Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |


Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 6 - Sayı 3 - Eki 2019
 1. Hemşirelerin Tıbbi Hataları Rapor Etmeme Nedenleri
  Sayfalar 141 - 148
  Hilal Hatice ÜLKÜ, Gülengün TÜRK
 2. Yaşlı Bireylerin İlaç Uyumsuzluğu İle İlişkili İlaç Kullanım Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi
  Sayfalar 132 - 140
  Özlem Öztaş, Gülbahar Aslan Korkmaz
 3. Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 149 - 157
  Bilge BAL ÖZKAPTAN, Sevgisun KAPUCU, İmatullah AKYAR
 4. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldıkları Fiziksel Zorlanmaların Analizi
  Sayfalar 158 - 169
  Ebru ARSLAN ÖZDEMİR, Özlem ÖRSAL
 5. Vardiyalı ve Gündüz Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesi, Reaksiyon Zamanı, Stres ve İyilik Halinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 170 - 176
  Gonca BUMİN, İbrahim Yavuz TATLI, Mustafa CEMALİ, Sevgi KARA, Gökçen AKYÜREK
 6. Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
  Sayfalar 177 - 185
  Nuray CANER, Pınar TEKİNSOY KARTIN
 7. Menstrüel Kanın Toplanmasında Alternatif Bir Yöntem: Menstrüel Kap
  Sayfalar 186 - 194
  Filiz DEĞİRMENCİ, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
 8. Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
  Sayfalar 195 - 203
  Sevcan TOPTAŞ KILIÇ, Fatma ÖZ
 9. Yenidoğanlarda İlaç Uygulama Hataları ve Hemşirelik Girişimleri
  Sayfalar 204 - 209
  Emine BAYAR, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
 10. Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonlu Yenidoğanlarda Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 210 - 218
  Arife GÖKBAŞ, Dilek DİLLİ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN
Dizinler