About

GAUN Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD yılda bir çıkar ve çifte-kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası ve hakemli bir akademik dergidir Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan veya lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan öğrencilerden gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD, Arkeoloji, Gastronomi, İşletme, İktisat, İletişim, Coğrafya, Tarih, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Hukuk, Dilbilim, Folklor, Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji alanlarından yayın kabul etmektedir. Ayıntâb Araştırmaları Dergisi'nde, sadece Gaziantep ve yöresi ile ilgili makaleler yayımlanır.

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Ayıntâb Araştırmaları Dergisi AAD’ye gönderilen makaleler, makale yayın ilkelerinde belirtildiği üzere, APA yazım ve atıf standartlarını takip etmelidir.

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

ÖNEMLİ DUYURULAR:

1. Yazarlarımız burada ekli dosyaya tıklayarak dergimiz formatına uygun Word dosyası indirebilirler ve yazılarını bu dosyadaki stil galerisine göre biçimlendirebilirler: Örnek Makale Word Dosyası

2. Bütün makaleler APA yazım ve atıf standardına uymak zorundadır. Yazım standartlarına uymayan makaleler doğrudan reddedilirler. 

3. Değerli yazarlarımız, makalenizi dergipark'a gönderdiğiniz esnada girdiğiniz yazar sıralaması, yayının kabulünden sonra yer alacak ve atıfta bulunacak yazar sıralamasıdır. Lütfen tercihlerinizi buna göre yapınız. AYINTÂB ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AAD sistem bilgisini verili kabul eder, bu hususta yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.CoğrafyaCoğrafya

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.