Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Approach to Pain in Burn Patients

Year 2016, Volume 3, Issue 3, 46 - 57, 31.12.2016

Abstract

Burn is a trauma caused by excessive heat in the body tissue. 2.5 million people are affected by burns every year in the world. In recent years, accurate statistical data on burn epidemiology are obtained in Turkey.

The care and treatment of burns include extremely difficult and complex procedures. This situation requires meticulous and multidisciplinary approached in the treatment of burns. The nurse must be able to manage the factors like pain and stress that affect the healing of the burns in a negative manner. The approach, evaluation and role of a nurse who has received a good training in his/her field are indispensable.

 In this study, the purpose is to emphasize the importance of pain management and nursing approaches in patients with burns

References

 • Arslan S,Çelebioğlu A (2004).Postoperatif Ağrı Uygulaması ve Alternatif Yöntemler, https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/145/145 (25/01/2016) Aygin D,Var G.(2012). Travmalı Hastanın Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları Sakarya Medical Journa,2(2),61-70 Çavuşoğlu H (2000). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 4.Baskı, Bizim büro basımevi tesisleri, Ankara
 • Çetinkale O, Erdost K Ş.(2008).Yanık ve Yara Tedavisi, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyum Dizisi, No:67 s.107-117 Çevik Ü,(2003). Yanıklı Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:6, Sayı: 3
 • Çoban YK, Erkılıç A, Analay H.(2010). Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey.Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 16:353-6.
 • D'Avignon LC, Chung KK, Saffle JR, Renz EM, Cancio LC. (2011). Prevention of infectionsassociated with combat-related burn injuries. J Trauma, 71(2):282
 • Delice E,Ulus B.(2015). Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanan Hastalarda Donör Alanı Ağrısının Değerlendirilmesi, Agri, 27(4):205–209
 • Doğan F, Çoruh A, Kemaloğlu AC, Günay GK. (2011). Çocuk Hastalarda Yanık Travması ve Koruyucu Önlemler, Erciyes Tıp Dergisi, 33(1):035-038 Dicle A.(2007) .Cerrahi Hastalarında Ağrı. Albayrak N, Erkal İlhan S, Ançel G, Albayrak A, editörler. Hemşirelik Bakım Planları. Ankara: Alter Yayıncılık; p. 613-629
 • Gretchen J. Summer, Kathleen A. Puntillo,Christine Miaskowski, Paul G. Green,and Jon D. Levine Burn Injury Pain: The Continuing Challenge,The Journal of Pain, Vol 8, No 7 (July), 2007: pp 533-548
 • Hilal A, Cekin N, Arslan M, Gulmen M. ( 2008). Deaths due to burns in Adana, Turkey. Burns, 34:982-5 Hunter GH,Chambers GT, Meyer WJ, Arceneaux LL, Russell WJ, Seibel EJ, Richards TL, Sharar SR, Patterson DR, (2011). Virtual reality as an adjunctive non-pharmacologic analgesic for acute burn pain during medical procedures, ann. behav. med. 41:183–191
 • Jong A.A E, Middelkoop E, Faber A.V, Van Loey N.N.E.(2007) Non-pharmacological nursing interventions for procedural pain relief in adults with burns: A systematic literature review,Burns (33),811-827
 • Karagöz H,Bayram Y, Kapı E, Özkan M. (2013).Yanıkta Ekip Çalışması ve Ekip Lideri Olarak Cerrah, TAF Prev Med Bull. 12(1): 111-114 Kocaman G (1994). Ağrı: Hemşirelik yaklaşımları. 1.Baskı, Saray medikal yayıncılık, İzmir. Kurşun Ş,Kanan N. (2007). Yanık Ağrısı ve Hemşirelik Bakımı, İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15( 60) : 195-199 Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS.(2012). Outpatient burns: prevention and care. Am Fam Physician. 85(1):25-32.) Pubmed Erişim tarihi:11/03/2016 MacLennan N, Heimbach DM, Cullen BF.(1998). Anesthesia for major thermal injury. Anesthesiology;89:749-70. Patterson D, Sharar S. Burn pain. In: Loeser JD, (ed). Bonica's Management of Pain. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2001:780-7.
 • Şahin G (2004). Acil serviste yanıklı hastaya acil yaklaşım, 7. Türkiye Acil Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyum Kitabı, Gaziantep: 139-143
 • Şahin SY.(2014). Yanıklı Hastaların Hemşirelerden Beklentileri,TAF Prev Med Bull 2014;13(1):37-46 www.korhek.org Ovayolu N, Türk N, Uçan Ö,(2006). Yanık Nedeniyle Acile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi ve Hemşire Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4
 • Ünlügenç, H.(1999). Yanık ve Ağrı, Galenos Aylık Tıp Dergisi, 33, 90-97 Rodrigo José Alencar de Castro; Plínio Cunha Leal Rioko Kimiko Sakata,(2013). Pain management in burn patients, Rev. Bras. Anestesiol. vol.63 no.1
 • Talu. G. K., Erdine S. Epidural neuroplasty against fibrous mass formation during long-term use of epidural route: case report. Ağrı. 2001; 13(1): 21-24 Taylo R, Jeng J, Saffle JR, Sen S,Greenhagh DG, PalmieriTL. (2014). Redefining the outcomes to resources ratio for burn patient triage in a mass casualty, J Burn Care Res. 35(1):41-5
 • Öncül O (2008).Yanık enfeksiyonları, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Hastanee Enfeksiyonları ve Kontrolü Sempozyum Dizisi, No:60,s.105-117
 • Yorgancı K, Geyik SG, (2007). Ciddi Yanık Hastasının izlem ve Tedavisi, Hacettepe Tıp Dergisi 38:135-140

