ISSN: 2148-3590
e-ISSN: 2149-2956
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan uluslararası, süreli ve açık erişimli bir yayın olarak yılda üç kez yayımlanır. Dergide yayınlanan makaleler http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır.

Derginin hedef kitlesi hemşireler, hemşire eğiticiler, hemşire araştırmacılar, hemşirelik öğrencileri, sağlık alanında karar vericiler ve sağlık ekibinin diğer üyeleridir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi hemşirelik bilimi, uygulamaları, eğitimi ve yönetimi alanında özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöryel yorum ve editöre mektup türü makaleleri yayınlamaktadır.

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İlgilerinin Yanal Düşünmeye Etkisi

Araştırma Makalesi

3. Simülasyon Laboratuvarında Verilen Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntravenöz Kateterizasyon Becerisine Etkisi

Araştırma Makalesi

5. Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları

Araştırma Makalesi

6. Does the Knowledge of Nurses on Blood Pressure Measurement Affect Their Practice?

Araştırma Makalesi

9. Kanser İle İlişkili Ağrı ve Anksiyetenin Yönetiminde Akupresürün Etkisi: Sistematik Derleme

Derleme

2. Hemodiyaliz Hastalarının Yorgunluk Yönetiminde Kanıta Dayalı İntegratif Yaklaşımlar

Derleme

3. Hemşire İnsan Gücü Yönetimine Yeni Bir Bakış: Yetenek Yönetimi

Derleme

4. Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı

Derleme

6. Prosedürel Ağrı Yönetiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı

Diğer

1. Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?