Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |


Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 8 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1 - 7
  Nükhet BAYER, Zehra GÖLBAŞI
 2. Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
  Sayfalar 8 - 15
  Samiye METE, Buse GÜLER, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ
 3. Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
  Sayfalar 16 - 21
  Nagihan AKAY, Sema KUĞUOĞLU, Behice EKİCİ
 4. Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
  Sayfalar 22 - 28
  Nurgül KARAKURT, Hatice DURMAZ, Ayla KANBUR
 5. Adölesanlarda Öz-bakım Gücü - Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 29 - 34
  Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Gülnur ARSLAN ÇAKIR
 6. Hemşirelerin Disfaji Yönetiminde Kanıta Dayalı Rehber Kullanımına Yönelik Deneyimleri (Nitel Bir Çalışma)
  Sayfalar 35 - 42
  Emine ÖZER KÜÇÜK, Sevgisun KAPUCU
 7. Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
  Sayfalar 43 - 50
  Emine SALDIROĞLU, Gülengün TÜRK
 8. Health Science Students’ Readiness for Interprofessional Education and Affecting Factors
  Sayfalar 51 - 57
  Kevser ÖZATA, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER
 9. Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 58 - 64
  Gülşah KÖSE, Hatice AYHAN, Sevinç TAŞTAN, Emine İYİGÜN, Ayşe Nur ÖZÇAKIR
 10. Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 65 - 74
  Azime GÜNAYDINLI, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
 11. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 75 - 84
  Banu ÇEVİK, Ziyafet UĞURLU, Aysel ABBASOĞLU, Azize KARAHAN, Çiğdem SALTAN
 12. Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
  Sayfalar 85 - 92
  Didem KANDEMİR, Serpil YÜKSEL
 13. Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
  Sayfalar 93 - 100
  İrem AYVAT, Azize ATLI ÖZBAŞ
 14. Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
  Sayfalar 101 - 107
  Hayriye ÜNLÜ, Emine ÇİÇEK
 15. Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 108 - 116
  Eda KILINÇ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN
 16. SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması
  Sayfalar 117 - 127
  Belgin AKIN, Deniz KOÇOĞLU-TANYER