Yanık Hastasında Ağrıya Yaklaşım

Year 2016, Volume 3, Issue 3, 46 - 57, 31.12.2016

Abstract

Yanık, aşırı ısının vücut dokusunda neden olduğu bir travmadır. Dünyada her yıl 2.5 milyon insan yanıktan etkilenmektedir. Son yıllarda Türkiye’de de yanık epidemiyolojisi ile ilgili sağlıklı istatistiksel veriler elde edilmeye çalışılmaktadır.

Yanık bakımı ve tedavisi, oldukça zor ve kompleks prosedürler içermektedir. Bu durum yanık olgularının tedavisinde  titiz ve multidisipliner yaklaşımlar gerektirir. Ağrı, stres gibi yaranın iyileşmesini olumsuz etkileyen faktörleri hemşire iyi yönetebilmelidir. Konusunda iyi eğitim almış hemşirelerin ağrıya  yaklaşım, değerlendirme ve tedavideki  rolü vazgeçilmezdir.

Bu çalışmada  yanıklı hastaların ağrı yönetimi ve hemşirelik yaklaşımlarının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

References

 • Arslan S,Çelebioğlu A (2004).Postoperatif Ağrı Uygulaması ve Alternatif Yöntemler, https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/145/145 (25/01/2016) Aygin D,Var G.(2012). Travmalı Hastanın Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları Sakarya Medical Journa,2(2),61-70 Çavuşoğlu H (2000). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 4.Baskı, Bizim büro basımevi tesisleri, Ankara
 • Çetinkale O, Erdost K Ş.(2008).Yanık ve Yara Tedavisi, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyum Dizisi, No:67 s.107-117 Çevik Ü,(2003). Yanıklı Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:6, Sayı: 3
 • Çoban YK, Erkılıç A, Analay H.(2010). Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey.Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 16:353-6.
 • D'Avignon LC, Chung KK, Saffle JR, Renz EM, Cancio LC. (2011). Prevention of infectionsassociated with combat-related burn injuries. J Trauma, 71(2):282
 • Delice E,Ulus B.(2015). Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanan Hastalarda Donör Alanı Ağrısının Değerlendirilmesi, Agri, 27(4):205–209
 • Doğan F, Çoruh A, Kemaloğlu AC, Günay GK. (2011). Çocuk Hastalarda Yanık Travması ve Koruyucu Önlemler, Erciyes Tıp Dergisi, 33(1):035-038 Dicle A.(2007) .Cerrahi Hastalarında Ağrı. Albayrak N, Erkal İlhan S, Ançel G, Albayrak A, editörler. Hemşirelik Bakım Planları. Ankara: Alter Yayıncılık; p. 613-629
 • Gretchen J. Summer, Kathleen A. Puntillo,Christine Miaskowski, Paul G. Green,and Jon D. Levine Burn Injury Pain: The Continuing Challenge,The Journal of Pain, Vol 8, No 7 (July), 2007: pp 533-548
 • Hilal A, Cekin N, Arslan M, Gulmen M. ( 2008). Deaths due to burns in Adana, Turkey. Burns, 34:982-5 Hunter GH,Chambers GT, Meyer WJ, Arceneaux LL, Russell WJ, Seibel EJ, Richards TL, Sharar SR, Patterson DR, (2011). Virtual reality as an adjunctive non-pharmacologic analgesic for acute burn pain during medical procedures, ann. behav. med. 41:183–191
