Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İnsülin Direnci Tedavisinde Fonksiyonel Bir Destek Olarak Propolisin Kullanımı

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 41 - 47, 30.06.2022
https://doi.org/10.48124/husagbilder.921851

Abstract

Propolis, bal arıları (Apis Mellifera L.) tarafından özellikle kavak, kayın, at kestanesi, kuş ve kozalaklı ağaçların yaprak sürgünü, dal ve gövdelerinden reçinemsi maddeleri ve salgıların toplanıp içerisine vücutlarında ürettikleri bal, bal mumu, polen ve yutak enzimleri katılarak oluşturulan reçinemsi organik bir üründür. Propolisin içerdiği organik bileşikler sayesinde immun modülatör, antikanserojen, antimikrobiyal ve antioksidan etkileri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra cilt problemlerinde, diş eti iltihabı ve mantar enfeksiyonu gibi oral problemlerde, diğer enfeksiyon hastalıklarında, kalp damar hastalıklarında (hipertansiyon, damar sertliği ve koroner kalp hastalıklarında), diyabet ve üreme sorunlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis ayrıca toplumda sıklıkla görülebilen insülin direncinin ve kronik hastalıkların neden olabildiği kan glukoz düzeylerinin, HbA1c değerlerinin ve sistolik kan basıncının üzerine olumlu yönde etkili olabilmektedir. İlaveten tip 2 diyabetin neden olduğu dislipidemi, oksidatif stres ve inflamasyonun önüne geçebilecek özelliğe sahiptir. Sonuç olarak propolise tıbbi tedaviyi destekleyici olarak yer verilebilir.

References

 • Aydın M., Arslan D., Türker S., Propolisin Genel Özellikleri ve Kullanımı, GIDA (2021); 46 (1): 69-81, DOI: 10.15237/gida.GD20102
 • Ünal M. ve ark., Propolis- Literatür Ne Diyor?, Bozok Tıp Dergisi (2020); 10 (2): 215-23
 • Yücel B. ve ark., Propolisin İnsan Sağlığına Etkileri, Anadolu Dergisi (2014); 24 (2): 41-49
 • Oruç H.H., Sorucu A., Aydın L., Propolisin Sağlık Açısından Önemi, Kalitesinin Belirlenmesi ve Türkiye Açısından İrdelenmesi, U. Arı Der., Mayıs (2014); 14 (1): 35-43
 • Sahinler N., Kurt Ş., Kaftanoğlu O., Propolisin Kireç Hastalığı Üzerine Etkileri, Uludağ Arıcılık Dergisi (2003); 37-39
 • Yılmaz L., Yılsay T., Bayizit A., Propolisin Kimyasal Bileşimi, Biyolojik Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi, Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi (2004); (6): 34-38
 • Bozkurt A. F., Farklı Düzeylerde Propolis Uygulamalarının Farelerde Lipid Peroksidasyonu (MDA) ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkilerinin Değerlendirilmesi (2010). T.C. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Kumova U. ve ark., Önemli Bir Arı Ürünü; Proplis, Uludağ Arıcılık Dergisi (2002, Mayıs); 10-23
 • Pehlivan T., Şahinler N., Gül A., Doğal Bir Ürün Propolis; Yapısı ve Kullanım Alanları, Arıcılık Araştırma Dergisi (2012, Haziran); (7): 9-13
 • Ernest E., Herbel Medicinal Products During Pregnancy: Are They Safe?, BJOG (2002): 27-235
 • Silici S., Propolis Üzerine Ön Klinik Araştırmalar, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015, Kasım); 31 (3): 185-191
 • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to propolis (ID 1242, 1245, 1246, 1247, 1248, 3184) and flavonoids in propolis (ID 1244, 1644, 1645, 3526, 3527, 3798, 3799) pursuant to article 13(1) of regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J, (2010); 8(10): 1810, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1810.
 • European Food Safety Authority (EFSA). Outcome of the consultation with member states and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water-soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide. EFSA Support Publ, (2018); 15(11): 1494E, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1494.
 • Acun S., Gül H., Fonksiyonel Bir Ürün Olan Propolisin Sağlık Üzerine Etkisi, (The Effect of Propolis as a Functional Product on Health), U.Arı.D.-U.Bee.J. (2020); 20(2): 189-208, DOI: 10.31467/uluaricilik.770477
 • Zamami Y. et al., Effect of Propolis on Insulin Resistance in Fructose- drinking Rats, (2007 Dec);127(12):2065-73. doi: 10.1248/yakushi.127.2065.
 • Zamami Y. et al., Ameliorative effect of Propolis on Insulin Resistance ın Otsuka Long- Evans Tokushima Fatty (OLETF) Rats, Jun (2010);130(6):833-40 doi: 10.1248/yakushi.130.833.
 • Aoi W., Improvement of Insulin Resistance, Blood Pressure and Interstitial pH in Early Development Stage of Insulin Resistance in OLEFT Rats by Intake of Propolis Extracts, Biochem Biophys Res Commun (2013, Mar) 22;432(4):650-3. doi: 10.1016/j.bbrc.2013.02.029. Epub 2013 Feb 14
 • Yang M. et al., Study on Hpoglycemic Effect and Mechanism of Total Flavonoids of Propolis in STZ Diabetic Rats (2014); 37 (9):1623-6
 • Nie J. et al., Caffeic Acid Phenethyl Ester (Propolis Extract) Ameliorates Insulin Resistance by Inhibiting JNK and NF-κB Inflammatory Pathways in Diabetic Mice and HepG2 Cell Models, J Agric Food Chem (2017, Oct); 18: 65(41):9041-9053, doi: 10.1021/acs.jafc.7b02880. Epub 2017 Oct 5
 • Peng S. et al., Beneficial Effects of Poplar Buds on Hyperglycemia, Dislipidemia, Oxidative Stress and Inflammation in Streptozotocin-Induced Tip 2 Diabetes, Journal of Immunology Research (2018); Article ID 7245956, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2018/7245956
 • Zakerkish M. et al., The Effect of Iranian Propolis on Glucose Metabolism, Lipid Profile, Insulin Resistance, Renal Function and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Double- Blind Clinical Trial, Scientific Reports (2019); 9:7289, https://doi.org/10.1038/s41598-019-43838-8
 • Afsharpour F. et al., Propolis Supplementation Improves Glycemic and Antioxidant Status in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Study, Complementary Therapies in Medicine (2019);43: 283–288
 • Samadi N. et al., Effects of Bee Propolis Supplementation on Glycemic Control, Lipid Profile and Insulin Resistance Indices in Patients With Type 2 Diabetes: a Randomized, Double-blind Clinical Trial, Journal of Integrative Medicine (2017, March); 15 (2): 124-134

