Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Meslek Yüksekokullarında Yetişen Yardımcı Sağlık Personelinin İlk Yardım Eğitimlerinin Etkinliği ve Yeterliliği

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 85 - 97, 31.01.2021
https://doi.org/10.48124/husagbilder.784025

Abstract

Sağlık hizmetlerinin her bir kademesinde görev yapan yardımcı sağlık çalışanlarının ilk yardım konularında etkin ve yeterli eğitimi almaları aldıkları eğitimi bilinçli ve en doğru şekilde kullanıp uygulamaları zorunludur. Bu eğitimin temel altyapısının, meslek eğitimi sırasında okullarda uygulamalı ve teorik olarak verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun yardımcı sağlık personeli yetiştiren programlarında verilen ilk yardım eğitimlerinin, öğrenciler tarafından algılama düzeyleri ve eğitimi alan öğrencilerin gelişmişlik ve uygulama becerileri araştırılmıştır. Çalışmamız iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada, öğrencilerin ilk yardım eğitimlerini içeren hiçbir dersi almadan bu konudaki durumları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise, öğrencilerin almış oldukları ilk yardım eğitimlerinin, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal davranışlarındaki gelişmelerine katkısı belirlenmiştir. Ayrıca, eğitimin öğrencilerdeki psiko-motor uygulamaya dönüştürülmesi konusundaki değişimleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, birinci sınıf öğrencilerinde, aldıkları ilk yardım eğitiminin farklı algılandığı görülmüştür. İlk yardım eğitimlerini içeren dersleri alan öğrencilerde öncelikle bu eğitimin bir zorunluluk olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca eğitimi alan öğrencilerin, uygulama konusunda endişe ve güvensizlik yaşadıkları belirlenmiştir.

References

 • (1)Altındiş S, Tok Ş, Aslan FG, Adıgül MP. Üniversite öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, Sakarya Tıp Dergisi, 2018; 7(3): 125-130.
 • (2)Bakar C, Maral I. Mesleki eğitim merkezinde ve düz lisede öğrenim gören öğrencilerin ilkyardım bilgi düzeylerinin karşılaştırılması, Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi (Msg), 2015; 10(36): 41-47
 • (3)Dinçer Ç, Atakurt Y, Şimşek I. Okulöncesi eğitimcilerinin ilk yardım bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2000; 53(01): 31-38.
 • (4) Duman NB, Koçak C, Sözen C. Üniversite öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 6(1): 57-70.
 • (5) Galip U, Küçük U, Torpuş K. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi, Hastane Öncesi Dergisi, 2017; 2(2): 67-77.
 • (6)Göktaş SB, Yıldız T, Köse S. Hemşirelik öğrencilerinin epilepsiye ilişkin ilkyardım bilgileri, International Journal Of Basic And Clinical Medicine, 2015; 3(2): 71-77.
 • (7)Inan H. F., Kurt Z., Kubilay İ. Temel ilkyardim uygulamaları eğitim kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlkyardim ve Acil Sağlik Hizmetleri Daire Başkanlığı. Ankara (2011).
 • (8)Kızıl M, Üstünkarlı N, Yıldız Ş, Kurtel K, Şemin İ, Abacıoğlu YH. İlkyardım bilgilerinin doğruluğu ve ilkyardım uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesi, Hastane Öncesi Dergisi, 2018; 3(1): 15-30.
 • (9) Köklü N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2):(81-93)
 • (10) Köksoy S, Öncü E, Şermet Ş, Sungur MA. Cezaevinde bulunan mahkûmların ilk yardım bilgi düzeyleri, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2012; 12(1): 20-24.
 • (11) Özçelikay G, Asil E, Işıl Ş, Tanker N, Coşkun M., Altun ML, Ören Ü. Üniversite Öğrencilerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeyleri üzerinde bir çalışma, Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 1996;25(2): 43-48.
 • (12) Polat SA, Turacı G. Bir polis okulundaki öğrencilerin ilkyardım konusundaki bilgi ve tutumları, AÜTD 2003; 35:27-32.
 • (13) Resmi Gazete T.C. Sağlık Bakanlığı İlkYardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayısı: ( 29429) (29.07.2015).
 • (14) Sayın K, Sayın N, Karaman A, ilk yardım eğitiminin öğrenci üzerinde etkisi; Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu örneği, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; 2018; 10/(40), DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 763 ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033;
 • (15) Sönmez Y, Uskun E, Pehlivan A. Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri Isparta Örneği, Türk Ped Arş, 2014; 49: 238-46.
 • (16) Güney Şenol M , Gün İ , Toğrol E , Olgun N , Saraçoğlu M . Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Etmenler. Duzce Medical Journal. 2009; 11(1): 21-31.
 • (17) Temel E,Şahin B,Gezer N,Çam R, üniversite öğrencilerinin temel ilkyardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi 2018 1(3) 34–38.
 • (18) Türkan H, Serinken M, Şener S, Çınar O, Tansel A, Eroğlu M. Çeşitli meslek gruplarının erişkin temel yaşam desteği bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005; 5(3): 128-132.
 • (19) Yetiş G,Gürbüz P; Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, ISSN: 2147-7892, Cilt 6, Sayı 2 (2018)64-76.
 • (20)Yıldırım S, Karsen H, Çadırcı D. Ev kazaları nedeniyle acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016; 13(1): 68-73.
 • (21) Yurumez Y, Yavuz Y, Saglam H, Köken R, Tunay K. Evaluation of the level of knowledge of first aid and basic life support of the educators working in preschools. Academic Emergency Medicine Journal, 2007; 5(3): 17-20.

