Year 2021, Volume 41 , Issue 1, Pages 23 - 34 2021-01-01

Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler
Nanotechnogy Based Drug Delivery Systems in Migraine Treatment

Tuğba ÇOPUR [1] , Sibel BOZDAĞ [2] , Levent ÖNER [3]


Migren, nörolojik semptomların yanı sıra gastrointestinal ve otonomik semptomların da eşlik ettiği sosyo-ekonomik yükü yüksek tekrarlayan baş ağrısı ile karakterize bir hastalıktır. Klinikte profilaktik tedavi ve atak tedavisinde kullanılan ilaçların hiçbiri hastaların % 50'sinde % 50'den daha fazla iyileşme sağlayamamış olup, aynı zamanda ciddi yan etkilere sahiptir. Son zamanlarda migrende spesifik tedavi geliştirmeye yönelik olarak üzerinde en çok çalışılan moleküller 5-HT1F reseptör agonistleri (ditanlar), Kalsitonin geni ilişkili peptit (CGRP) reseptör agonistleri (gepantlar), Anti-kalsitonin geni ilişkili (CGRP) (reseptör) peptit monoklonal antikorları, Anti-hipofiz adenilat siklaz aktive edici polipeptit/hipofiz adenilat siklaz (PACAP/PAC1) monoklonal antikorlarıdır. Migren tedavisinde kullanılan ilaçların kısa yarılanma ömürleri, ilk geçiş etkisine uğramaları, biyoyararlanımlarının düşük olması, sık tekrarlanmalarının gerekmesi ve yan etkileri nedeniyle spesifik tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Nanoteknoloji temelli ilaç taşıyıcı sistemler ile bilinen anti-migren ilaçların biyoyararlanımının ve beyin hedeflemesinin arttırılmasıyla terapötik etkilerini daha iyi göstermeleri ve yan etkilerinin azalması sağlanabilir. Bu derlemede, literatürde yer alan migren tedavisine yönelik nanoteknoloji temelli ilaç taşıyıcı sistemler değerlendirilmiştir. Daha çok triptanların yer aldığı bu çalışmalarda elde edilen olumlu sonuçların gelecekte migren tedavisi için umut verici tedavilerin ortaya çıkmasına yol açacağı düşünülmektedir.
Migraine is a disease characterized by recurrent headache with high socio-economic burden accompanied by neurological symptoms as well as gastrointestinal and autonomic symptoms. None of the drugs used in the clinic for prophylactic and attack treatment have improved more than 50% in 50% of patients and also have serious side effects. Recently, the most studied molecules for developing specific treatment in migraine are 5-HT1F receptor agonists (ditans), Calcitonin gene related peptide (CGRP) receptor agonists (gepants), Anti-calcitonin gene related (CGRP) (receptor) peptide monoclonal antibodies, Anti-pituitary adenylate cyclase activating polypeptide / pituitary adenylate cyclase (PACAP /PAC1) and monoclonal antibodies. Specific treatment approaches are needed due to the short half-lives, first-pass effects, low bioavailability, frequent application and side effects of the drugs used in migraine treatment. By increasing the bioavailability and brain targeting of anti-migraine drugs with nanotechnology-based drug delivery systems, they can show their therapeutic effects and decrease their side effects. In this review, nanotechnology-based drug delivery systems for migraine treatment in the literature were evaluated. It is thought that the positive results obtained in these studies with mostly triptans will lead to promising results for future migraine treatment in the future.
 • 1. Antonaci F, Ghiotto N, Wu S, Pucci E, Costa A: Recent advances in migraine therapy. Springer Plus 2016, 5: 637-651.
 • 2. Ong JJY, Felice MD: Migraine treatment: Current acute medications and their potential mechanisms of action. Neurotherapeutics 2018, 15: 274-290.
 • 3. Silberstein SD: Migraine pathophysiology and its clinical implications. Cephalalgia 2004, 24(2): 2-7.
 • 4. Akçakoca Y, Yıldırım Ş, İnan LE: Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında Bilişsel-Davranışçı Tedavinin Kullanımı. JCBPR 2015, 1: 10-17.
