Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi

Year 2023, Volume 10, Issue 1, 16 - 29, 01.05.2023
https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0002.T

Abstract

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yürütülen arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının (DOP) alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi, yasa maddesinde 2019 yılında yapılan değişiklik ve 2020 yılında yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (AAD) Hakkında Yönetmelik ile birlikte önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi haline gelmiştir. DOP’nin bedele dönüştürülmesi, 1985 yılında yayınlanan yönetmelikte yalnızca bir cümle ile yer almasına rağmen bazı maliklerce imar uygulamalarında ısrarla talep edilmiştir. 2019 yılında 3194/18. maddesine ekleme yapılmış ve sonrasında ise AAD Hakkında Yönetmelik’te uygulama izleği tanımlanmıştır. Bununla birlikte, AAD Hakkında Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde değinilen bedele dönüştürme işleminin daha detaylı açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makale, önemli ayrıntılar içerdiği düşünülen bedele dönüştürme izleğinin teknik ve hukuksal açıdan tartışılması ve uygulayıcılar için aydınlatıcı olmasını amaçlamaktadır.

References

 • Çepni, M.S. (2021). İmar Yasası 18. Maddesinde değişiklikler ve idare hukuku açısından olası sorunlar: Eşdeğer tahsis ve hisse çözümleme. İzmir Barosu Dergisi, 1.
 • Çepni, M.S., & Doğuyıldız, C. (2021). Arsa düzenlemelerinde 7181 sayılı kanun ve AAD yönetmeliği ile getirilen değişiklikler. 18. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Kalabalık, H. (2019). İmar Hukuku Dersler (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Sarı M. (2008). İmar Uygulamalarında Bedele Dönüştürmeler (Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldız, H. (2015). İmar Mevzuatı, İdaremizi İlgilendiren Yönleri, İmar Uygulamaları, Kontrol ve Tescil İşlemleri İle Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İnceleme-Araştırma Tezi. TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Yılmaz, M. (2010). İmar Kanunu’nun 18. Maddesi çerçevesinde düzenleme ortaklık payı kavramı ve uygulamaları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 16(3-4), 37-83.
 • URL-1: Şimşek, S. (2019) Ülkemizde Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin Tarihçesi, https://gayrimenkulmevzuati.com/ulkemizde-arazi-ve-arsa-duzenlemesi-islemlerinin-tarihcesi/, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-2: Koçak, H. (2019) İmar planı ve parselasyon planları ile ilgili danıştay kararları, https://tapu-kadastro.net/index.php/mevzuat/yargi-kararlari/317-danistay-kararlari-imar-uygulamalari, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-3: https://faselishukuk.com/makale_03.html, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-4: HKMO Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Çalıştayı Sonuç Raporu (2021).
 • http://www.imarkadastro.com/userfiles/file/Dokuman/arazi_ve_arsa_duzenlemesi_calistay_sonuc_raporu%202021.pdf, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).

The conversion of the development readjustment share into the price

Year 2023, Volume 10, Issue 1, 16 - 29, 01.05.2023
https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0002.T

Abstract

The conversion of the development readjustment share (DRS) into the price, in the land readjustment (LR) carried out according to the 18th article of the Zoning Law, has become one of the issues that should be emphasized significantly with the legislative amendments in 2019, and LR regulation released in 2020. Although the conversion into price was only vaguely specified in the 1985 Regulation, it was persistently requested by some owners in LR. In 2019, an addition has been done to 3194/18th article and an application follow-up has been defined. Moreover, a more detailed explanation of the conversion process is definitely needed for the conversion process given in several articles of LR. This article aims to discuss conversion into price process which is thought to contain many important details, from a technical and legal point of view.

References

 • Çepni, M.S. (2021). İmar Yasası 18. Maddesinde değişiklikler ve idare hukuku açısından olası sorunlar: Eşdeğer tahsis ve hisse çözümleme. İzmir Barosu Dergisi, 1.
 • Çepni, M.S., & Doğuyıldız, C. (2021). Arsa düzenlemelerinde 7181 sayılı kanun ve AAD yönetmeliği ile getirilen değişiklikler. 18. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Kalabalık, H. (2019). İmar Hukuku Dersler (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Sarı M. (2008). İmar Uygulamalarında Bedele Dönüştürmeler (Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldız, H. (2015). İmar Mevzuatı, İdaremizi İlgilendiren Yönleri, İmar Uygulamaları, Kontrol ve Tescil İşlemleri İle Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İnceleme-Araştırma Tezi. TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Yılmaz, M. (2010). İmar Kanunu’nun 18. Maddesi çerçevesinde düzenleme ortaklık payı kavramı ve uygulamaları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 16(3-4), 37-83.
 • URL-1: Şimşek, S. (2019) Ülkemizde Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin Tarihçesi, https://gayrimenkulmevzuati.com/ulkemizde-arazi-ve-arsa-duzenlemesi-islemlerinin-tarihcesi/, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-2: Koçak, H. (2019) İmar planı ve parselasyon planları ile ilgili danıştay kararları, https://tapu-kadastro.net/index.php/mevzuat/yargi-kararlari/317-danistay-kararlari-imar-uygulamalari, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-3: https://faselishukuk.com/makale_03.html, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).
 • URL-4: HKMO Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Çalıştayı Sonuç Raporu (2021).
 • http://www.imarkadastro.com/userfiles/file/Dokuman/arazi_ve_arsa_duzenlemesi_calistay_sonuc_raporu%202021.pdf, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2022).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Murat Selim ÇEPNİ> (Primary Author)
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
0000-0002-9349-6417
Türkiye

Publication Date May 1, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { hkmojjd1024102, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2023}, volume = {10}, number = {1}, pages = {16 - 29}, doi = {10.9733/JGG.2023R0002.T}, title = {Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi}, key = {cite}, author = {Çepni, Murat Selim} }
APA Çepni, M. S. (2023). Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , 10 (1) , 16-29 . DOI: 10.9733/JGG.2023R0002.T
MLA Çepni, M. S. "Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 10 (2023 ): 16-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hkmojjd/issue/69409/1024102>
Chicago Çepni, M. S. "Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 10 (2023 ): 16-29
RIS TY - JOUR T1 - The conversion of the development readjustment share into the price AU - Murat SelimÇepni Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.9733/JGG.2023R0002.T DO - 10.9733/JGG.2023R0002.T T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 29 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - doi: 10.9733/JGG.2023R0002.T UR - https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0002.T Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Geodesy and Geoinformation Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi %A Murat Selim Çepni %T Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi %D 2023 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V 10 %N 1 %R doi: 10.9733/JGG.2023R0002.T %U 10.9733/JGG.2023R0002.T
ISNAD Çepni, Murat Selim . "Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 10 / 1 (May 2023): 16-29 . https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0002.T
AMA Çepni M. S. Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi. hkmojjd. 2023; 10(1): 16-29.
Vancouver Çepni M. S. Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2023; 10(1): 16-29.
IEEE M. S. Çepni , "Arazi ve arsa düzenlemelerinde düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda bedele dönüştürülmesi", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 16-29, May. 2023, doi:10.9733/JGG.2023R0002.T