Research Article
BibTex RIS Cite

Devlet ve Siyaset Adamı; Mehmet Kamil Ocak

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 21 - 33, 30.12.2019

Abstract

Gaziantep şehri, tarihi çağlar boyunca olduğu gibi günümüzde de bulunmuş olduğu stratejik konum, coğrafi zenginlikler, halkının ticari ve ekonomik düşünce yetenekleri neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de sürekli önemli yere sahip olmuştur. Aslında tüm bu etmenler yetiştirmiş olduğu siyaset adamları, aydınlar ve iş adamları vasıtasıyla vücuda gelmiş, bahsi geçen bu kişiler içerisinde yetişmiş olduğu toplumun özelliklerini siyasi ve ekonomik sahaya taşımışlardır.
Mehmet Kamil Ocak’ta bu nadide şahsiyetlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Almış olduğu eğitim yetişmiş olduğu aile ve çevre ortamı onun kabiliyetlerine önemli katkılarda bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Eğitimini tamamladıktan sonra Başarılı bir iş hayatı sürdüren Mehmet Kamil Ocak müdürlük görevini 8 yıl boyunca devam ettirdi. Daha sonra 1948 yılında Gaziantep Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü’ne görevlendirilen Mehmet Kamil Ocak, 12 yıl süreyle bu görevi sürdürdükten sonra 1960 yılında görevinden ayrılarak sahibi olduğu çiftlikte, çiftçilikle uğraşmaya başlamıştır. Bilhassa sporcu kişiliğinin yansıra siyasete atıldığı dönemlerdeki göstermiş olduğu başarılar Mehmet Kamil Ocak’ı Gaziantep’in sembol isimlerinden biri haline getirmiştir. Kısa bir süreliğine de olsa Gaziantep belediye başkanlığı yapan Kamil Ocak, siyasi kariyerinde Demokrat parti ve daha sonra bu partinin kapılmasının ardından da Türkiye’nin önemli siyasi partilerinden olan Adalet Partisine geçiş yaparak milletvekili olma şansı bulmuştur.
Mehmet Kamil Ocak devlet bakanlığı ve spor bakanlığı görevlerini layıkıyla yerine getirirken hem Ülke hem de Gaziantep’in tanıtımı ve gelişimi için büyük gayretler göstermiştir. Bu emeklerinin neticesinde de Gaziantep şehrinde kendi ismini taşıyan bir futbol stadyumu da inşa edilmiştir. Fevzi Ocak 'ın kızı Mübeccel hanımla evli olan Kamil Ocak'ın 2'si kız, 2'si erkek olmak üzere 4 çocuğu olan Mehmet Kamil Ocak, 1969 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

References

 • TBMM Arşiv Kaynakları
 • T.B.M.M ZC. C3. B.48. S:375-381 1966
 • T.B.M.M ZC. C9. B.18. S:579-584 1966
 • T.B.M.M ZC. C13. B.56. S:296-301 1967
 • T.B.M.M ZC. C13. B.56. S:302-303 1969
 • T.B.M.M ZC. C33. B.53. S:298-306 1967
 • Diğer Kaynaklar:
 • ASLAN, Emel, Türkiye’nin İç Siyasetinde Demokrat Parti (1950-1960), Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir Aralık 2014, s,117-120.
 • AVŞAR, Zakir- EMRE KAYA, Ayşe Elif, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Halkçılık Uygulamaları: Soyadı Kanunu Örneği, nternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 73-90, ANKARA-TURKEY, s.77
 • AYAZ, Mehmet, Kamil Ocak Kimdir?, https://www.gazeteekspres.com/makale/kamil-ocak-kimdir-8076 DAĞ, a.g.t, s.95
 • DAĞ, Murat, Ayıntab’dan Antep’e Gaziantep Milletvekilleri Biyografisi 1920-2015, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, Ocak 2015. EŞKİ, Mehmet Alpaslan, Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Sürecinde Osmanlı Dışı Unsurların Etkisi; Rusya Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 6 Sayı 12 • Aralık 2016, ss. 16-37.
 • Goloğlu, Mahmut ; Devrimler ve Tepkileri, Ankara . 1972, sh. 235-237, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre. III, c. III, sh. 104, 112, 125.
 • http://www.gaziantepspor.org.tr/sayfa56cb.html?Sayfa=Kamil%20Ocak%20Kimdir?
 • http://www.kimkimdir.net.tr/spor-kulupleri/gaziantepspor
 • https://fikriantep.wordpress.com/2012/09/12/kamil-ocak/
 • https://medyascope.tv/2017/07/19/gaziantepte-sporu-insa-eden-kamil-ocakin-ismi-sehirden-siliniyor/
 • https://www.change.org/p/kamil-ocak-stadyumumuz-a-dokunma-gaziantepbeld-fatmasahin/u/11219211
 • Mehmet Kamil Ocak, Tercüme-i Hal Evrakı, 2.Dönem/541
 • SARIAHMETOĞLU Nesrin, Kemaloğlu, İlyas, İkinci Dünya Savaşı Ve Türk Dünyası, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları, No: 17 ISBN 978-605-65863-2-3, İstanbul, 2016, s.7