Use of Propolis as a Functional Support in Insulin Resistance Treatment

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 41 - 47, 30.06.2022
https://doi.org/10.48124/husagbilder.921851

Abstract

Propolis is a resin-like organic product formed by honey bees (Apis Mellifera L.) by collecting resinous substances and secretions from the leaf exile, branches and trunks of poplar, beech, horse chestnut, bird and conifer trees and adding the honey, beeswax, pollen and pharynx enzymes they produce in their bodies. Thanks to the organic compounds contained in propolis, it is effective as an immune modulator, anticarcinogen, antimicrobial and antioxidant. In addition, it is used in the prevention and treatment of skin problems, oral problems such as gingivitis and fungal infections, other infectious diseases, cardiovascular diseases (hypertension, arteriosclerosis and coronary heart diseases), diabetes and reproductive problems. Propolis can also positively affect blood glucose levels, HbA1c values and systolic blood pressure, which can be caused by insulin resistance and chronic diseases, which are frequently seen in the community. In addition, it has the ability to prevent dyslipidemia, oxidative stress and inflammation caused by type 2 diabetes. As a result, propolis can be used to support medical treatment.

References

 • Aydın M., Arslan D., Türker S., Propolisin Genel Özellikleri ve Kullanımı, GIDA (2021); 46 (1): 69-81, DOI: 10.15237/gida.GD20102
 • Ünal M. ve ark., Propolis- Literatür Ne Diyor?, Bozok Tıp Dergisi (2020); 10 (2): 215-23
 • Yücel B. ve ark., Propolisin İnsan Sağlığına Etkileri, Anadolu Dergisi (2014); 24 (2): 41-49
 • Oruç H.H., Sorucu A., Aydın L., Propolisin Sağlık Açısından Önemi, Kalitesinin Belirlenmesi ve Türkiye Açısından İrdelenmesi, U. Arı Der., Mayıs (2014); 14 (1): 35-43
 • Sahinler N., Kurt Ş., Kaftanoğlu O., Propolisin Kireç Hastalığı Üzerine Etkileri, Uludağ Arıcılık Dergisi (2003); 37-39
 • Yılmaz L., Yılsay T., Bayizit A., Propolisin Kimyasal Bileşimi, Biyolojik Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi, Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi (2004); (6): 34-38
 • Bozkurt A. F., Farklı Düzeylerde Propolis Uygulamalarının Farelerde Lipid Peroksidasyonu (MDA) ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkilerinin Değerlendirilmesi (2010). T.C. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Kumova U. ve ark., Önemli Bir Arı Ürünü; Proplis, Uludağ Arıcılık Dergisi (2002, Mayıs); 10-23
 • Pehlivan T., Şahinler N., Gül A., Doğal Bir Ürün Propolis; Yapısı ve Kullanım Alanları, Arıcılık Araştırma Dergisi (2012, Haziran); (7): 9-13
 • Ernest E., Herbel Medicinal Products During Pregnancy: Are They Safe?, BJOG (2002): 27-235
 • Silici S., Propolis Üzerine Ön Klinik Araştırmalar, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015, Kasım); 31 (3): 185-191
 • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to propolis (ID 1242, 1245, 1246, 1247, 1248, 3184) and flavonoids in propolis (ID 1244, 1644, 1645, 3526, 3527, 3798, 3799) pursuant to article 13(1) of regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J, (2010); 8(10): 1810, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1810.
 • European Food Safety Authority (EFSA). Outcome of the consultation with member states and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water-soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide. EFSA Support Publ, (2018); 15(11): 1494E, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1494.
 • Acun S., Gül H., Fonksiyonel Bir Ürün Olan Propolisin Sağlık Üzerine Etkisi, (The Effect of Propolis as a Functional Product on Health), U.Arı.D.-U.Bee.J. (2020); 20(2): 189-208, DOI: 10.31467/uluaricilik.770477
 • Zamami Y. et al., Effect of Propolis on Insulin Resistance in Fructose- drinking Rats, (2007 Dec);127(12):2065-73. doi: 10.1248/yakushi.127.2065.
 • Zamami Y. et al., Ameliorative effect of Propolis on Insulin Resistance ın Otsuka Long- Evans Tokushima Fatty (OLETF) Rats, Jun (2010);130(6):833-40 doi: 10.1248/yakushi.130.833.
 • Aoi W., Improvement of Insulin Resistance, Blood Pressure and Interstitial pH in Early Development Stage of Insulin Resistance in OLEFT Rats by Intake of Propolis Extracts, Biochem Biophys Res Commun (2013, Mar) 22;432(4):650-3. doi: 10.1016/j.bbrc.2013.02.029. Epub 2013 Feb 14
 • Yang M. et al., Study on Hpoglycemic Effect and Mechanism of Total Flavonoids of Propolis in STZ Diabetic Rats (2014); 37 (9):1623-6
 • Nie J. et al., Caffeic Acid Phenethyl Ester (Propolis Extract) Ameliorates Insulin Resistance by Inhibiting JNK and NF-κB Inflammatory Pathways in Diabetic Mice and HepG2 Cell Models, J Agric Food Chem (2017, Oct); 18: 65(41):9041-9053, doi: 10.1021/acs.jafc.7b02880. Epub 2017 Oct 5
 • Peng S. et al., Beneficial Effects of Poplar Buds on Hyperglycemia, Dislipidemia, Oxidative Stress and Inflammation in Streptozotocin-Induced Tip 2 Diabetes, Journal of Immunology Research (2018); Article ID 7245956, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2018/7245956
 • Zakerkish M. et al., The Effect of Iranian Propolis on Glucose Metabolism, Lipid Profile, Insulin Resistance, Renal Function and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Double- Blind Clinical Trial, Scientific Reports (2019); 9:7289, https://doi.org/10.1038/s41598-019-43838-8
 • Afsharpour F. et al., Propolis Supplementation Improves Glycemic and Antioxidant Status in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Study, Complementary Therapies in Medicine (2019);43: 283–288
 • Samadi N. et al., Effects of Bee Propolis Supplementation on Glycemic Control, Lipid Profile and Insulin Resistance Indices in Patients With Type 2 Diabetes: a Randomized, Double-blind Clinical Trial, Journal of Integrative Medicine (2017, March); 15 (2): 124-134

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Merve Dilara AYDOĞAN> (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9199-9574
Türkiye


Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7936-8462
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Application Date April 19, 2021
Acceptance Date May 23, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 2

Cite

Vancouver Aydoğan M. D. , Köseoğlu S. Z. A. İnsülin Direnci Tedavisinde Fonksiyonel Bir Destek Olarak Propolisin Kullanımı. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 5(2): 41-47.