 • 5. Olesen J: The international classification of headache disorders. Headache classification subcommittee of the international headache society. Cephalalgia 2018, 38(1): 1-211.
 • 6. Ropper AH, Samuels MA. Headache and Other Craniofacial Pains. In: Ropper AH, Samuels MA, Klein JP, Prasad S (eds), Adams and Victor's principles of neurology. McGraw-Hill Education, New York, USA. 2019: pp 245-265.
 • 7. Bigal ME, Arruda MA: Migraine in the pediatric population-evolving concepts. Headache 2010, 50(7): 1130-1143.
 • 8. de Tommaso M, Sardaro M, Vecchio E, Serpino C, Stasi M, Ranieri M: Central sensitisation phenomena in primary headaches: overview of a preventive therapeutic approach. CNS and Neurological Disorders Drug Targets 2008, 7(6): 524-535.
 • 9. Bose P, Goadsby PJ: The migraine postdrome. Current Opinion in Neurology 2016, 29(3): 299-301.
 • 10. Pavlovic JM, Buse DC, Sollars CM, Haut S, Lipton RB: Trigger factors and premonitory features of migraine attacks: summary of studies. Headache 2014, 54(10): 1670-1679.
 • 11. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition.; 2020 June 10. Available from: https://www.ichd-3.org
 • 12. Ebersberger A, Schaible HG, Averbeck B, Richter F: Is there a correlation between spreading depression, neurogenic inflammation, and nociception that might cause migraine headache?. Annals of Neurology 2001, 49(1): 7-13.
 • 13. Lauritzen M: Cortical spreading depression in migraine. Cephalalgia 2001, 21(7): 757-760.
 • 14. Teive HA, Kowacs PA, Maranhao Filho P, Piovesan EJ, Werneck LC: Leao's cortical spreading depression: from experimental "artifact" to physiological principle. Neurology 2005, 65(9): 1455-1459.
 • 15. Ropper AH, Brown RH: Adams and Victor’s Principles of Neurology, Güneş Kitabevi, Ankara, Turkey, 2005.
 • 16. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society: The international classification of headache disorders. Cephalalgia 2004, 24(Suppl 1), 1-160.
 • 17. Shapiro RE: Preventive treatment of migraine 2012, Headache, 52(Suppl 2): 65-69.
 • 18. Mitsikostas DD, Alan MR: New players in the preventive treatment of migraine. BMC medicine 2015,13(1): 279-285.
 • 19. Silberstein SD: Practice parameter: evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000, 55(6): 754-762.
 • 20. Silberstein SD: Preventive migraine treatment. Headache 2015, 21(4): 973-989.
 • 21. Branchek T, Audia JE. Recent Advances in Migraine Therapy. In: Bristol JA. (eds.), Annual reports in medicinal chemistry. Academic Press; London, England. 1997: pp 1-378.
 • 22. Becker WJ: Acute migraine treatment in adults. Headache 2015, 55: 778-793.
 • 23. Zarifoğlu M, Siva A, Öztürk V, Baykan B, Karlı N, Özge A, Gökçay F, Selekler M, Bıçakçı Ş, Öztürk M, Tasdemir N, Erdemoğlu AK: Türk Nöroloji Derneği Tanı ve Tedavi Rehberi: Migren Başağrısı Tedavisi, Galenos Yayınevi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 • 24. Al-Quliti KW, Assaedi ES: New advances in prevention of migraine, Review of current practice and recent advances, Neurosciences 2016, 21(3): 207-214.
 • 25. Tepper SJ, Spears RC: Acute treatment of migraine. Neurologic clinics 2009, 27(2): 417-427.
 • 26. Bıçakçı Ş, Öztürk M, Üçler S, Karlı N, Siva A: Baş Ağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar: Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Uygulamaları, Galenos Yayınevi, İstanbul, Türkiye, 2018.
 • 27. Roceanu A, Antachi F, Bajenaru O: Chronic Migraine–New Treatment Options. Mædica 2014, 9(4): 401-404.
 • 28. Edelstein SC, Rapoport AM: Update on the pharmacological treatment of chronic migraine. Current Pain and Headache Reports 2016, 20(1): 6-14.