Man of State and Politics; Contact Mehmet Kamil directly

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 21 - 33, 30.12.2019

Abstract

References

 • TBMM Arşiv Kaynakları
 • T.B.M.M ZC. C3. B.48. S:375-381 1966
 • T.B.M.M ZC. C9. B.18. S:579-584 1966
 • T.B.M.M ZC. C13. B.56. S:296-301 1967
 • T.B.M.M ZC. C13. B.56. S:302-303 1969
 • T.B.M.M ZC. C33. B.53. S:298-306 1967
 • Diğer Kaynaklar:
 • ASLAN, Emel, Türkiye’nin İç Siyasetinde Demokrat Parti (1950-1960), Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir Aralık 2014, s,117-120.
 • AVŞAR, Zakir- EMRE KAYA, Ayşe Elif, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Halkçılık Uygulamaları: Soyadı Kanunu Örneği, nternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 73-90, ANKARA-TURKEY, s.77
 • AYAZ, Mehmet, Kamil Ocak Kimdir?, https://www.gazeteekspres.com/makale/kamil-ocak-kimdir-8076 DAĞ, a.g.t, s.95
 • DAĞ, Murat, Ayıntab’dan Antep’e Gaziantep Milletvekilleri Biyografisi 1920-2015, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, Ocak 2015. EŞKİ, Mehmet Alpaslan, Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Sürecinde Osmanlı Dışı Unsurların Etkisi; Rusya Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 6 Sayı 12 • Aralık 2016, ss. 16-37.
 • Goloğlu, Mahmut ; Devrimler ve Tepkileri, Ankara . 1972, sh. 235-237, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre. III, c. III, sh. 104, 112, 125.
 • http://www.gaziantepspor.org.tr/sayfa56cb.html?Sayfa=Kamil%20Ocak%20Kimdir?
 • http://www.kimkimdir.net.tr/spor-kulupleri/gaziantepspor
 • https://fikriantep.wordpress.com/2012/09/12/kamil-ocak/
 • https://medyascope.tv/2017/07/19/gaziantepte-sporu-insa-eden-kamil-ocakin-ismi-sehirden-siliniyor/
 • https://www.change.org/p/kamil-ocak-stadyumumuz-a-dokunma-gaziantepbeld-fatmasahin/u/11219211
 • Mehmet Kamil Ocak, Tercüme-i Hal Evrakı, 2.Dönem/541
 • SARIAHMETOĞLU Nesrin, Kemaloğlu, İlyas, İkinci Dünya Savaşı Ve Türk Dünyası, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları, No: 17 ISBN 978-605-65863-2-3, İstanbul, 2016, s.7
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section History
Authors

Mehmet Biçici

Publication Date December 30, 2019
Submission Date December 9, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Biçici, M. (2019). Devlet ve Siyaset Adamı; Mehmet Kamil Ocak. Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 2(2), 21-33.

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.