Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 339 - 346, 30.09.2019

Abstract

References

 • Asatekin, G., “The Role of the İnhabitant in Conservation A Proposals for the Evaulation of Trational Residential Architecture in Anatolia”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 42-56, (1994).
 • Binan, C., “13.yy Anadolu Kervansarayları Koruma Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, İstanbul; 1,24, (1990).
 • Frold, W., , “Anıtlar, Bakım ve Onarımları”, Çev. B.Özer, Akademi yayınevi, İstanbul, 5:4-14, (1966).
 • Kıray, M.B., “Kent Sosyolojisi Açısından Tarihi Çevre Koruma”, Aynı Basım, İstanbul, 2,15, (1985).
 • Önge, Y., “Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Hamamları”, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 9- 77, (1995).
 • Eyice, S., “İznik’te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, C.11, S.15, 99-120, (1960).
 • Önge, Y., "Koca Sinan'ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik: Merkezî Kubbeli Örtü Sistemleri”, 2. Uluslararası Türk ve lslâm BBilim ve Teknoloji Tarihl Kongresi, Cilt II, İstanbul, 82,85 (1986).
 • Dağtekin, E., “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Hamam Tipolojisi ve Buna Bağlı Koruma Ölçütlerinin Oluşturulması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2007).
 • Asatekin, G.,” Koruma Kuramlarında Özgünlük Kavramı Üzerine”, Mimarlık Dergisi, Ankara; 311-56, (2003).
 • Şentürk, A., “Mimaride Estetik Olgusu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yayınları, İstanbul, 83-90, (1995).
 • Ahunbay, Z., “Protection and Restoration of Historical Environment”, Building Industry Centre, İstanbul, 18-126, (1996).
 • Ziss, A., “Estetik”, DE Yayınevi, İstanbul, 182, (1984).
 • Madran, E., Özgönül, N., “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması”, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 61,74, (2005).

A REVIEW OF HAMMAMS OF THE SOUTHEASTERN REGION OF ANATOLIA

Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 339 - 346, 30.09.2019

AbstractThe
differences in the process of formation, purpose of construction, the extent
and the materials of cultural heritage also render a difference in the decision
making and approach to its preservation and restoration. However a common
decision making in terms of preservation can be made in buildings that are
located within the same compound or region that have a cultural continuity and
that sustain similar typologic values. The hammams that are located within the
boundaries of the Southeastern Anatolia Region remain as local and rear
buildings depending on the climate of the region, the materials that are used
and their construction techniques despite bearing common characteristics with
many others that have been built in Anatolia. Forty hammams in the region have
been reviewed in terms of their typologies, architectural values and the status
they had been preserved in within the scope of this article and certain
suggestions have been developed for the purposes of establishing common
decisions in their preservation and their passing on to the future.
References

 • Asatekin, G., “The Role of the İnhabitant in Conservation A Proposals for the Evaulation of Trational Residential Architecture in Anatolia”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 42-56, (1994).
 • Binan, C., “13.yy Anadolu Kervansarayları Koruma Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, İstanbul; 1,24, (1990).
 • Frold, W., , “Anıtlar, Bakım ve Onarımları”, Çev. B.Özer, Akademi yayınevi, İstanbul, 5:4-14, (1966).
 • Kıray, M.B., “Kent Sosyolojisi Açısından Tarihi Çevre Koruma”, Aynı Basım, İstanbul, 2,15, (1985).
 • Önge, Y., “Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Hamamları”, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 9- 77, (1995).
 • Eyice, S., “İznik’te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, C.11, S.15, 99-120, (1960).
 • Önge, Y., "Koca Sinan'ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik: Merkezî Kubbeli Örtü Sistemleri”, 2. Uluslararası Türk ve lslâm BBilim ve Teknoloji Tarihl Kongresi, Cilt II, İstanbul, 82,85 (1986).
 • Dağtekin, E., “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Hamam Tipolojisi ve Buna Bağlı Koruma Ölçütlerinin Oluşturulması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2007).
 • Asatekin, G.,” Koruma Kuramlarında Özgünlük Kavramı Üzerine”, Mimarlık Dergisi, Ankara; 311-56, (2003).
 • Şentürk, A., “Mimaride Estetik Olgusu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yayınları, İstanbul, 83-90, (1995).
 • Ahunbay, Z., “Protection and Restoration of Historical Environment”, Building Industry Centre, İstanbul, 18-126, (1996).
 • Ziss, A., “Estetik”, DE Yayınevi, İstanbul, 182, (1984).
 • Madran, E., Özgönül, N., “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması”, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 61,74, (2005).
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Architecture
Journal Section Architecture
Authors

Emine Ekinci Dağtekin 0000-0002-6868-5267

Zehra Gediz Urak

Publication Date September 30, 2019
Submission Date May 12, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Ekinci Dağtekin, E., & Urak, Z. G. (2019). A REVIEW OF HAMMAMS OF THE SOUTHEASTERN REGION OF ANATOLIA. Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, 7(3), 339-346.