PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessment of Psycho-Social Disparity Difficulties 6-8 Year Old Stutter Students Face, in Terms of Student Opinions

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 87 - 106, 21.11.2016

Abstract

Stuttering is a disorder in the rhythm of speech that is an occurrence of seizure in the nature of speech, involuntary repetition of words and letters and sound prolongations and that is known to be related to psychological, neurological and physiological factors observed in speech. Stuttering that a speech problem also reflects psycho-social and even academic skills of individuals and also forms a basis. Because those having stuttering problem due to the breakdowns in speech do not feel at ease and safe, problems could be experienced in their academic achievements in addition to their communication with people around them. Therefore, problems experienced psycho-socially by the children between the ages of 6 to 8 have been examined thoroughly in the light of children. In this study, 30 stutterer this pupils between the ages of six to eight attending schools of the Konya Provincial Directorate of National Education were chosen using random technique and their opinions were received. The data for this research were collected via using semi structured interview technique. At the end of this study, it is concluded that pupils having stuttering problem principally had difficulties in psychosocial environment and had insufficient knowledge to minimize and remove the problems experienced by children in psycho-social environment. 

References

 • Kaynakça
 • Aksoy, S.; İnal, Ö. ve Kulak Kayıkçı, M. E. (2010). Kekeme Çocuklarda Duyu Bütünlüğünün
 • Değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3): 117-124.
 • ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). (1999). Terminology Pertaining to Fluency and Fluency Disorders: Guidelines. American Speech-Language-Hearing Association.
 • Beech, H. B. and Fransella, F. (1971). Research and Experiment in Stuttering. London: Pergaman Press.
 • Bender, J. F. (1942). The Stuttering Personality. American Journal of Orthopsychiatry, 12(1), 140-146.
 • Bloodstein, O. (2002). Early Stuttering As a Type of Language Difficulty. Journal of Fluency
 • Disorders, 27(2), 163-167.
 • Bogdan, R. C., and Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods (4th ed.). New York: Pearson.
 • Cohen, L. and Manion, L. (2007). Research Methods in Education. (5th Ed). London: Routledge.
 • D’Ambrosio, M. (2004). II Senso di Autoefficacia Nella Gestione Della Fluidità Verbale, I
 • Care, 29(1), 9-15.
 • Embiyaoğlu, G. (1976). Kekemeliğin Psikolojik ve Psikanalitik Açıdan İncelenmesi.
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü.
 • Howell, P.; Au-Yeung, J. and Sackin, S. (2000). Internal Structure of Content Words Leading
 • to Lifespan Differences in Phonological Difficulty in Stuttering. Journal of Fluency Disorders, (25), 1-20.
 • ICD-10 (International Classification of Diseases-WHO). (1992). Ruhsal ve Davranışsal
 • Bozukluklar Sınıflandırması. Ankara: Medikomat Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Kaplan, H. I. and Sadock, B. J. (2004). Klinik Psikiyatri. (Çev. Abay, E.), Nobel Tıp
 • Kitabevleri.Karacan, E. (2000). Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları. Psikiyatri
 • Dünyası, (4), 18-21.
 • Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kırcaali-İftar, G. (1999). Ölçme, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (Bir AA, Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 11-22.
 • Kraaimaat, W. F.; Vanryckeghem, M. and Van Dam-Baggen, R. (2002). Stuttering and Social
 • Anxiety. Journal of Fluency Disorders, 27(4), 319-331.
 • Madanoğlu, K. G. (2005). Kekeme Çocuklar İçin Bir Tarama Çalışması ve Kekemelikle Baş
 • Etme Konusunda Hazırlanmış Bir Programın Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Natke, U.; Sandrieser, P.; Ark, M. V.; Pietrowsky, R. and Kalveram, K. T. (2004). Linguistic
 • Stress, Within-Word Position, and Grammatical Class in Relation to Early Childhood Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 29(2), 109-122.
 • Santostefano, S. (1960). Anxiety and Hostility. Journal of Speech and Hearing Disorder
 • Research, (3), 334-347.
 • Sheehan, J. (1968) . Stuttering: Research and Therapy. New York: Harper and Row.
 • Van Riper, C. (1971). The Nature of Stuttering. New Jersey: Prentice Hall.
 • Wingate, M. E. (2002). Foundations of Stuttering. San Diego: Academic Press.
 • Wischner, J. G. (1972). An Expectancy and Anxiety in Stuttering Behavior. Emerick, L. L,
 • Hamre, L. E. (Ed.), An Analysis of Stuttering, 607-625, Danville: The Interstate Printers and Publishers, Inc.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

6-8 Yaş Kekeme Öğrencilerin Psiko-Sosyal Yönden Karşılaştıkları Güçlüklerin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 87 - 106, 21.11.2016

