Açık Kaynak Erişimine Dair Yayın İlkemiz

Ayıntâb Araştırmaları Dergisi (AAD) Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımladığı ilkeler ışığında Açık Erişimi tanımlar ve BOAI'nın aşağıdaki tanımını kabul eder:

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. [Bkz: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation ]

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

Yayıncı kurum, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını Dergipark aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır. 

Ayıntâb Araştırmaları Dergisi (AAD) , açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder.

Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY-NC-SA 4.0’ın koşullarını kabul ederler. 

Yayınlanan makalenin bütün fikri mülkiyet hakları, yeniden yayınlama, yeniden kullanma da dâhil olmak üzere, yazarlara aittir.

Last Update Time: 12/3/17, 8:52:28 PM

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.