Research Article
BibTex RIS Cite

Gaziantep Orta Mektebi Muallimlerinden Hayrettin İlhan’ın Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları Adlı Kitabı Ve İncelemesi

Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 69 - 79, 30.12.2018

Abstract

Hayatı hakkında
fazla bir bilgiye sahip olunmayan Hayrettin İlhan’ın tek şiir kitabı 1928
yılında yayınlanan
Vatanım İçin İstiklâl
Hatıraları
adlı eseridir. Şiirlerinin içeriğinin temelini İstiklâl
Savaşı’nın geçtiği yıllar oluşturur. İlk şiirlerinde karamsar bir tablo çizen
Hayrettin İlhan, daha sonraki şiirlerinde İstiklâl mücadelesinin kazanılmasıyla
iyimser olan manzarayı okuyucuya vermeye çalışır. Şiir denemelerinde aşk
konusuna sadece bir şiirinde yer veren şair, Türklük ve Turancılık kavramlarına
kendi bilgisi ölçüsünde yer verir. Vezin olarak heceyi, kafiye olarak tam
kafiyeyi, şekil olarak da hem halk şiiri hem de Batılı nazım şekillerini
kullanır.
 

References

 • Börekçi, Muhsine, “Atatürk – dil ve kültür”, Atatürk üniversitesi türkiyat araştırmaları dergisi, S. 31, 2006, s. 15-21.
 • Çetin, N., (2004). şiir çözümleme yöntemi, Öncü kitap yayınları, Ankara.
 • Gökalp, Z., (2004). Türkçülüğün esasları, MEB yayınları, İstanbul.
 • Hayrettin İ., (1928). Vatanım için istiklâl hatıraları, Gazi Ayıntab havadis matbaası.
 • Karatay, O., (2003). İran ile turan, karam yayınları, Ankara.
 • Oğuz, Ö., (2009). Somut olmayan kültürel mirasın müzelenmesi, Geleneksel yayınları, Ankara.
 • Osmanağaoğlu, C., (2008). Ziya Gökalp’te Türkçülük akımı, On iki levha yayıncılık, İstanbul.
 • Önen, N., (2005). İki turan, İletişim yay., İstanbul.
 • Özcan, T., (2005). Şair ve sözün mahşeri oktay rifat, Akçağ yay., Ankara.
 • Rıza N., (1972). Türk tarihi, Kutluğ yayınları, İstanbul.

A Revıew Of The Book Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları Wrıtten By Hayrettin İlhan, A Secondary School Teacher ın Gaziantep

Year 2018, Volume: 1 Issue: 1, 69 - 79, 30.12.2018

Abstract

There is not much information available about
Hayrettin İlhan’s life, however his only poetry book is
“Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları” which was published in 1928.
Most of his poems are about the years of the Turkish War of Independence.
  Whilst painting a bleak picture in his first
poems, his later poems are more optimistic in nature, with the final victory of
the War of Independence. While love appears in only one of his poems, the poet
visits the concepts of Turkishness and Pan-Turanism from his own unique
artistic perspective. In terms of poetic meters, he uses syllables, and employs
the perfect rhyme for his rhyming system while using both folk poetry and
Western verse forms. 

References

 • Börekçi, Muhsine, “Atatürk – dil ve kültür”, Atatürk üniversitesi türkiyat araştırmaları dergisi, S. 31, 2006, s. 15-21.
 • Çetin, N., (2004). şiir çözümleme yöntemi, Öncü kitap yayınları, Ankara.
 • Gökalp, Z., (2004). Türkçülüğün esasları, MEB yayınları, İstanbul.
 • Hayrettin İ., (1928). Vatanım için istiklâl hatıraları, Gazi Ayıntab havadis matbaası.
 • Karatay, O., (2003). İran ile turan, karam yayınları, Ankara.
 • Oğuz, Ö., (2009). Somut olmayan kültürel mirasın müzelenmesi, Geleneksel yayınları, Ankara.
 • Osmanağaoğlu, C., (2008). Ziya Gökalp’te Türkçülük akımı, On iki levha yayıncılık, İstanbul.
 • Önen, N., (2005). İki turan, İletişim yay., İstanbul.
 • Özcan, T., (2005). Şair ve sözün mahşeri oktay rifat, Akçağ yay., Ankara.
 • Rıza N., (1972). Türk tarihi, Kutluğ yayınları, İstanbul.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Literature
Authors

Mehmet Soğukömeroğulları

Publication Date December 30, 2018
Submission Date December 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Soğukömeroğulları, M. (2018). Gaziantep Orta Mektebi Muallimlerinden Hayrettin İlhan’ın Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları Adlı Kitabı Ve İncelemesi. Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 1(1), 69-79.

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.