Abstract

Kekemelik, konuşmanın olağan akışında tutukluk meydana gelmesi, sözcük ve harflerin istem dışı tekrarlanması, seslerde uzatmalar görülmesi, konuşmada gözlemlenen psikolojik, nörolojik ve fizyolojik etkenlerle de ilişkili olduğu bilinen, konuşmanın ritminin bozulmasıdır. Bir konuşma sorunu olan kekemelik aynı zamanda bireylerin psiko-sosyal ve hatta akademik becerilerine de yansımakta ve hatta temel oluşturmaktadır. Kekemelik sorunu yaşayanların konuşmalarındaki aksaklıklar nedeniyle konuşurken kendilerini rahat ve güvende hissetmediklerinden çevrelerindeki kişilerle olan iletişimlerine ek olarak akademik başarılarında da sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle çalışmada 6-8 yaş çocuklarının psiko-sosyal yönden karşılaştıkları sorunlar, çocukların görüşleri ışığında derinlemesine incelenmiştir. Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” ile Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitimlerine devam eden 6-8 yaş aralığındaki 30 kekeme öğrenci gönüllülük ilkesine bağlı olarak yansız atama yolu ile seçilerek görüşleri alınmıştır. Çalışmanın sonunda kekemelik sorunu yaşayan öğrencilerin en çok psiko-sosyal alanda güçlükleri olduğu ve psiko-sosyal alanda yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek veya ortadan kaldırabilmek konusunda yetersiz bilgilere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Kaynakça
 • Aksoy, S.; İnal, Ö. ve Kulak Kayıkçı, M. E. (2010). Kekeme Çocuklarda Duyu Bütünlüğünün
 • Değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3): 117-124.
 • ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). (1999). Terminology Pertaining to Fluency and Fluency Disorders: Guidelines. American Speech-Language-Hearing Association.
 • Beech, H. B. and Fransella, F. (1971). Research and Experiment in Stuttering. London: Pergaman Press.
 • Bender, J. F. (1942). The Stuttering Personality. American Journal of Orthopsychiatry, 12(1), 140-146.
 • Bloodstein, O. (2002). Early Stuttering As a Type of Language Difficulty. Journal of Fluency
 • Disorders, 27(2), 163-167.
 • Bogdan, R. C., and Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods (4th ed.). New York: Pearson.
 • Cohen, L. and Manion, L. (2007). Research Methods in Education. (5th Ed). London: Routledge.
 • D’Ambrosio, M. (2004). II Senso di Autoefficacia Nella Gestione Della Fluidità Verbale, I
 • Care, 29(1), 9-15.
 • Embiyaoğlu, G. (1976). Kekemeliğin Psikolojik ve Psikanalitik Açıdan İncelenmesi.
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü.
 • Howell, P.; Au-Yeung, J. and Sackin, S. (2000). Internal Structure of Content Words Leading
 • to Lifespan Differences in Phonological Difficulty in Stuttering. Journal of Fluency Disorders, (25), 1-20.
 • ICD-10 (International Classification of Diseases-WHO). (1992). Ruhsal ve Davranışsal
 • Bozukluklar Sınıflandırması. Ankara: Medikomat Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Kaplan, H. I. and Sadock, B. J. (2004). Klinik Psikiyatri. (Çev. Abay, E.), Nobel Tıp
 • Kitabevleri.Karacan, E. (2000). Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları. Psikiyatri
 • Dünyası, (4), 18-21.
 • Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kırcaali-İftar, G. (1999). Ölçme, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (Bir AA, Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 11-22.
 • Kraaimaat, W. F.; Vanryckeghem, M. and Van Dam-Baggen, R. (2002). Stuttering and Social
 • Anxiety. Journal of Fluency Disorders, 27(4), 319-331.
 • Madanoğlu, K. G. (2005). Kekeme Çocuklar İçin Bir Tarama Çalışması ve Kekemelikle Baş
 • Etme Konusunda Hazırlanmış Bir Programın Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Natke, U.; Sandrieser, P.; Ark, M. V.; Pietrowsky, R. and Kalveram, K. T. (2004). Linguistic
 • Stress, Within-Word Position, and Grammatical Class in Relation to Early Childhood Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 29(2), 109-122.
 • Santostefano, S. (1960). Anxiety and Hostility. Journal of Speech and Hearing Disorder
 • Research, (3), 334-347.
 • Sheehan, J. (1968) . Stuttering: Research and Therapy. New York: Harper and Row.
 • Van Riper, C. (1971). The Nature of Stuttering. New Jersey: Prentice Hall.
 • Wingate, M. E. (2002). Foundations of Stuttering. San Diego: Academic Press.
 • Wischner, J. G. (1972). An Expectancy and Anxiety in Stuttering Behavior. Emerick, L. L,
 • Hamre, L. E. (Ed.), An Analysis of Stuttering, 607-625, Danville: The Interstate Printers and Publishers, Inc.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Özge PINARCIK>


Hakan SARI>

Publication Date November 21, 2016
Application Date November 10, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Pınarcık, Ö. & Sarı, H. (2016). Assessment of Psycho-Social Disparity Difficulties 6-8 Year Old Stutter Students Face, in Terms of Student Opinions . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3 (2) , 87-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/27429/288500