Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |


Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3590 | e-ISSN 2149-2956 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 7 - Sayı 2 - 3 Tem 2020
 1. Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
  Sayfalar 87 - 94
  Sibel KÜÇÜK , Zeynep UZUN , Selda IŞIK EYYUPLU
 2. Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 95 - 103
  Zehra GÖK METİN , Merve GÜLBAHAR
 3. Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 104 - 112
  Sibel PEKSOY , Sevil ŞAHİN , İ̇lknur DEMİRHAN , Sena KAPLAN
 4. Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 113 - 121
  Handan EREN , Ayşe TOPUZ , Ayşe Sonay TÜRKMEN
 5. Hemodiyaliz Hastalarında Konfor Düzeyinin İncelenmesi
  Sayfalar 122 - 129
  Turgay GÜLAY , Çiğdem ÖZDEMİR ELER , Şeyda ÖKDEM , Ebru AKGÜN ÇITAK
 6. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 130 - 137
  Altun BAKSİ , Aylin DURMAZ EDEER
 7. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planları ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 138 - 148
  Aysun İYTEMÜR , Sıdıka TEKELİ YEŞİL
 8. Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Yaşam Tarzı, Vücut Kitle İndeksi, Kan Basıncı, Özyeterlilik Algısı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
  Sayfalar 149 - 160
  Funda ÖZPULAT , Oya Nuran EMİROĞLU
 9. Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
  Sayfalar 161 - 166
  Seher ÜNVER , Mesude YILMAZ
 10. Pediatri Hemşirelerinin Duygu Gereksinimleri ile Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 167 - 174
  Hilal KURT SEZER , Emine GEÇKİL
 11. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 175 - 179
  Gürkan ÖZDEN , Seher ÇEVİK AKTURA , Seyhan ÇITLIK SARITAŞ
 12. Kadınlarda Premenstrual Sendrom Yaşanmasını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler
  Sayfalar 180 - 185
  Safiye ÖZKAN , Gülten KOÇ