ISSN: 2148-3590
e-ISSN: 2149-2956
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (HUHEMFAD)-Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin bilimsel resmi yayın organıdır. Bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergi, açık erişimli olarak yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak okuyuculara sunulmaktadır. Dergimiz 2019 Ocak ayından itibaren sadece online olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayımlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktadır. TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında (2015 yılı cilt 2 sayı 1’den itibaren), Türkiye Atıf Dizininde (27 Eylül 2017 tarihinden, 2017 yılı cilt 4 sayı 2’ den itibaren) ve EBSCO veri tabanında (2009 yılından itibaren) indekslenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017-Ulusal Katkı Değeri: 0,286

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Pandemi Döneminde Doğum Yapan Annelerde Maternal Bağlanma ve COVID-19 Korkusu Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

3. Investigation of the Effect of COVID-19 Vaccine Literacy on COVID-19 Vaccine Attitude

Araştırma Makalesi

5. Annelerin Emzirme Deneyimleri Üzerine: Niteliksel Bir Çalışma

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

7. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Farkındalıkları: Güçlü ve Zayıf Yönleri