) PARLAK, B. Alfa Basım Yayım Dağıtım San ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
 • AGAMBEN, G. (2019). İçeriksiz Adam, (Çev.) ATAKAY, K., MonoKL Yayınları, İstanbul.
 • ARTUN, A. (2012). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi 'Estetik Modernizmin Tasfiyesi', İletişim Yayınları, İstanbul.
 • BOZKURT, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları, Sentez Yayıncılık, Ankara.
 • FOSTER, H. (2017). Yeni Kötü Günler. ‘Sanat, Eleştiri, Acil Durum’, (Çev.) AYDAR, F. B., Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • GADAMER, H.G. (2017). Güzelin Günceliği ‘Oyun, Sembol ve Festival Olarak Sanat’, (Çev.) TEPEBAŞLI, F. Çizgi Kitabevi, İstanbul.
 • GOMBRICH, E.H. (1992). Sanat ve Yanılsama, (Çev.) CEMAL,A., Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • FARRELLY, E. (2015). Mutluluğun Sakıncaları, (Çev. GÖKYARAN, E., YKY, İstanbul.
 • HEİDEGGER, M. (2011). Sanat Eserinin Kökeni, (Çev.) Tepebaşlı. F.,) De Ki Basım Yayım Ltd. Ankara.
 • HUİZİNGA, J. (2006). Homo Ludens ' Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme', (Çev.) KILIÇBAY. M.A., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ARTUN, Altınyıldız, Nur, Roysi OJALVO (Der.). (2012). Arzu Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek. İletişim Yayınları, İstanbul:.
 • RANCİERE, J. (2012). Estetiğin Huzursuzluğu ‘Sanat Rejimi ve Politika’, (Çev.) KILIÇ, U.A., İletişim yayınları, İstanbul.
 • SENNET, R. (2019). Zanaatkâr, (Çev.) PEKDEMİR, M., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • SCHİLLER, F.V. (1990), İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, (Çev.) ÖZGÜ M., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • SHİNER, L. (2013). Sanatın İcadı “Bir Kültür Tarihi” (Çev.) TÜRKMEN, İ., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • SU, S. (2014). Çağdaş Sanatın Felsefi Söylemi, Profil Yayıncılık, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sevtap ÖRGEL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3094-0453
Türkiye

Publication Date August 2, 2022
Submission Date July 14, 2022
Acceptance Date July 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 13

Cite

Bibtex @research article { gorunum1143698, journal = {Görünüm}, issn = {2458-8970}, address = {Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 41300 İzmit/Kocaeli}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2022}, number = {13}, pages = {41 - 51}, title = {MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ}, key = {cite}, author = {Örgel, Sevtap} }
APA Örgel, S. (2022). MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ . Görünüm , (13) , 41-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1143698
MLA Örgel, S. "MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ" . Görünüm (2022 ): 41-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1143698>
Chicago Örgel, S. "MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ". Görünüm (2022 ): 41-51
RIS TY - JOUR T1 - MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ AU - SevtapÖrgel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Görünüm JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 51 VL - IS - 13 SN - 2458-8970- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Vision MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ %A Sevtap Örgel %T MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ %D 2022 %J Görünüm %P 2458-8970- %V %N 13 %R %U
ISNAD Örgel, Sevtap . "MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ". Görünüm / 13 (August 2022): 41-51 .
AMA Örgel S. MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ. Vision. 2022; (13): 41-51.
Vancouver Örgel S. MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ. Görünüm. 2022; (13): 41-51.
IEEE S. Örgel , "MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN VE SANAT KAVRAMLARININ İLİŞKİSELLİĞİ", Görünüm, no. 13, pp. 41-51, Aug. 2022

İndex Bilgisi

Asos İndex