Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effects of Divorce on Parents and Children

Year 2016, Volume 3, Issue 1, 78 - 84, 02.02.2016
https://doi.org/10.17681/hsp.13621

Abstract

    Divorce leads to the structural, emotional, and psychological separation of the family and in turn, refers to the beginning of a new status for all family members and for children in particular. Therefore, children are mostly affected from this negative situation. Following divorce, children or adolescents may exhibit various psychosocial problems such as low self-esteem, academic failure, separation anxiety, intense fear and anxiety, feelings of unworthiness, accusing or attacking the parent they live with, asking less questions and playing less, delinquency, and having negative opinions about getting married and having children in the future. Nurses can support parents by handling the problems children encounter following divorce. They can help families express and share their feelings as well as preparing them for their new roles by sparing enough time for the family and the children. Nurses can provide that children and adolescents identify and use active coping methods appropriate for their age in the face of divorce. They can also develop school based intervention programs for children and adolescents. They can help children receive support from parents, friends or other adults. Furthermore, they can guide children and adolescents when necessary since they have up-to-date knowledge on social institutions and resources. In this article, our purpose was to reveal effects of divorce to children’s health and in family and to increase awareness of nurse about this topic by researching the roles of nurseReferences

 • Demirkıran SY, Ersöz AG, Şen RB, Ertekin E, Sezgin Ö, Turğut AM, Şehitoğlu N. Boşanma Nedenlerinin Araştırılması. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, Ankara.
 • Uyar S, Sekmen K, Ünal SA. Boşanma, aile ve çocuk. Çocuk Forumu Dergisi 2003;6(1): 41-46.
 • Hockenberry MJ. Family, social, cultural, and religious influences on child health promotion. Maternal Child Nursing Care. 5th ed. Canada: Elsevier Mosby; 2014. p.732-749.
 • Franklin Q, Mooney- Doyle K. Social, cultural, religious, and family influences on ch ild health promotion . In: Hockenberry MJ, Wilson D, eds. Wong’s Nursing Care of Infants and Children . 10th ed. Canada: Elsevier Mosby; 2015. p. 17-44.
 • Yavuzer H. Çocuk Eğitimi El Kitabı. 29. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2013.
 • Gürhan C. Bir kurum ve bir sistem olarak aile. Türküm S, editör. Anne Baba Eğitimi. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web -Ofset; 2002. p. 1-22.
 • Kyle T. Factors influencing child health. Essentials of Pediatric Nursing. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 21-46.
 • Oppawsky J. The nurse sees it first the effects of parental divorce on children and adolescents. Annals of Psychotherapy & Integrative Health 2014;1-8. Available from: http://www.annalsofpsychotherapy.com
 • Bryner C L. C hildren of divorce . J Am Board Fam Pract 200 1;14: 201-210.
 • Tanner JL. Parental separation and divorce: Can we provide an ounce of prevention? Pediatrics 2002;110(5):1007-1009.
 • Aydın RŞ. Yaşam becerileri psikoeğitim programının boşanmış aile çocuklarının uyum d üzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • Şentürk Ü. Aile kurumuna yönelik güncel riskler. Aile ve Toplum 2008; 10(4):7-31.
 • Yavuzer H. Ana -Baba ve Çocuk. 17. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 200 4.
 • Arifoğlu B, Öz F. Boşanmış aile çocuklarına hemşirelik yaklaşımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;15(1):76-84.
 • Kaplan M, Pruett K. Divorce and custody: Developmental implications. In: Zeanah CH, editor. Handbook of Infant of Mental Health. 2nd ed. New York: Guilford; 2000. p. 533-547.
 • Perese EF. Prenatal, perinatal, and postnatal influences on brain development and functioning. Psychiatric Advanced Practice Nursing: A Biopsychsocial Foundation for Practice. 1st ed. Philadelphia: F.A . Davis Company; 2012. p.80-115.
 • Sayar K, Bağlan F. Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik. 6. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2014.
 • Aral N, Sağlam M. Ebeveynleri boşanma sürecinde olan çocuklar ile ebeveynleri ile birlikte yaşayan çocukl arın duygularının cinsiyete göre incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(2): 71 -88.
 • Ekşi A. Çocuğun Ruhsal Gelişiminde Annenin Önemi, Anneden Ayrılığa Tepkiler. Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2011. p.38-53.
 • Hetherington EM. The influence of conflict, marital problem solving and parenting on children’s adjustment in non- divorced, divorced, and remarried families. In: A. Clarke -Stewart A, Dunn J, eds. Families Count: Effects on Child and Adolescent Development. New York: Cambridge University Press; 2006. p. 203-237.
 • Fagan PF, Rector R. The Effects of divorce on America. Massachusetts Ave., N.E. Washington, D.C: The Heritage Foundation Backgrounder; 2000. Available fr om: http://www.heritage.org/research/report s/2000/06/the- effects-of-divorce-on- america
 • Amato PR. Reconciling divergent perspectives: Judith Wallerstein, quantitative family research, and children of divorce. Family Relations 2003;52(4): 332-339.
 • Afifi TO, Enns MW, Cox BJ , Gordon J.G. Asmundson GJG, Stein MB, Sareen J. Population attributable fractions of psychiatric disorders and suicide ideation and attempts associated withadverse childhood experiences. Am J Public Health. 2008;98(5):946-52.
 • Geçikli E.Boşanma, Ebeveyn ve Çocuk. T.C. lileburgaz Kaymaklığı Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2012.

Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

Year 2016, Volume 3, Issue 1, 78 - 84, 02.02.2016
https://doi.org/10.17681/hsp.13621

Abstract

    Aile birliğinin yapısal, duygusal ve ruhsal açıdan bölünmesine neden olan boşanma, ailedeki tüm bireyler için özellikle de çocuklar için karmaşık olan yeni bir durumun başlangıcıdır. Bu nedenle bu olumsuz durumdan en fazla zarar görenler çocuklardır. Boşanma sonrası çocuk ya da adolesanda; düşük benlik saygısı, okulda başarısızlık, terk edilme kaygısı, yoğun korku ve kaygı, değersizlik hissi, birlikte olduğu ebeveynini suçlama ve ona karşı saldırganlık, az soru sorma ve az oyun oynama, suça yönelme, gelecekte evlilik yapma ve çocuk sahibi olma konusunda olumsuz duygu ve düşüncelerin taşınması gibi çeşitli psiko-sosyal sorunlar görülebilmektedir. Hemşireler boşanan çiftlerin çocuklarının yaşadıkları sorunları ele alıp, bu konuda anne babaya destek olabilirler. Aileye ve çocuğa yeterli zaman ayırarak, duygularını paylaşarak, ailenin boşanma sonrası yeni rollerine hazırlanmasına yardımcı olabilirler, çocuk ve adolesanların yaş dönemlerine göre bu durum karşısında aktif başa çıkma yöntemlerini tanımalarını ve kullanmalarını sağlayabilirler. Okullarda çocuk ve adolesanlara yönelik müdahale programları oluşturabilirler. Çocukların ebeveyn, arkadaş ve tanıdık bir yetişkin desteğini almaları konusunda yardımcı olabilirler. Ayrıca toplumsal kurum ve kaynaklar hakkında güncel bilgiye sahip oldukları için gerektiğinde çocuk ve ebeveynlere rehberlik yapabilirler. Bu makalede, boşanmanın aile ve çocuk sağlığına etkileri ve hemşirenin rolleri incelenerek hemşirelerin bu konudaki farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