 • 29. Do TP, Guo S, Ashina M: Therapeutic novelties in migraine: new drugs, new hope?. J Headache Pain 2019, 20(1): 37-50.
 • 30. Allen TM, Cullis PR: Drug delivery systems: entering the mainstream. Science 2004, 303 (5665), 1818-1822.
 • 31. Degim IT, Burgess DJ, Papadimitrakopoulos F: Carbon nanotubes for transdermal drug delivery. Journal of Microencapsulation 2010, 27(8): 669-681.
 • 32. Yohan D, Chithrani BD: Applications of nanoparticles in nanomedicine. Journal of Biomedical Nanotechnology 2014, 10(9): 2371-2392.
 • 33. Abdou EM, Kandil SM, ElMiniawy HM: Brain targeting efficiency of antimigrain drug loaded mucoadhesive intranasal nanoemulsion. International Journal of Pharmaceutics 2017, 529 (1-2): 667-677.
 • 34. Girotra P, Singh SK: A Comparative Study of Orally Delivered PBCA and ApoE Coupled BSA Nanoparticles for Brain Targeting of Sumatriptan Succinate in Therapeutic Management of Migraine. Pharmaceutical Research 2016, 33(7): 1682-1695.
 • 35. Khezri FANZ, Lakshmi CSR, Bukka R, Nidhi M, Nargund SL: Pharmacokinetic study and brain tissue analysis of Zolmitriptan loaded chitosan nanoparticles in rats by LC-MS method. International Journal of Biological Macromolecules 2020, 142: 52-62.
 • 36. Girotra P, Kumar S, Kumar SG: Development of zolmitriptan loaded PLGA/poloxamer nanoparticles for migraine using quality by design approach. International Journal of Biological Macromolecules 2016, 85: 92-101.
 • 37. Girotra P, Thakur A, Kumar A, Singh SH: Identification of multi-targeted anti-migraine potential of nystatin and development of its brain targeted chitosan nanoformulation. International Journal of Biological Macromolecules 2017, 96: 687-696.
 • 38. Girotra P, Kumar HS, Kumar P: Sumatriptan succinate loaded chitosan solid lipid nanoparticles for enhanced anti-migraine potential. International Journal of Biological Macromolecules 2015, 81: 467-476.
 • 39. Girotra P, Singh SK: Multivariate Optimization of Rizatriptan Benzoate-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Brain Targeting and Migraine Management, Multivariate Optimization of Rizatriptan Benzoate-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Brain Targeting and Migraine Management. AAPS PharmSciTech 2017, 18(2): 517-528.
 • 40. Youssef NAHA, Kassem AA, Farid RG, Ismail FA, El-Massik MA, Boraie NA: A novel nasal almotriptan loaded solid lipid nanoparticles in mucoadhesive in situ gel formulation for brain targeting: Preparation, characterization and in vivo evaluation. International Journal of Pharmaceutics 2018, 548(1): 609-624.
 • 41. Salem LH, El-Feky GS, Fahmy RH, El-Gazayerly ON, Abdelbary A: Coated Lipidic Nanoparticles as a New Strategy for Enhancing Nose-to-Brain Delivery of a Hydrophilic Drug Molecule. Journal of Pharmaceutical Sciences 2020, 109(7): 2237-2251.
 • 42. Bhanushali RS, Gatne MM, Gaikwad RV, Bajaj AN, Morde MA: Nanoemulsion based Intranasal Delivery of Antimigraine Drugs for Nose to Brain Targeting. Indian J Pharm Sci 2009, 71(6): 707-709.
 • 43. Maria JN, Kaur H: Fabrication, Characterization, In vitro Evaluation of Solid Lipid Nanoemulsion of Flunarizine dihydrochloride for Nasal Delivery. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry 2017, 15(3): 204-2020.
 • 44. Hui KL, Mei N, Feng L, Jiang XG: Hydrophilic Nasal Gel of Lidocaine Hydrochloride 2nd Communication: Improved Bioavailability and Brain Delivery in Rats With Low Ciliotoxicity. Arzneimittel-forschung 2009, 59(12), 635-640.
