PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sibling Abuse: Definition, Causes and Differences between Sibling Relationship with Sibling Abuse

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 28 - 40, 20.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288503

Abstract

Although there is a common opinion in society that the family environment is a safe place, sometimes it can become an environment where violence and abuse occurred. When the literature is reviewed, although studies have been made about domestic abuse, sibling abuse had remained behind other studies which related the other domestic abuse. Sibling abuse are mentioned in this article. The purpose of this article is to definition sibling abuse, the factors that cause sibling abuse and is intented to increase awareness on the subject referring to the difference between the sibling relationship with the sibling abuse. 

Kardeş İstismarı: Tanımı, Nedenleri ve Kardeş İlişkisi ile Kardeş İstismarının Ayrılan Yönleri

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 28 - 40, 20.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288503

Abstract

Toplumda aile ortamının güvenli bir yer olduğu ile ilgili yaygın bir görüş bulunmasına rağmen, aile ortamı bazen şiddetin ve istismarın meydana geldiği bir ortam haline gelebilmektedir. Literatür incelendiğinde aile içi istismarla ilgili çalışmalar yapılmış olmasına karşın, kardeş istismarı diğer aile istismarları ile ilgili yapılan çalışmaların gerisinde kalmıştır. Bu makalede kardeş istismarına değinilmektedir. Makalenin amacı kardeş istismarını, kardeş istismarına neden olan faktörleri tanımlamak ve kardeş ilişkisi ile kardeş istismarı arasındaki farka değinerek konu ile ilgili farkındalığı artırmaktır. 

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Esra IŞIK


Zeynep ÇETİN

Publication Date March 20, 2016
Application Date March 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Işık, E. & Çetin, Z. (2016). Sibling Abuse: Definition, Causes and Differences between Sibling Relationship with Sibling Abuse . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 2 (3) , 28-40 . DOI: 10.21020/husbfd.288503