 • Jong A.A E, Middelkoop E, Faber A.V, Van Loey N.N.E.(2007) Non-pharmacological nursing interventions for procedural pain relief in adults with burns: A systematic literature review,Burns (33),811-827
 • Karagöz H,Bayram Y, Kapı E, Özkan M. (2013).Yanıkta Ekip Çalışması ve Ekip Lideri Olarak Cerrah, TAF Prev Med Bull. 12(1): 111-114 Kocaman G (1994). Ağrı: Hemşirelik yaklaşımları. 1.Baskı, Saray medikal yayıncılık, İzmir. Kurşun Ş,Kanan N. (2007). Yanık Ağrısı ve Hemşirelik Bakımı, İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15( 60) : 195-199 Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS.(2012). Outpatient burns: prevention and care. Am Fam Physician. 85(1):25-32.) Pubmed Erişim tarihi:11/03/2016 MacLennan N, Heimbach DM, Cullen BF.(1998). Anesthesia for major thermal injury. Anesthesiology;89:749-70. Patterson D, Sharar S. Burn pain. In: Loeser JD, (ed). Bonica's Management of Pain. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2001:780-7.
 • Şahin G (2004). Acil serviste yanıklı hastaya acil yaklaşım, 7. Türkiye Acil Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyum Kitabı, Gaziantep: 139-143
 • Şahin SY.(2014). Yanıklı Hastaların Hemşirelerden Beklentileri,TAF Prev Med Bull 2014;13(1):37-46 www.korhek.org Ovayolu N, Türk N, Uçan Ö,(2006). Yanık Nedeniyle Acile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi ve Hemşire Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4
 • Ünlügenç, H.(1999). Yanık ve Ağrı, Galenos Aylık Tıp Dergisi, 33, 90-97 Rodrigo José Alencar de Castro; Plínio Cunha Leal Rioko Kimiko Sakata,(2013). Pain management in burn patients, Rev. Bras. Anestesiol. vol.63 no.1
 • Talu. G. K., Erdine S. Epidural neuroplasty against fibrous mass formation during long-term use of epidural route: case report. Ağrı. 2001; 13(1): 21-24 Taylo R, Jeng J, Saffle JR, Sen S,Greenhagh DG, PalmieriTL. (2014). Redefining the outcomes to resources ratio for burn patient triage in a mass casualty, J Burn Care Res. 35(1):41-5
 • Öncül O (2008).Yanık enfeksiyonları, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Hastanee Enfeksiyonları ve Kontrolü Sempozyum Dizisi, No:60,s.105-117
 • Yorgancı K, Geyik SG, (2007). Ciddi Yanık Hastasının izlem ve Tedavisi, Hacettepe Tıp Dergisi 38:135-140

Details

Journal Section Articles
Authors

Handan AKTAŞ>
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Edibe ÜNAL>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ


Nesrin FİKİRLİ GÜLHAN This is me
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Publication Date December 31, 2016
Submission Date June 9, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Aktaş, H. , Ünal, E. & Fikirli Gülhan, N. (2016). Approach to Pain in Burn Patients . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3 (3) , 46-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/29784/320209