References

 • Demirkıran SY, Ersöz AG, Şen RB, Ertekin E, Sezgin Ö, Turğut AM, Şehitoğlu N. Boşanma Nedenlerinin Araştırılması. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, Ankara.
 • Uyar S, Sekmen K, Ünal SA. Boşanma, aile ve çocuk. Çocuk Forumu Dergisi 2003;6(1): 41-46.
 • Hockenberry MJ. Family, social, cultural, and religious influences on child health promotion. Maternal Child Nursing Care. 5th ed. Canada: Elsevier Mosby; 2014. p.732-749.
 • Franklin Q, Mooney- Doyle K. Social, cultural, religious, and family influences on ch ild health promotion . In: Hockenberry MJ, Wilson D, eds. Wong’s Nursing Care of Infants and Children . 10th ed. Canada: Elsevier Mosby; 2015. p. 17-44.
 • Yavuzer H. Çocuk Eğitimi El Kitabı. 29. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2013.
 • Gürhan C. Bir kurum ve bir sistem olarak aile. Türküm S, editör. Anne Baba Eğitimi. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web -Ofset; 2002. p. 1-22.
 • Kyle T. Factors influencing child health. Essentials of Pediatric Nursing. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 21-46.
 • Oppawsky J. The nurse sees it first the effects of parental divorce on children and adolescents. Annals of Psychotherapy & Integrative Health 2014;1-8. Available from: http://www.annalsofpsychotherapy.com
 • Bryner C L. C hildren of divorce . J Am Board Fam Pract 200 1;14: 201-210.
 • Tanner JL. Parental separation and divorce: Can we provide an ounce of prevention? Pediatrics 2002;110(5):1007-1009.
 • Aydın RŞ. Yaşam becerileri psikoeğitim programının boşanmış aile çocuklarının uyum d üzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • Şentürk Ü. Aile kurumuna yönelik güncel riskler. Aile ve Toplum 2008; 10(4):7-31.
 • Yavuzer H. Ana -Baba ve Çocuk. 17. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 200 4.
 • Arifoğlu B, Öz F. Boşanmış aile çocuklarına hemşirelik yaklaşımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;15(1):76-84.
 • Kaplan M, Pruett K. Divorce and custody: Developmental implications. In: Zeanah CH, editor. Handbook of Infant of Mental Health. 2nd ed. New York: Guilford; 2000. p. 533-547.
 • Perese EF. Prenatal, perinatal, and postnatal influences on brain development and functioning. Psychiatric Advanced Practice Nursing: A Biopsychsocial Foundation for Practice. 1st ed. Philadelphia: F.A . Davis Company; 2012. p.80-115.
 • Sayar K, Bağlan F. Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik. 6. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2014.
 • Aral N, Sağlam M. Ebeveynleri boşanma sürecinde olan çocuklar ile ebeveynleri ile birlikte yaşayan çocukl arın duygularının cinsiyete göre incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(2): 71 -88.
 • Ekşi A. Çocuğun Ruhsal Gelişiminde Annenin Önemi, Anneden Ayrılığa Tepkiler. Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2011. p.38-53.
 • Hetherington EM. The influence of conflict, marital problem solving and parenting on children’s adjustment in non- divorced, divorced, and remarried families. In: A. Clarke -Stewart A, Dunn J, eds. Families Count: Effects on Child and Adolescent Development. New York: Cambridge University Press; 2006. p. 203-237.
 • Fagan PF, Rector R. The Effects of divorce on America. Massachusetts Ave., N.E. Washington, D.C: The Heritage Foundation Backgrounder; 2000. Available fr om: http://www.heritage.org/research/report s/2000/06/the- effects-of-divorce-on- america
 • Amato PR. Reconciling divergent perspectives: Judith Wallerstein, quantitative family research, and children of divorce. Family Relations 2003;52(4): 332-339.
 • Afifi TO, Enns MW, Cox BJ , Gordon J.G. Asmundson GJG, Stein MB, Sareen J. Population attributable fractions of psychiatric disorders and suicide ideation and attempts associated withadverse childhood experiences. Am J Public Health. 2008;98(5):946-52.
 • Geçikli E.Boşanma, Ebeveyn ve Çocuk. T.C. lileburgaz Kaymaklığı Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2012.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section REVIEW ARTICLE
Authors

Leyla ERDİM>


Ayşe ERGÜN>

0000-0003-3132-2005

Publication Date February 2, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @review { hsp265534, journal = {Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi}, issn = {2148-7588}, eissn = {2148-7588}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2016}, volume = {3}, number = {1}, pages = {78 - 84}, doi = {10.17681/hsp.13621}, title = {Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri}, key = {cite}, author = {Erdim, Leyla and Ergün, Ayşe} }
APA Erdim, L. & Ergün, A. (2016). Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 3 (1) , 78-84 . DOI: 10.17681/hsp.13621
MLA Erdim, L. , Ergün, A. "Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri" . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (2016 ): 78-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hsp/issue/25147/265534>
Chicago Erdim, L. , Ergün, A. "Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (2016 ): 78-84
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Divorce on Parents and Children AU - LeylaErdim, AyşeErgün Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17681/hsp.13621 DO - 10.17681/hsp.13621 T2 - Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 84 VL - 3 IS - 1 SN - 2148-7588-2148-7588 M3 - doi: 10.17681/hsp.13621 UR - https://doi.org/10.17681/hsp.13621 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Health Science and Profession Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri %A Leyla Erdim , Ayşe Ergün %T Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri %D 2016 %J Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi %P 2148-7588-2148-7588 %V 3 %N 1 %R doi: 10.17681/hsp.13621 %U 10.17681/hsp.13621
ISNAD Erdim, Leyla , Ergün, Ayşe . "Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 / 1 (February 2016): 78-84 . https://doi.org/10.17681/hsp.13621
AMA Erdim L. , Ergün A. Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri. HSP. 2016; 3(1): 78-84.
Vancouver Erdim L. , Ergün A. Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2016; 3(1): 78-84.
IEEE L. Erdim and A. Ergün , "Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri", Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 78-84, Feb. 2016, doi:10.17681/hsp.13621