Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 84 - 95, 01.05.2023
https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0006.T

Abstract

En basit anlamıyla arazi kavramı tanımlanmak istenirse sınırları belirli olan toprak parçası şeklinde tanımlanması mümkündür. Yeryüzünün belirli bir kısmını hukuki anlamda arazi haline getirmek için ilgili parçanın yeryüzü bütününden sınırlandırılmak suretiyle ayrılmış olması gerekmektedir. Bu işlemle birlikte hem söz konusu kısmın sınırları arazide tanımlanmış olacak hem de bu toprak parçasının diğerlerinden ayrılmasını sağlayacak bilgiler işlenerek kayıt altına alınmış olması sağlanacaktır. Bu sürecin sistematik bir şekilde devlet eli ve sorumluluğunda yapılması işi ise kadastro kavramını öne çıkarmaktadır. Ülkemizde kadastro konusunda geçmişten bugüne çok sayıda yasa çıkarılmış olsa da bu yasaların her biri taşıdığı eksiklikler ve uygulamadaki yetersizlikleri sebebiyle işlerliğini, dolayısıyla da zamanla geçerliliğini kaybetmiştir. Ancak günümüzde yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu, ülke koordinat sistemine göre taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde göstererek hukuksal vaziyetlerini tespit etmek suretiyle tapu sicilinin en sağlıklı şekilde kurulmasını sağlamıştır. Bunu yaparken çeşitli sebeplerce meydana gelmiş olan hesap ve sınırlandırma hatalarından dolayı ortaya çıkan yüzölçümü hatalarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Mevcut hataların düzeltilmesi, ilgili kamu kurumlarınca başlıca bir teknik iş/işlem süreci haline getirilmiştir. Bu yüzden Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilen yüzölçümü hatasının düzeltilmesi işlemleri Milli Emlak Müdürlüklerince incelenerek, Hazineye ait hak ve menfaatlerin olası kayıplarının önüne geçilmektedir. Bu çalışmada Milli Emlak İdaresi tarafından izlenen sürecin incelenmesi ve karara bağlanması konuları üzerinde durulmuştur.

Thanks

Çalışma kapsamında bilgi ve belge paylaşımını sağlayan Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğüne (İmar ve Taşınmaz Geliştirme Bürosu) teşekkürlerimizi sunarız.

References

 • Atak, B., & Durduran, S.S. (2015). Ülkemizdeki Geçmiş Kadastro Ölçme Yöntemlerinden Günümüze Yansıyan Sorunlar ve Oluşan Kayıplar. Turkey, Proceedings of the World Cadastre Summit, İstanbul.
 • Ayduran, E., & Uyan, M. (2022). Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Yaşanılan Sorunlar, Eksiklikler ve Giderilmesinde Alternatif Öneriler. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 4(1), 12-17.
 • Dale, P.F., & McLaughlin, J.D. (1999). Land Administration. Oxford University Press, New York.
 • Henssen, J. (1995). Basic principles of the main cadastral systems in the world. P Proceedings of the One Day Seminar Held during the Annual Meeting of Commission 7, Cadastre and Rural Land Management, of the International Federation of Surveyors (FIG), Delft, Hollanda.
 • Karataş, K., & Gençer, E. (2021). Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Kapsamında Yapılan Çalışmaların Analizi. Geomatik, 6(2), 124-134.
 • Şimşek, S. (2020). Hazine taşınmazları açısından imar planlama ve uygulama sorunları ve çözüm önerileri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Toker, K. (2015). Türkiye’de Çeşitlerine Göre Kadastro Süreçlerinin Analizi. Proceedings of the World Cadastre Summit, İstanbul.
 • URL-1: 09.11.1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-2: 08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-3: 09.07.1987 tarihli ve 19512 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3402&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-4: 24.03.2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13879&MevzuatTur=9 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).

