BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

References

 • Artut, K. (2007). Okul Öncesi Resim Eğitimi, (2. Baskı).Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Aslan, D. (2005). Çocuk Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001024/5000001715
 • Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken Çocukluk Dönemi Programlarından Waldorf Yaklaşımına Genel Bir Bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 26. 15-25. http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayi%2026/26_02_EFD-2008-008.pdf
 • Burke, J. & Larry C. (2014). Eğitim Araştırmaları. (Çev. Ed. Beşir Demir S.). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çelebi Öncü, E. (2012) Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Demiriz,Karadağ,Ulutaş, (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanımı , İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Fox Englebrigh, J.&Schirrmacher, R. (2012). Art & Creative Development for Young Children. Wadsworth Cangage Learning, United Kingdom.
 • Haktanır, G. (2009). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Kocamanoğlu, D.&Acer, D. (2015). Examining Children’s Art Products and Determining Their Aesthetic Judgment in a Preschool Classroom Where Learning Centers were Used. Journal of Education and Future: 7, 1-16.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi. (12. Baskı).
 • Yazgın, Y. (2010). Resim – İş Eğitimi Yöntemi. Lefkoşa: Tipograf Art Basım Yayın LTD
 • Yıldızbaş. F. (2015) The study of preschol teachers’ implementations of art activities. Global Journal on Humanites & Social Sciences: 1, 257-265.
 • Yılmaz, M. (2007). Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme, Kastamonu Eğitim Dergisi 15.2: 747-756.

Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi eğitim veren devlet anaokullarının programında yer alan resim–iş konuları, teknikleri, kullanılan malzemeler ve fiziksel altyapının yeterlilik durumu incelenmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi eğitim veren devlet anaokullarındaki görsel sanat eğitimi konuları ile teknikleri, kullanılan malzemeler ve fiziksel altyapı standartları araştırmada, güncel okul öncesi eğitim literatürüne göre incelenmiştir. Araştırma karma yöntem modelinde olup, veri toplama aracı olarak anket ve kontrol listesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin genel olarak iki ve üç boyutlu iş üretme teknikleri ile baskı tekniklerini bildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulamada, bu teknikleri çocuklara gerektiği şekilde sundukları da belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çoğunlukla A4 ölçüsünde kağıt yüzey kullanımına fırsat verdikleri saptanmıştır. Genelde bilinçli davranan öğretmenlerin okul öncesi dönemde kullanılmaması gereken A4 yüzey kullanma sebebi olarak ilgili bakanlığın okullara bu ölçüye ait kağıtlar göndermesinin etken olduğu saptanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin resim eğitimi ile ilgili unsurları belirlemede çoğunlukla çocukların özgür iradelerine müdahale etmediği, bilinçli davranarak özellikle renk ve figür seçimini çocukların özgür iradesine bıraktığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin iki boyutlu iş üretme teknikleri uygulamalarında “standart dışı malzeme” kullanımında yaratıcı olamadığı, üç boyutlu iş üretme teknikleri uygulamalarında ise daha yaratıcı olduğu ve “standart dışı malzeme” kullanımında çeşitliliğe gittiği belirlenmiştir.Okul öncesi öğretmenlerinin programın öngördüğü konular dışında konu belirlemede çeşitleme yapmadığı ve programla sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Sanat eğitimi atölyesi bulunan okulların atölye iç donanımı ve malzeme eksikleri olduğu saptanmıştır. Sanat eğitimi ortamı olan okulların ise donanım ve malzeme eksiği olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Artut, K. (2007). Okul Öncesi Resim Eğitimi, (2. Baskı).Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Aslan, D. (2005). Çocuk Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001024/5000001715
 • Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken Çocukluk Dönemi Programlarından Waldorf Yaklaşımına Genel Bir Bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 26. 15-25. http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayi%2026/26_02_EFD-2008-008.pdf
 • Burke, J. & Larry C. (2014). Eğitim Araştırmaları. (Çev. Ed. Beşir Demir S.). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çelebi Öncü, E. (2012) Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Demiriz,Karadağ,Ulutaş, (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanımı , İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Fox Englebrigh, J.&Schirrmacher, R. (2012). Art & Creative Development for Young Children. Wadsworth Cangage Learning, United Kingdom.
 • Haktanır, G. (2009). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Kocamanoğlu, D.&Acer, D. (2015). Examining Children’s Art Products and Determining Their Aesthetic Judgment in a Preschool Classroom Where Learning Centers were Used. Journal of Education and Future: 7, 1-16.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi. (12. Baskı).
 • Yazgın, Y. (2010). Resim – İş Eğitimi Yöntemi. Lefkoşa: Tipograf Art Basım Yayın LTD
 • Yıldızbaş. F. (2015) The study of preschol teachers’ implementations of art activities. Global Journal on Humanites & Social Sciences: 1, 257-265.
 • Yılmaz, M. (2007). Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme, Kastamonu Eğitim Dergisi 15.2: 747-756.
There are 13 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Yücel Yazgın

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Yazgın, Y. (2016). Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(2).
AMA Yazgın Y. Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2016;2(2).
Chicago Yazgın, Yücel. “Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu Ve Tekniklerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, no. 2 (December 2016).
EndNote Yazgın Y (December 1, 2016) Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research 2 2
IEEE Y. Yazgın, “Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
ISNAD Yazgın, Yücel. “Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu Ve Tekniklerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/2 (December 2016).
JAMA Yazgın Y. Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Yazgın, Yücel. “Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu Ve Tekniklerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
Vancouver Yazgın Y. Kuzey Kıbrısta Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Resim Eğitimi İle İlgili Malzeme Fiziksel Altyapı Yeterliliği İle Resim Eğitimi Konu ve Tekniklerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(2).