Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 149 - 160 2021-06-30

Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method

Şenol YAVUZ [1] , Berna GÜR [2] , Ahmet Doğan ÇAKIR [3] , Dursun Ali KÖSE [4]


As the industry made progress, human labor force gained importance as an element of work life. The science of ergonomics came into being in order to take necessary precautions by determining the convenience of human motions with anatomy and risks and possible dangers during work. Through the methods of risk assessment, risks and possible dangers are determined to create a healthy environment for workers. Through REBA and RULA risk assessment methods, worker motions and postures are studied to determine convenience by calculating risk scores related to worker motions. The aim of REBA and RULA risk assessment methods is to study whether or not the worker is functioning in accordance with his/her skills and to prevent labor accidents and occupational diseases with the help of the data obtained. In this study, REBA and RULA risk scores are tried to be calculated by studying the motions of apparel workshop employees working in the fabric cutting, quality, packaging, ironing and stain removal sections. According to the analysis obtained, REBA score for the fabric cutting employee is 6, RULA score for the sewing machine operator is 4, REBA score for the quality control employee is 4, REBA score for the stain removal employee is 3, REBA score for the ironing employee is 6 and REBA score for the packaging employee is 5. According to the scores obtained through the use of REBA and RULA risk assessment method, the motions and postures of employees are determined to be at dangerous levels. Among the primary precautions needed to be taken to prevent the risks can be having the employee work at different tasks within certain intervals, monitoring the health, providing occupational health and safety educational programs
Ergonomics,, REBA,, Risk Assessment
 • Bayraktaroğlu, S. İnsan Kaynakları Yönetimi, Genişletilmiş 6. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi. 2015.
 • World Health Organization. Occupational Health a Manual for Primary Health Care Workers. World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean Cairo;. p.14-20. 2001.
 • Aktay N. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İle İş Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki, İş Müfettiş Yardımcılığı Etüdü, İstanbul. 2012
 • Akay D., Dağdeviren M., ve Kurt M., Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(3): 73-84. 2003
 • Erdemir F., Eldem C., Bir döküm atölyesindeki çalışma duruşlarının dijital insan modelleme tabanlı REBA yöntemi ile ergonomik analizi, Politeknik Dergisi, 23(2): 435-443. 2020
 • Kahraman, M. F. Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri İle Önceliklendirilmesi Ve Bütünleşik Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2012
 • Sabancı A., Sümer S., Ergonomi. Nobel Akademik Yayıncılık Yayın No:80 3. Basım ISBN:978-605-5426-79-8 Ankara. 2015.
 • Zander, J., Principles of Ergonomics, Agricultural University Wageningen. 1973
 • Aytaç, S. ve Kaya, Ö. Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Önemi. İş Yazıları Dergisi, Sayı: 14, S. 1-14. 2019.
 • Sağıroğlu, H., Coşkun, M. ve Ergi̇nel, N. REBA İle Bir Üretim Hattındaki İş İstasyonlarının Ergonomik Risk Analizi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Sayı:3 (3), S. 339-345. 2015.
 • Demir, M. Konaklama İşletmelerinde Ergonominin İşgören Verimliliği Üzerine Etkileri. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı: 5 (2), S. 10-18. 2003
 • Neşeli, C. Ergonomik Risk Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Kalıp İmalat Firmasında Uygulaması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. 2016
 • Çakır, O., İnşaat İşlerinde Ergonomik Risklerin Reba, Rula ve Niosh Risk Değerlendirme Yöntemleri İle İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2019.
 • Gürler Turan, Ö. Ofis Çalışmalarında Ergonomik Risklerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2016.
 • Chiasson, M. È., Imbeau, D., Aubry, K., Delisle, A. Comparing the results of eight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders. International Journal of Industrial Ergonomics, 42(5), 478-488. 2012.
 • Özoğul, B., Çimen, B., Kahya, E. Bir Metal Sanayi İşletmesinde Ergonomik Risk Analizi, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(OS: Ergonomi2017), 159 – 175. 2018.
 • Kahya, E., Gülbandılar, S., Gürleyen, E. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldığı Fiziksel Zorlanmaların Analizi. Ergonomi, 1(1), 39-48. 2018.
 • Çoker, İ., Selim, H.. Bir Tekstil İşletmesinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Yönelik Ergonomik Risk Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 230-240. 2019.
 • Polat, O., Mutlu, Ö., Çakanel, H., Doğan, O., Özçetin, E., Emre, Ş. E. N. Bir Mobilya Fabrikasında Çalışan İşçilerin Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, 263-268. 2017.
