Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University |


Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University |
Cover Image


Volume 8 - Issue 2 - Jul 14, 2021
 1. Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar
  Pages 127 - 133
  Özge TURNA, Ayla GÜRSOY
 2. Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Klinik Öğretiminde 360° Değerlendirme: Kapsam Odaklı İnceleme
  Pages 134 - 143
  Çiğdem BAYZAT, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER
 3. Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
  Pages 144 - 150
  Yağmur ÇOLAK YILMAZER, Kadriye BULDUKOĞLU
 4. Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
  Pages 151 - 159
  Ayşegül ILGAZ
 5. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
  Pages 160 - 166
  Abdullah BULUT, Kıvan ÇEVİK
 6. Determination of the Attitudes of the Health Staff Working for the Institutions Providing Primary Health Care Towards Ageism
  Pages 167 - 177
  Funda TUNCER ŞAHİN, Evrim BAYRAKTAR, Zeliha KAYA ERTEN
 7. Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme
  Pages 178 - 185
  Gülfidan BAŞER, Filiz HİSAR
 8. Ebeveynlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Çocukluk Dönemi Aşılarına Yönelik Tutum ve Davranışlarıyla İlişkisi
  Pages 186 - 195
  Bekir ERTUĞRUL, Sevil ALBAYRAK
 9. Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
  Pages 196 - 202
  Dilek ERYÜREK, Öznur BAŞDAŞ, Zübeyde KORKMAZ, İlknur YILDIZ, Özlem MUMCU, Meral BAYAT
 10. Yoğun Bakım Hastalarında Müzik Uygulamasının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri: Sistematik Derleme
  Pages 203 - 212
  Yasemin SAZAK, Keriman AYTEKİN KANADLI, Nermin OLGUN
 11. Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi
  Pages 213 - 222
  Hilmiye AKSU, Hande YAĞCAN, Safiye OZVURMAZ, Mevlüt TÜRE
 12. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
  Pages 223 - 230
  Mukaddes DEMİR ACAR, Elif BULUT
 13. Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 231 - 238
  Behire SANÇAR, Serkan TAŞ, Demet AKTAŞ
 14. Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
  Pages 239 - 244
  Ayşe DOST, Şura KAYA, Ayşenur SUSOY, Filiz TOSÇU
 15. Kültürel Marjinallik Teorisi ve Hemşirelikte Kullanımı
  Pages 245 - 251
  Emel GÜVEN