Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)

Year 2023, Issue: 3, 14 - 25, 12.06.2023
https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297

Abstract

Şahinler Natural Park is one of the 262 natural parks in Turkiye and was studied to identify its flora. Şahinler Natural Park is threatened by rapid population growth and rapidly expanding human activities, like all other natural areas. Accordingly, it is important to know and protect existing plant species in the Şahinler Natural Park. The study area is within the boundaries of the Kizilcahamam District of Ankara. According to P.H. Davis’s grid system, it is located in the A4 square and Irano-Turanian phytogeographic region. The altitude of the study area varies between 1450 and 1500 m. The general vegetation of the area consists of forests and glades. As a result of the evaluation of the samples collected from the study area, 112 species and sub-species taxa belonging to 84 genera were identified from 40 families. 10 of these taxa are endemic and the endemism ratio is 8.9%. According to the information and data obtained from the List of Threatened Plant Species, the conservation status of 7 species in the area was evaluated. Accordingly, there are 4 species evaluated in the LC (Low Risk) category, 1 species in the NT (Near Threatened) category, 1 species in the VU (Vulnerable) category, and 1 species in the CD (Subject to Conservation) category. When evaluated according to the red book of Turkish plants, 14 taxa were determined to be in the LC category, 1 taxon was determined to be in the NT category, and 2 taxa were determined to be in the VU category. The study area was evaluated according to the EUNIS Habitat classification criteria.

Supporting Institution

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Thanks

This research was supported by Ankara University Research fund (Project no16L0430017). The author would gratefully thank Professor Ahmet Emre Yaprak and S. Tuğrul Körüklü for their support and guidance. The author would also like to thank Dr. İsa Başköse for his assistance in identification of the samples.

References

 • Arslan, M., Kılınç, İ. ve Vural, M. 2013. Kale-Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı florası. Biyoçeşitlilik ve Koruma,107-119. google scholar
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Ankara. 350 pp. google scholar
 • Davis, P. H. 1965-1985. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands. Volume 1-9, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Davis, P. H., Mill, R. R. And Tan, K. 1988. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands (Supplement). Volume 10, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Ekim, Tuna & Koyunce, M. & Vural, H. & Duman, H. & Aytaç, Zeki & Adıguzel, Nuri. (2000). The red book of Turkish plants, Turkish Association for the Conservation of Nature TTKD and Van Yuzuncu Yil Unv. Ankara. google scholar
 • EUNIS, 2012. European Environment Agency (Avrupa Çevre Ajansı), https://eunis.eea.europa.eu/ index.jsp google scholar
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • İkinci, N. ve Güner, A 2007. Flora Of The Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal of Botany, 87 (107), 87-107. google scholar
 • Sezen, J., 2017. Türkiye'de ve Dünyada Kolunan Alanlara Yönelik Çevre Bilincinin Önemi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. 2 (2), 165-177. google scholar
 • Tekin, K. Gerede ve Çamlıdere Arasında Kalan İğne Yapraklı Ormanların Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Topaloğlu, S. 2005.Çamkoru Göleti Çevresi Florası (Çamlıdere). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Uçar, A. 1996. Flora Of Abant. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara google scholar

Şahinler Tabiat Parkının (Kızılcahamam/Ankara) Florasına Katkılar

Year 2023, Issue: 3, 14 - 25, 12.06.2023
https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297