 • Şeren, T., Öz, E., Asansör Montaj İşlemlerinin Ergonomik Yönden Değerlendirilmesi, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(ÖS: Ergonomi2017), 40-48. 2018.
 • Felekoğlu, B., Taşan, S. Ö. İş ile ilgili kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yönelik ergonomik risk değerlendirme: Reaktif/proaktif bütünleşik bir sistematik yaklaşım. Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, 32(3). 2017.
 • Delice, E., Ayık İ., Abidinoğlu O.N., Ciftci N. N., Sezer Y. Ergonomik Risk Değerlendirme Yontemleri ve AHP yontemi Calışma Duruşlarının Analizi: Ağır Ve Tehlikeli İşler icin Bir Uygulama, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(OS: Ergonomi2017), 112-124. 2018.
 • Aydın, F., Çidem, Ç., Kahya, E. Kabin Üretimi Yapan Bir İşletmenin Kaynak Atölyesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi. Ergonomi, 1(3), 137-147. 2018
 • Yavuz, Ş. Çakır, A., D., Gür, B. Hazir Giyim Atölyesinde Çalışanların Duruşlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 6.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 26-27 Kasım, İstanbul, 134-134, 2020.
 • Kirci, B.K., Özay, M. E., Uçan, R.(2020), A Case Study in Ergonomics by Using REBA, RULA and NIOSH Methods: Logistics Warehouse Sector in Turkey, Hittite Journal of Science and Engineering, 2020, 7 (4) 257–264. DOI: 10.17350/HJSE19030000194.
 • Ensari̇ Özay, M, Özcan, G. (2020). Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1) , 122-132. DOI: 10.28979/comufbed.638149
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6261-9296
Author: Şenol YAVUZ (Primary Author)
Institution: Hitit Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0674-4612
Author: Berna GÜR
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2233-5069
Author: Ahmet Doğan ÇAKIR
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4767-6799
Author: Dursun Ali KÖSE
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 3, 2021
Acceptance Date : June 21, 2021
Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { hjse890223, journal = {Hittite Journal of Science and Engineering}, issn = {}, eissn = {2148-4171}, address = {Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE}, publisher = {Hitit University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {149 - 160}, doi = {10.17350/HJSE19030000225}, title = {Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method}, key = {cite}, author = {Yavuz, Şenol and Gür, Berna and Çakır, Ahmet Doğan and Köse, Dursun Ali} }
APA Yavuz, Ş , Gür, B , Çakır, A , Köse, D . (2021). Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method . Hittite Journal of Science and Engineering , 8 (2) , 149-160 . DOI: 10.17350/HJSE19030000225
MLA Yavuz, Ş , Gür, B , Çakır, A , Köse, D . "Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method" . Hittite Journal of Science and Engineering 8 (2021 ): 149-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hjse/issue/63382/890223>
Chicago Yavuz, Ş , Gür, B , Çakır, A , Köse, D . "Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method". Hittite Journal of Science and Engineering 8 (2021 ): 149-160
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method AU - Şenol Yavuz , Berna Gür , Ahmet Doğan Çakır , Dursun Ali Köse Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17350/HJSE19030000225 DO - 10.17350/HJSE19030000225 T2 - Hittite Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 160 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-4171 M3 - doi: 10.17350/HJSE19030000225 UR - https://doi.org/10.17350/HJSE19030000225 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hittite Journal of Science and Engineering Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method %A Şenol Yavuz , Berna Gür , Ahmet Doğan Çakır , Dursun Ali Köse %T Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method %D 2021 %J Hittite Journal of Science and Engineering %P -2148-4171 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17350/HJSE19030000225 %U 10.17350/HJSE19030000225
ISNAD Yavuz, Şenol , Gür, Berna , Çakır, Ahmet Doğan , Köse, Dursun Ali . "Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method". Hittite Journal of Science and Engineering 8 / 2 (June 2021): 149-160 . https://doi.org/10.17350/HJSE19030000225
AMA Yavuz Ş , Gür B , Çakır A , Köse D . Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method. Hittite J Sci Eng. 2021; 8(2): 149-160.
Vancouver Yavuz Ş , Gür B , Çakır A , Köse D . Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method. Hittite Journal of Science and Engineering. 2021; 8(2): 149-160.
IEEE Ş. Yavuz , B. Gür , A. Çakır and D. Köse , "Investigation of The Posture Positions of The Apparel Workshop Employees with The REBA and RULA Method", Hittite Journal of Science and Engineering, vol. 8, no. 2, pp. 149-160, Jun. 2021, doi:10.17350/HJSE19030000225