A study on the protection of treasury rights/benefits in elimination of surface errors

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 84 - 95, 01.05.2023
https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0006.T

Abstract

If the concept of land is defined in the simplest sense, it is possible to define it as a piece of land with specific boundaries. In order to convert a certain part of the earth into a land in the legal sense, the relevant part should be separated from the whole of the earth by delimitation. With this process, the borders of the mentioned part will be defined on the land and also the information required to separate this part will be described by recording the procedure documents. Carrying out this process in a systematic way under the level and responsibility of the State highlights the concept of cadastre. Although many laws regarding cadastre have been enacted in our country from the past to the present, each of these laws has lost its functionality due to its deficiencies and inadequacies in implementation. However, Cadastre Law No. 3402, which is in force today, has ensured the establishment of the land registry in healthiest way by determining the legal status of the real properties by presenting their borders on the land and the map according to the national coordinate system. While doing this, surface area errors are frequently encountered due to calculation and delimitation errors that have occurred for various reasons. Correction of the existing errors has become a major technical work/operation process of public authorities. For this reason, the modification of the surface area errors on public properties has been examined by the Directorates of National Property and thus the possible losses on the rights and benefits of the public treasury have been prevented. In this study, reviewing and concluding of the procedure followed by the Directorate General of the National Property is examined.

References

 • Atak, B., & Durduran, S.S. (2015). Ülkemizdeki Geçmiş Kadastro Ölçme Yöntemlerinden Günümüze Yansıyan Sorunlar ve Oluşan Kayıplar. Turkey, Proceedings of the World Cadastre Summit, İstanbul.
 • Ayduran, E., & Uyan, M. (2022). Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Yaşanılan Sorunlar, Eksiklikler ve Giderilmesinde Alternatif Öneriler. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 4(1), 12-17.
 • Dale, P.F., & McLaughlin, J.D. (1999). Land Administration. Oxford University Press, New York.
 • Henssen, J. (1995). Basic principles of the main cadastral systems in the world. P Proceedings of the One Day Seminar Held during the Annual Meeting of Commission 7, Cadastre and Rural Land Management, of the International Federation of Surveyors (FIG), Delft, Hollanda.
 • Karataş, K., & Gençer, E. (2021). Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Kapsamında Yapılan Çalışmaların Analizi. Geomatik, 6(2), 124-134.
 • Şimşek, S. (2020). Hazine taşınmazları açısından imar planlama ve uygulama sorunları ve çözüm önerileri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Toker, K. (2015). Türkiye’de Çeşitlerine Göre Kadastro Süreçlerinin Analizi. Proceedings of the World Cadastre Summit, İstanbul.
 • URL-1: 09.11.1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-2: 08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-3: 09.07.1987 tarihli ve 19512 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3402&MevzuatTur=1 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • URL-4: 24.03.2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmî Gazete, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13879&MevzuatTur=9 &MevzuatTertip=5 (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Aziz SAYAR
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6856-4708
Türkiye


Mustafa ULUKAVAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-2092-3075
Türkiye

Publication Date May 1, 2023
Submission Date November 28, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA
SAYAR, M. A., & ULUKAVAK, M. (2023). Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi, 10(1), 84-95. https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0006.T
MLA
SAYAR, Mehmet Aziz and Mustafa ULUKAVAK. “Yüzölçümü hatalarının Giderilmesinde Hazine hak/Menfaatlerinin korunmasına Dair Bir araştırma”. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 84-95, doi:10.9733/JGG.2023R0006.T.
Chicago
SAYAR, Mehmet Aziz, and Mustafa ULUKAVAK. “Yüzölçümü hatalarının Giderilmesinde Hazine hak/Menfaatlerinin korunmasına Dair Bir araştırma”. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi 10, no. 1 (May 2023): 84-95. https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0006.T.
EndNote
SAYAR MA, ULUKAVAK M (May 1, 2023) Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 10 1 84–95.
ISNAD
SAYAR, Mehmet Aziz - ULUKAVAK, Mustafa. “Yüzölçümü hatalarının Giderilmesinde Hazine hak/Menfaatlerinin korunmasına Dair Bir araştırma”. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 10/1 (May 2023), 84-95. https://doi.org/10.9733/JGG.2023R0006.T.
AMA
SAYAR MA, ULUKAVAK M. Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma. hkmojjd. May 2023;10(1):84-95. doi:10.9733/JGG.2023R0006.T
Vancouver
SAYAR MA, ULUKAVAK M. Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma. hkmojjd. 2023;10(1):84-95.
IEEE
M. A. SAYAR and M. ULUKAVAK, “Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma”, hkmojjd, vol. 10, no. 1, pp. 84–95, 2023, doi: 10.9733/JGG.2023R0006.T.
JAMA
SAYAR MA, ULUKAVAK M. Yüzölçümü hatalarının giderilmesinde hazine hak/menfaatlerinin korunmasına dair bir araştırma. hkmojjd. 2023;10:84–95.