Abstract

Ülkemizde bulunan 262 tabiat parkından biri olan Şahinler Tabiat Parkı, diğer tüm doğal alanlar gibi, hızlı nüfus artışı ve hızla genişleyen insan faaliyetleri yüzünden tehdit altındadır. Bu anlamda, alandaki mevcut bitki türlerinin bilinmesi ve korunması önem taşımaktadır. Çalışma alanı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisindedir. P.H. Davis’in grid sistemine göre A4 karesinde ve İran- Turan fitocoğrafya bölgesinde yer almaktadır. Çalışma alanında yükseklik 1450 ve 1500 m aralığında değişiklik göstermektedir. Genel bitki örtüsü orman ve orman açıklıklarından oluşmaktadır. Çalışma alanından toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu 40 familyadan 84 cinse ait 112 tür ve tür altı seviyede takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10’u endemiktir ve alanın endemizm oranı %8,9’dur. Tehdit Altında Bitki Türleri Listesi’nden elde edilen bilgi ve verilere göre alanda bulunan 7 türün koruma statüleri değerlendirilmiştir. Buna göre alanda LC (Düşük Riskli) kategorisinde değerlendirilen 4, NT (Tehdite yakın) kategorisinde 1, VU (Duyarlı) kategorisinde 1 ve CD (Korumaya tabi) kategorisinde değerlendirilen 1 tür bulunmaktadır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre değerlendirilme yapıldığında ise LC kategorisinde 14, NT kategorisinde 1 ve VU kategorisinde 2 takson belirlenmiştir. Alan EUNIS Habitat Sınıflandırması kriterlerine göre de değerlendirilmiştir.

References

 • Arslan, M., Kılınç, İ. ve Vural, M. 2013. Kale-Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı florası. Biyoçeşitlilik ve Koruma,107-119. google scholar
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Ankara. 350 pp. google scholar
 • Davis, P. H. 1965-1985. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands. Volume 1-9, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Davis, P. H., Mill, R. R. And Tan, K. 1988. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands (Supplement). Volume 10, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Ekim, Tuna & Koyunce, M. & Vural, H. & Duman, H. & Aytaç, Zeki & Adıguzel, Nuri. (2000). The red book of Turkish plants, Turkish Association for the Conservation of Nature TTKD and Van Yuzuncu Yil Unv. Ankara. google scholar
 • EUNIS, 2012. European Environment Agency (Avrupa Çevre Ajansı), https://eunis.eea.europa.eu/ index.jsp google scholar
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • İkinci, N. ve Güner, A 2007. Flora Of The Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal of Botany, 87 (107), 87-107. google scholar
 • Sezen, J., 2017. Türkiye'de ve Dünyada Kolunan Alanlara Yönelik Çevre Bilincinin Önemi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. 2 (2), 165-177. google scholar
 • Tekin, K. Gerede ve Çamlıdere Arasında Kalan İğne Yapraklı Ormanların Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Topaloğlu, S. 2005.Çamkoru Göleti Çevresi Florası (Çamlıdere). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Uçar, A. 1996. Flora Of Abant. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara google scholar

Details

Primary Language English
Subjects Botany
Journal Section Research Articles
Authors

Begüm ÖZBAKIR
Ankara University Faculty of Science Department of Biology, Ankara, Turkiye
Türkiye


Gül Nilhan TUĞ
Ankara University Faculty of Science Department of Biology, Ankara, Turkiye
0000-0002-2702-2387
Türkiye

Project Number 16L0430017
Publication Date June 12, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 3

Cite

APA
ÖZBAKIR, B., & TUĞ, G. N. (2023). Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara). Herbarium Turcicum(3), 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297
MLA
ÖZBAKIR, Begüm and Gül Nilhan TUĞ. “Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)”. Herbarium Turcicum, no. 3, 2023, pp. 14-25, doi:10.26650/HT.2023.1241297.
Chicago
ÖZBAKIR, Begüm, and Gül Nilhan TUĞ. “Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)”. Herbarium Turcicum, no. 3 (June 2023): 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297.
EndNote
ÖZBAKIR B, TUĞ GN (June 1, 2023) Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara). Herbarium Turcicum 3 14–25.
ISNAD
ÖZBAKIR, Begüm - TUĞ, Gül Nilhan. “Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)”. Herbarium Turcicum 3 (June 2023), 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297.
AMA
ÖZBAKIR B, TUĞ GN. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara). Herbarium Turcicum. June 2023;(3):14-25. doi:10.26650/HT.2023.1241297
Vancouver
ÖZBAKIR B, TUĞ GN. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara). Herbarium Turcicum. 2023(3):14-25.
IEEE
B. ÖZBAKIR and G. N. TUĞ, “Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)”, Herbarium Turcicum, no. 3, pp. 14–25, June 2023, doi: 10.26650/HT.2023.1241297.
JAMA
ÖZBAKIR B, TUĞ GN. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara). Herbarium Turcicum. 2023;:14–25.