 • 45. Shelke S, Shahi S, Jalalpure S, Dhamecha D: Poloxamer 407-based intranasal thermoreversible gel of zolmitriptan-loaded nanoethosomes: formulation, optimization, evaluation and permeation studies. Journal of Liposome Research 2006, 26(4): 313-323.
 • 46. Berah R, Ghorbani M, Moghadamnia AA: Synthesis of a smart pH-responsive magnetic nanocomposite as high loading carrier of pharmaceutical agents. International Journal of Biological Macromolecules 2017, 99: 731-738.
 • 47. Jain R, Nabar S, Dandekar P, Patravale V: Micellar Nanocarriers: Potential Nose-to-Brain Delivery of Zolmitriptan as Novel Migraine Therapy. Pharmaceutical Research 2010, 27(4): 655-664.
 • 48. El-Sherbiny IM, Smyth HD: Biodegradable nano-micro carrier systems for sustained pulmonary drug delivery: (I) self-assembled nanoparticles encapsulated in respirable/swellable semi-IPN microspheres. International Journal of Pharmaceutics 2010, 395(1-2): 132-141.
 • 49. Fung LK, Saltzman MW: Polymeric implants for cancer chemotherapy, Advanced Drug Delivery Reviews 1997, 26 (2-3): 209-230.
 • 50. Gulati N, Nagaich U, Saraf SA: Intranasal Delivery of Chitosan Nanoparticles for Migraine Therapy. Sci Pharm 2013, 81(3): 843-854.
 • 51. Esim O, Savaser A, Kurbanoglu S, Ozkan CK, Ozkan SA, Ozkan Y: Development of assay for determination of eletriptan hydrobromide in loaded PLGA nanoparticles. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2017, 142: 74-83.
 • 52. Roberts MS, Mohammed Y, Pastore MN, Namjoshi S, Yousef S, Alinaghi A, Haridass IN, Abd E, Leite-Silva VR, Benson H, Grice JE: Topical and Cutaneous Delivery Using Nanosystems. J Control Release 2017, 247: 86-105.
 • 53. Kaş HS. Ilaç taşıyıcı partiküler sistemler. In: Kontrollü Salım Sistemleri Gürsoy AZ (eds). Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.; İstanbul, Türkiye. 2002: pp 65-102.
 • 54. Singh A, Ubrane P, Prasad P, Ramteke S: Preparation and Characterization of Rizatriptan Benzoate Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Brain Targeting. Materials Today: Proceeding 2015, 2(9): 4521-4543.
Primary Language tr
Subjects Pharmacology and Pharmacy
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Tuğba ÇOPUR
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
Country: Turkey


Author: Sibel BOZDAĞ
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
Country: Turkey


Author: Levent ÖNER (Primary Author)
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2021

Bibtex @review { hujpharm769607, journal = {Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy}, issn = {}, eissn = {2458-8806}, address = {hujpharm@gmail.com}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler}, key = {cite}, author = {Çopur, Tuğba and Bozdağ, Sibel and Öner, Levent} }
APA Çopur, T , Bozdağ, S , Öner, L . (2021). Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler . Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy , 41 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hujpharm/issue/60867/769607
MLA Çopur, T , Bozdağ, S , Öner, L . "Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler" . Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 41 (2021 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hujpharm/issue/60867/769607>
Chicago Çopur, T , Bozdağ, S , Öner, L . "Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler". Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 41 (2021 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler AU - Tuğba Çopur , Sibel Bozdağ , Levent Öner Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 41 IS - 1 SN - -2458-8806 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler %A Tuğba Çopur , Sibel Bozdağ , Levent Öner %T Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler %D 2021 %J Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy %P -2458-8806 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Çopur, Tuğba , Bozdağ, Sibel , Öner, Levent . "Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler". Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 41 / 1 (January 2021): 23-34 .
AMA Çopur T , Bozdağ S , Öner L . Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler. HUJPHARM. 2021; 41(1): 23-34.
Vancouver Çopur T , Bozdağ S , Öner L . Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 2021; 41(1): 23-34.
IEEE T. Çopur , S. Bozdağ and L. Öner , "Migren Tedavisinde Nanoteknoloji Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemler", Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol. 41, no. 1, pp. 23-34, Jan. 2021