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 85 - 97, 31.01.2021
https://doi.org/10.48124/husagbilder.784025

Abstract

References

 • (1)Altındiş S, Tok Ş, Aslan FG, Adıgül MP. Üniversite öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, Sakarya Tıp Dergisi, 2018; 7(3): 125-130.
 • (2)Bakar C, Maral I. Mesleki eğitim merkezinde ve düz lisede öğrenim gören öğrencilerin ilkyardım bilgi düzeylerinin karşılaştırılması, Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi (Msg), 2015; 10(36): 41-47
 • (3)Dinçer Ç, Atakurt Y, Şimşek I. Okulöncesi eğitimcilerinin ilk yardım bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2000; 53(01): 31-38.
 • (4) Duman NB, Koçak C, Sözen C. Üniversite öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 6(1): 57-70.
 • (5) Galip U, Küçük U, Torpuş K. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi, Hastane Öncesi Dergisi, 2017; 2(2): 67-77.
 • (6)Göktaş SB, Yıldız T, Köse S. Hemşirelik öğrencilerinin epilepsiye ilişkin ilkyardım bilgileri, International Journal Of Basic And Clinical Medicine, 2015; 3(2): 71-77.
 • (7)Inan H. F., Kurt Z., Kubilay İ. Temel ilkyardim uygulamaları eğitim kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlkyardim ve Acil Sağlik Hizmetleri Daire Başkanlığı. Ankara (2011).
 • (8)Kızıl M, Üstünkarlı N, Yıldız Ş, Kurtel K, Şemin İ, Abacıoğlu YH. İlkyardım bilgilerinin doğruluğu ve ilkyardım uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesi, Hastane Öncesi Dergisi, 2018; 3(1): 15-30.
 • (9) Köklü N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2):(81-93)
 • (10) Köksoy S, Öncü E, Şermet Ş, Sungur MA. Cezaevinde bulunan mahkûmların ilk yardım bilgi düzeyleri, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2012; 12(1): 20-24.
 • (11) Özçelikay G, Asil E, Işıl Ş, Tanker N, Coşkun M., Altun ML, Ören Ü. Üniversite Öğrencilerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeyleri üzerinde bir çalışma, Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 1996;25(2): 43-48.
 • (12) Polat SA, Turacı G. Bir polis okulundaki öğrencilerin ilkyardım konusundaki bilgi ve tutumları, AÜTD 2003; 35:27-32.
 • (13) Resmi Gazete T.C. Sağlık Bakanlığı İlkYardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayısı: ( 29429) (29.07.2015).
 • (14) Sayın K, Sayın N, Karaman A, ilk yardım eğitiminin öğrenci üzerinde etkisi; Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu örneği, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; 2018; 10/(40), DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 763 ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033;
 • (15) Sönmez Y, Uskun E, Pehlivan A. Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri Isparta Örneği, Türk Ped Arş, 2014; 49: 238-46.
 • (16) Güney Şenol M , Gün İ , Toğrol E , Olgun N , Saraçoğlu M . Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Etmenler. Duzce Medical Journal. 2009; 11(1): 21-31.
 • (17) Temel E,Şahin B,Gezer N,Çam R, üniversite öğrencilerinin temel ilkyardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi 2018 1(3) 34–38.
 • (18) Türkan H, Serinken M, Şener S, Çınar O, Tansel A, Eroğlu M. Çeşitli meslek gruplarının erişkin temel yaşam desteği bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005; 5(3): 128-132.
 • (19) Yetiş G,Gürbüz P; Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, ISSN: 2147-7892, Cilt 6, Sayı 2 (2018)64-76.
 • (20)Yıldırım S, Karsen H, Çadırcı D. Ev kazaları nedeniyle acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016; 13(1): 68-73.
 • (21) Yurumez Y, Yavuz Y, Saglam H, Köken R, Tunay K. Evaluation of the level of knowledge of first aid and basic life support of the educators working in preschools. Academic Emergency Medicine Journal, 2007; 5(3): 17-20.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Nuray UTLU (Primary Author)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7111-5188
Türkiye


Aysel ALTAN This is me
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1752-1668
Türkiye

Publication Date January 31, 2021
Application Date September 6, 2020
Acceptance Date September 14, 2020
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Vancouver Utlu N. , Altan A. Meslek Yüksekokullarında Yetişen Yardımcı Sağlık Personelinin İlk Yardım Eğitimlerinin Etkinliği ve Yeterliliği. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 85-97.