ISSN: 2148-3590
e-ISSN: 2149-2956
Founded: 2015
Period: Tri-annual
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan uluslararası, süreli ve açık erişimli bir yayın olarak yılda üç kez yayımlanır. Dergide yayınlanan makaleler http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır.

Derginin hedef kitlesi hemşireler, hemşire eğiticiler, hemşire araştırmacılar, hemşirelik öğrencileri, sağlık alanında karar vericiler ve sağlık ekibinin diğer üyeleridir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi hemşirelik bilimi, uygulamaları, eğitimi ve yönetimi alanında özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöryel yorum ve editöre mektup türü makaleleri yayınlamaktadır.

2022 - Volume: 9 Issue: 1

Research Article

1. Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İlgilerinin Yanal Düşünmeye Etkisi

Research Article

3. Simülasyon Laboratuvarında Verilen Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntravenöz Kateterizasyon Becerisine Etkisi

Research Article

5. Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları

Research Article

6. Does the Knowledge of Nurses on Blood Pressure Measurement Affect Their Practice?

Research Article

9. Kanser İle İlişkili Ağrı ve Anksiyetenin Yönetiminde Akupresürün Etkisi: Sistematik Derleme

Review

2. Hemodiyaliz Hastalarının Yorgunluk Yönetiminde Kanıta Dayalı İntegratif Yaklaşımlar

Review

3. Hemşire İnsan Gücü Yönetimine Yeni Bir Bakış: Yetenek Yönetimi

Review

4. Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı

Review

6. Prosedürel Ağrı Yönetiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı

Other

1. Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?